Stabdžių sistemos veikimas

22 rugsėjo 2013, 23:42

Visame pasaulyje gerai žinomas stabdžių trinkelių bei antdėklų gamintojas FOMAR mums padovanojo tikrai labai įdomią automobilių stabdžių sistemos istoriją, kurią mes Jums pasakojame jau nebe pirmame straipsnyje. Šį kartą paskaitykite apie tinkamą stabdžių sistemos veikimą bei stabdžių kontrolę.

Stabdžių sistemos veikimas

Tinkamas stabdžių sistemos veikimas priklauso nuo daugelio tarpusavyje sąveikaujančių ele­mentų, kurie sudaro stabdžių sistemos visumą. Šie elementai: stabdžių antdėklai, stabdžių dis­kai, stabdžių trinkelės, stabdžių skystis bei trans­porto priemonės pakabos elementai. Stabdžių antdėklai ir visa stabdžių sistema yra suprojek­tuoti taip, kad bet kurioje situacijoje užtikrintų patikimą, greitą ir saugų transporto priemonės sustabdymą. Daug vairuotojų stengiasi vairuoti „ekologiškai“, t. y. tolygiai, pritaikydami automo­bilio vairavimo stilių prie esamų kelių eismo sąlygų. Nestaigus judėjimas iš vietos ir tolygus greičio mažinimas bei švelnus stabdymas – tai šio stiliaus pagrindas. Tai turi įtakos ne tik kuro sąnaudoms, bet taip pat sumažina stabdžių trinkelių ir diskų nusidėvėjimą. Tačiau reikalas tas, kad nei stabdžių trinkelės, nei diskai nėra projektuojami tokiam naudojimui. Pernelyg švelnus stabdymas dažnai veda prie vadina­mojo stabdžių trinkelių antdėklų stiklėjimo (iš­blizginimo). Tai atsitinka dėl to, kad pernelyg švelnus stabdymas negali pašalinti viso purvo ir nešvarumų, patenkančių ant stabdžių trinkelių antdėklų paviršiaus. Stiklėjimas – tai procesas, kurio metu nešvarumai įsilydo į stabdžių trin­kelių antdėklų paviršių. Dėl to stabdžių trinkelių antdėklai tampa pernelyg kieti ir praranda savo frikcines savybes.

Geriausias būdas išlaikyti stabdžius tinkamos būklės – tai nuolatinis jų naudojimas. Antdėklai, taip pat diskai arba būgnai turi būti reguliariai nuvalomi – tada net staigiai ir stipriai stabdant sistema veiks tinkamai ir patikimai. Atskiri stab­džių sistemos elementai projektuojami taip, kad teisingai eksploatuojami jie užtikrintų pati­kimą stabdžių sistemos veikimą, kol bus nuva­žiuota vidutiniškai 60 000 km. Ekologiško vaira­vimo stiliaus vairuotojai privalo bent kartą per tam tikrą laiko tarpą, esant palankioms eismo sąlygoms, kelis kartus staigiai sustabdyti tam, kad nuo antdėklų bei diskų būtų nuvalytas purvas ir korozija, taip pat išvengta antdėklų stiklėjimo.

Stabdžių kontrolė

Reguliari stabdžių sistemos kontrolė užtikri­na tinkamą jos būklę bei veikimą. Kiekvieną kartą, atliekant stabdžių sistemos kontrolę, nuėmus ratus, būtina patikrinti stabdžių antdėklų frikcinės medžiagos storį, o esant diskiniams stabdžiams, – pamatuoti diskų storį ir patikrinti, ar jų paviršiuje nėra gilių įbrėžimų. Stipriai nuspaudus stabdžių pe­dalą, tikrinamas stabdžių sistemos sandaru­mas. Jei stabdžių pedalas nesukelia tinkamo pasipriešinimo, tai reiškia, kad sistema yra nesandari. Po to tikrinama stabdžių pedalo tuščia eiga. Tuščios eigos dydis turi būti apie 3 cm. Jei pakartotinai nuspausite stabdžių pedalą, tai taškas, kuriame pedalas sukelia pasipriešinimą, neturi būti aukščiau, priešin­gu atveju reikia sureguliuoti stabdžių trin­keles arba sureguliuoti galinius stabdžius (galinės ašies stabdžių antdėklus). Panašiai tikrinamas rankinio stabdžio tuščios eigos dydis bei jo veikimas. Po to nuspaudžia­me stabdžių pedalą ir įjungiame variklį. Jei stabdžių pedalas „suminkštėja“, tai reiškia, kad stabdžių stiprintuvas veikia tinkamai. Pabaigoje atliekamas kontrolinis važiavimas ir stabdymas. Esant vidutiniam greičiui, nu­spaudžiame stabdžių pedalą – iš pradžių lengvai, o po to – stipriai. Automobilis turi išlaikyti pirminę judėjimo trajektoriją ir ne­nukrypti nuo jos į šonus.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!