Privatumo politika

1 straipsnis

Įvadas

Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija apie toliau nurodyto duomenų administratoriaus atliekamą jūsų asmens duomenų apdorojimą ir slapukų naudojimą.

2 straipsnis

Asmens duomenų tvarkymas

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. taikomas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei direktyvos 95/46/EB panaikinimo (toliau – BDAR) (2016 m. gegužės 4 d. ES L įstatymų leidinys), pagal BDAR 13 straipsnį, toliau pateikiame informaciją, kaip tvarkysime jūsų asmens duomenis.

I. Administratorius

Jūsų duomenų administratorius yra Małgorzata Franke, vykdanti ūkinę veiklą kaip įmonė „MotoFocus Małgorzata Franke“, kurią ekonomikos ministras įregistravo Centriniame ekonominės veiklos ir informacijos registre adresu  Za Dębami g. 3, 05 – 075 Varšuva, mokesčių mokėtojo kodas (NIP) 5251049153, įmonės kodas (REGON) 011752326 ir el. paštas ado@motofocus.pl (toliau – ADO).

II. Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūnas pasiekiamas el. paštu iod@motofocus.pl, taip pat raštu adresu Za Dębami g. 3, 05 – 075 Varšuva. Galite susisiekti su juo visais klausimais, susijusiais su jūsų duomenų tvarkymu, ypač dėl naudojimosi jūsų teisėmis.

III. Jūsų duomenų kategorijos, tikslai ir tvarkymo pagrindai

Tvarkome jūsų duomenis šiais tikslais:

 1. siunčiant jūsų el. pašto adresu, jei esate mūsų naujienlaiškio abonentas, informaciją apie įdomius įvykius įvairiose srityse, rinkos tyrimus, naujienas ir mūsų partnerių, automobilių pramonės atstovų, reklamines akcijas, pagal pagrįstą teisėtą administratoriaus interesą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), kuriuo skatinami jo verslo partneriai, jums išreiškus sutikimą gauti tokią informaciją pagal Elektroninių paslaugų įstatymo 10 straipsnį – jūsų vardu ir elektroninio pašto adresu;
 2. tvarkant svetainę pagal pagrįstą teisėtą administratoriaus interesą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), kurio pagrindu užtikrinamas tinkamas svetainės veikimas: IP adresas, duomenys apie seansą, naršyklės duomenys –surenkama automatiškai;
 3. užtikrinant svetainės ir kitų vartotojų saugumą pagal pagrįstą teisėtą administratoriaus interesą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), kurio pagrindu užtikrinamas svetainės ir vartotojų saugumas: automatinis IP adreso, naršyklės pavadinimo, naršyklės tipo, operacinės sistemos tipo surinkimas;
 4. rodyti reklamą, pritaikytą pagal jūsų pageidavimus ir interesus – pagal pagrįstą ADO interesą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas): informacija apie puslapį, kuriame apsilankėte, svetainėje atlikti veiksmai. Teisėtas ADO interesas yra ADO partnerių produktų ir paslaugų rinkodara;
 5. vykdant teisinius įsipareigojimus, atsirandančius dėl BDAR įgyvendinant jūsų teises, ir su tuo susijusių užklausų, pateiktų mums arba informuojančių jus apie kylančius pavojus jūsų privatumui (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), archyvavimu: vardas, pavardė, el. pašto adresas, užklausos tipas, duomenys apie jo įgyvendinimą, pažeidimą sukėlusio įvykio aprašymas, jo poveikio fizinio asmens teisėms ir laisvėms nustatymas, atliktų veiksmų aprašymas.

IV. Duomenų gavėjai

 1. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami hostingo bendrovei, taip pat viešajam ar privačiam subjektui, jei tokia prievolė atsiranda dėl visuotinai taikomų įstatymų.
 2. Norėdami rodyti skelbimus, pritaikytus jūsų poreikiams, naudojame „Gemius“ pateiktą skelbimų teikimo įrangą. Todėl galime subrangovams pritaikyti techninių paslaugų skelbimus, siekiant užtikrinti atitiktį su BDAR ir išsaugoti duomenų tvarkymo tikslą.
 3. Norėdami rodyti jums pakartotinos rinkodaros reklaminius skelbimus, naudojame „Facebook“ pikselius, todėl jūsų asmens duomenys bus tvarkomi per „Facebook Ireland Ltd“, kuri bus jūsų duomenų administratorius.
 4. Jei esate mūsų naujienlaiškio abonentas, siekiant išsiųsti jums informaciją apie įdomius įvykius veiklos sektoriuje, rinkos tyrimus, naujienas, taip pat mūsų automobilių pramonės partnerių akcijas, jūsų asmens duomenys bus perduodami elektroninio pašto rinkodaros paslaugų teikėjui, taip pat interneto svetainę aptarnaujančiam subjektui, kuris ruošia ir redaguoja portale talpinamą turinį.

V. Duomenų saugojimo laikotarpis

Tvarkysime jūsų duomenis šiais laikotarpiais:

 1. duomenys tvarkomi siekiant siųsti jums informaciją apie mūsų automobilių pramonės partnerių naujus produktus, akcijas, taip pat įdomius įvykius ir sektoriaus naujienas iki pareikšto prieštaravimo arba atsijungus nuo naujienlaiškio – tokia nuoroda pateikiama prie kiekvieno pranešimo;
 2. jūsų aktyvumo svetainėje analizė – kol nebūsite tinkami mums. „Google Analytics“ atveju duomenys saugomi 14 mėnesių, o po to jie ištrinami automatiškai;
 3. svetainės valdymas – iki kol mums bus naudingi tokie duomenys;
 4. užtikrinti svetainės ir vartotojų saugumą – kol duomenys bus aktualūs;
 5. rodyti jums reklamą, pritaikytą jūsų poreikiams, ir kurti jūsų profilį – kol nepareikšite savo prieštaravimo. Duomenys saugomi 3 metus, o vėliau, siekiant apsaugoti interneto vartotojų privatumą, yra atrenkami (iš 32 įrašų ištrinamas 31), kas leidžia rinkti statistinius duomenis apsaugant asmenų, kurių duomenys tvarkomi, teises ir laisves, įgyvendinti įsipareigojimus, susijusius su BDAR įgyvendinant jūsų teises, todėl jūsų prašymai, skirti mums arba informacija jums apie pavojus jūsų privatumui, archyvuojami iki senaties termino pabaigos.

VI. Duomenų perdavimas trečiajai šaliai

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai šaliai (už EEE ribų).

VII. Jūsų teisės

Maloniai pranešu, kad turite šias teises:

 1. prieigą prie savo duomenų ir duomenų kopijų;
 2. teisę tobulinti (taisyti) savo duomenis;
 3. teisę ištrinti duomenis, jei manote, kad neturime teisės jų apdoroti, galite pareikalauti jų pašalinimo;
 4. teisę apriboti duomenų apdorojimą – galite reikalauti apriboti asmens duomenų apdorojimą, jei jūsų duomenys yra neteisingi arba jų perdirbimas yra neteisėtas, nenorite, kad jie būtų pašalinti, nes jie jums yra reikalingi tyrimui, nustatymui ar pretenzijų gynimui, ar prieštaravimo pagrįstumo nustatymui;
 5. teisę pateikti prieštaravimą – galite pateikti prieštaravimą dėl jūsų duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais, jei toks apdorojimas pagrįstas teisėtu administratoriaus susidomėjimu, ir mes nutrauksime tokių duomenų apdorojimą. Taip pat galite pateikti prieštaravimą dėl jūsų duomenų tvarkymo kitiems tikslams, jei teisėtą tvarkymo pagrindą sudaro pagrįstas administratoriaus interesas. Reikalavime turi būti pateiktas prieštaravimo pagrindimas, nurodant, kokia yra ypatinga situacija, kurią jūs ginčijate. Į prieštaravimą nebus atsižvelgta, jei įrodysime, kad mūsų pagrįstas interesas yra svarbesnis už jūsų reikalavimą arba kad jūsų duomenys mums yra reikalingi nustatant, patvirtinant ar ginant prieš jus pateiktus reikalavimus;
 6. teisę į duomenų perkėlimą – susijusią su automatiškai apdorojamais duomenimis, kuriuos mums pateikėte pagal susitarimą ar sutartį. Juos galite gauti susistemintu formatu, pvz., „Xml“, arba galime juos tiesiogiai persiųsti nurodytam duomenų administratoriui.
 7. teisę pateikti skundą – nuo 2018 m. gegužės 25 d., jei pripažinsite, kad mes neteisėtai apdorojame jūsų duomenis, galėsite pateikti skundą  Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui ar bet kuriai kitai priežiūros institucijai;
 8. tuo atveju, kai jūsų duomenis tvarkome su jūsų sutikimu, galite bet kada tai atšaukti ir tuomet nedelsiant nutrauksime šių duomenų tvarkymą, jei nebus kito teisinio pagrindo, kuris suteikia mums tokią galimybę. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki jo atšaukimo.

Jei norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis, prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną arba atsiųsti prašymą šiuo el. paštu iod@motofocus.pl

VIII. Informacija apie reikalavimą / savanorišką duomenų pateikimą

 1. Pateiktas prašymas, kad jums būtų siunčiama mūsų automobilių pramonės partnerių informacija apie naujus produktus, akcijas, taip pat įdomius įvykius ir šakos naujienas, yra jūsų reikalavimas pateikti naujienlaiškį su šia informacija. Be šių duomenų tai nebus įmanoma. Galite bet kuriuo metu pareikšti prieštaravimą dėl tokio apdorojimo, ir mes privalome į jį atsiž Bet kada galite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, paspaudę kiekviename el. laiške išjungimo nuorodą.
 2. Duomenys, reikalingi jūsų reklamai pateikti, pateikiami savanoriškai ir yra sąlyga norint įgyvendinti tikslą. Turite teisę atšaukti sutikimą dėl jų apdorojimo bet kuriuo metu per „Gemius Privacy Tool“ www.privacypolicy.gemius.com arba per savo naršyklės nustatymus.
 3. Teikti duomenis įgyvendinant jūsų teises pagal BDAR, yra sąlyga, kurią mes turime įgyvendinti siekiant įvykdyti savo įsipareigojimus pagal BDAR jūsų atžvilgiu. Kitaip negalėsime jus identifikuoti, įvertinti jūsų prašymo pagrįstumą.
 4. Kitais atvejais duomenų teikimas yra savanoriškas.

IX. Asmens duomenų tvarkymo automatizavimas

Tvarkome jūsų duomenis automatiškai profiliuojant, tačiau tai nesukels jums teisinių pasekmių ar panašiai nepaveiks jūsų situacijos.

3 straipsnis

Slapukai

 1. Pradedant naudotis interneto svetaine, jūs paspaudžiate mygtuką „Priimti“, kuris veikia jūsų įrenginyje (pvz., kompiuteryje, telefone) per interneto svetainę.
 2. Mes naudojame slapukus, užtikrindami aukščiausią mūsų svetainės patogumo lygį. Tai maži tekstiniai slapukai, kurie siunčiami per žiniatinklio serverį ir saugomi kompiuterio naršyklės programinėje įrangoje. Kai naršyklė vėl prisijungia prie svetainės, svetainė atpažįsta įrenginį, su kuriuo prisijungia vartotojas. Parametrai leidžia skaityti juose esančią informaciją tik juos sukūrusiam serveriui. Dėl to slapukai leidžia lengviau naudotis anksčiau aplankytomis svetainėmis.
 3. Surinkti duomenys reikalingi vartotojų naudojamų mūsų svetainių stebėjimui ir tikrinimui, kad galėtume pagerinti paslaugos veikimą užtikrinant efektingą ir veiksmingą valdymą.
 4. Mes stebime naudotojo informaciją apie vartotojus, stebėjimą vykdome naudojant „Google Analytics“ įrenginius, kurie įrašo vartotojo elgseną šioje svetainėje. Įdiegėme IP adresų anonimizaciją „Google Analytics“, todėl renkame tik suvestinius, anoniminius duomenis, t. y. tuos, su kuriais negalime identifikuoti atskirų žmonių.
 5. Slapukuose renkama informacija taip pat leidžia apibrėžti reklamos gavėjų tikslines grupes, matuoja reklamos veiksmingumą ir padeda nustatyti tinkamiausią konkrečios reklaminės kampanijos auditoriją. Dėl šių mechanizmų kiekvienas interneto vartotojas gali žiūrėti jo interesus atitinkančias reklamas ir tuo pačiu metu jis neturi stebėti varginančių skelbimų. Jei norite gauti daugiau informacijos apie įrankį, kurį naudodami rodome skelbimus, apsilankykite http://www.privacypolicy.gemius.com/
 6. Taip pat naudojame „Facebook“ vaizdo elementą pakartotinai rinkodarai (pvz., jei apsilankysite mūsų tinklalapyje ir jus sudomins kokia nors tema, gali būti, kad „Facebooke“ pamatysite skelbimus, pritaikytus jūsų interesams). Išsami informacija apie tai, kaip veikia vaizdo elementas ir kokius duomenis jis surenka, rasite https://www.facebook.com/business/gdpr
 7. Apibendrinant mūsų svetainėje naudojame šiuos slapukus:
  • a) „būtinus“ slapukus, leidžiančius naudotis paslaugomis, kurios yra paslaugos dalis, pvz., autentiškumo patvirtinimo slapukus, naudojamus paslaugoms, kurioms reikia autentiškumo patvirtinimo;
  • b) slapukai, kurie naudojami saugumui užtikrinti, pvz., sukčiavimui aptikti svetainės paslaugos sistemoje;
  • c) „veiksmingumo“ slapukai, leidžiantys rinkti informaciją apie svetainių puslapių naudojimą (statistikos tikslais naudojame „Google Analytics“ įrankį);
  • d) „funkciniai“ slapukai, leidžiantys prisiminti naudotojo pasirinktus nustatymus ir pritaikyti naudotojo sąsają, pvz., vartotojo pasirinktą kalbą ar regioną, iš kurio kilęs vartotojas, šrifto dydį, svetainės išvaizdą ir pan.;
  • e) „reklaminiai“ slapukai, leidžiantys pateikti vartotojams reklamos turinį, labiau pritaikytą prie jų interesų (mes naudojame „Gemius“ serverį).
 8. Vartotojas bet kuriuo metu gali išjungti arba atkurti slapukų rinkimo galimybę, pakeisdamas naršyklės nustatymus. Slapukų tvarkymo instrukcijos pateikiamos svetainėje
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 9. Papildomi asmens duomenys, pvz., el. pašto adresas, renkami tik tose vietose, kur vartotojas pateikė aiškų sutikimą užpildydamas formą (pvz., užsiregistruodamas naujienlaiškiui arba dalyvaudamas mūsų svetainėje organizuojamame konkurse). Pirmiau nurodyti duomenys yra saugomi ir naudojami tik konkrečios funkcijos vykdymui, o konkursų atveju juos nedelsiant pašaliname iki konkurso pabaigos.