Automobilio stabdžių sistemos priežiūra (3 dalis)

7 liepos 2013, 22:00

Stabdžių trinkelių gedimai ir jų priežastys

Metalo įsitrynimas į frikcinę medžiagą

Gedimo aprašymas:

Stabdžių trinkelės frikcinėje medžiagoje yra įsitrynusių stabdžių disko medžiagos dalelių.

Gedimo atsiradimo priežastys

Ant stabdžių disko patekus dideliam vandens kiekiui, diskas staigiai ataušta – dėl to skyla disko medžiaga. Nuskilusios dalelės patenka ant stabdžių trinkelės medžiagos. Toks procesas įgauną pagreitį, kai stipriai, trumpam stabdoma ir tada, kai stabdžių diską veikia stiprus ašinis mušimas, arba yra per didelis darbinio paviršiaus storio skirtumas.

Poveikis stabdžių veikimui

Esminio trinties koeficiento sumažėjimo tarp disko ir stabdžių trinkelės nėra. Stabdžių diskas gali per greitai susidėvėti.

Rekomendacijos

Jei esant tokiam stabdžių trinkelės gedimui atsiranda kitų nepageidaujamų požymių, kurie kyla, pvz. dėl stabdžių disko gedimo, rekomenduojama pakeisti diską ir stabdžių trinkelę.

Stabdžių trinkelės metalinės plokštelės deformacija

Gedimo aprašymas

Deformuota stabdžių trinkelės metalinė plokštelė.

Gedimo atsiradimo priežastys

Stabdžių trinkelė negali laisvai judėti diskinių stabdžių apkaboje. Mechanikas montuodamas ratą nepatikrino trinkelės laisvos eigos arba nekreipė į tai dėmesio.

Poveikis stabdžių veikimui

• Stabdymo momento sutrumpėjimas, ypač kai stabdoma nestipriai (kai hidraulinėje sistemoje

yra žemas stabdžių skysčio slėgis). Taip pat sumažėja rato stabdymo jėga. Tai stabdant gali sukelti automobilio „nuslydimą“ į kairę arba dešinę pusę.

• Nelygiai susidėvi stabdžių trinkelės.

• Stabdant gali atsirasti cypimas ir vibracija.

Rekomendacijos

Būtina pakeisti abiejų ratų ašies stabdžių trinkeles ir nustatyti stabdžių trinkelės metalinės plokštelės deformacijos priežastis. Taip pat patariama patikrinti stabdžių diską.

Frikcinė medžiaga susidėvėjo įstrižai

Gedimo aprašymas

Stabdžių trinkelės frikcinė medžiaga nusitrynė nelygiai − įstrižai.

Gedimo atsiradimo priežastys

• Stabdžių trinkelė negali laisvai judėti diskinių stabdžių apkaboje.

• Sugedusi diskinių stabdžių apkaba: korpuso, varomųjų elementų nukrypimas, tamprių elementų gedimas.

• Užblokuotas vienas stūmoklių.

Poveikis stabdžių veikimui

• Per greitai susidėvi stabdžių trinkelės.

• Dėl padidėjusios vienos trinkelės prisispaudimo jėgos prie stabdžių disko gali sutrumpėti stabdymo momentas (priklauso nuo trinkelės frikcinės medžiagos ypatybių) – gali atsirasti mažesnė rato stabdymo jėga. Stabdant tai gali sukelti automobilio „nuslydimą“ į kairę arba dešinę pusę.

Rekomendacijos

Būtina nustatyti ir pašalinti priežastį, dėl kurios stabdžių trinkelė susidėvėjo įstrižai. Jeigu kyla abejonių dėl stabdžių laikiklio spyruoklių veiklos, būtina jas pakeisti. Pašalinus įstrižinio susidėvėjimo priežastį, reikėtų pakeisti stabdžių trinkelių komplektą.

Frikcinės medžiagos viso ar tik dalies paviršiaus perkaitimas (sudeginimas)

Gedimo aprašymas

Stabdžių trinkelės ir stabdžių disko sandūros paviršius iš dalies arba visas suanglėjo. Matyti, jog iš šonų stabdžių trinkelės paviršius nusidažė balta (a nuotr..) arba šviesiai ruda ir pilkai balta spalva (b nuotr.).

Gedimo atsiradimo priežastys

Stabdžių trinkelė perkaito, dėl to iš dalies sudegė substancija, kuri riša stabdžių trinkelės frikcinę medžiagą.

Stabdžių trinkelė gali perkaisti dėl to, kad:

• Stabdžių trinkelė negali laisvai judėti diskinių stabdžių apkaboje.

• Stūmoklis netaisyklingai atsitraukia stabdžių cilindre.

• Laikoma koja ant stabdžių pedalo.

• Per ilgai stabdoma, pvz. važiuojant žemyn (stabdžiai nespėja ataušti).

• Dažnai stabdoma esant dideliam greičiui.

• Netaisyklingai uždėti ratlankiai (dangčiai), kurie trukdo stabdžių aušinimui.

Poveikis stabdžių veikimui

• Stabdžių trinkelė silpniau prisispaudžia prie stabdžių disko, o tai verčia stipriau spausti stabdžių pedalą tam, kad būtų išgautas tas pats momentas, kai trinkelės prisispaudžia tinkamai.

• Frikcinės medžiagos ypatybių pakitimas − medžiaga tampa trapi ir lūžtanti.

• Didėja stabdžių trinkelės susidėvėjimas.

Rekomendacijos

Būtina patikrinti, ar stabdžių perkaitimas atsirado ne dėl stabdžių apkabos gedimo arba kitos techninės priežasties. Naudojamas „interviu“, kad būtų galima pažinti vairuotojo vairavimo stilių. Kai vairuotojas stabdo per dažnai, rekomenduojama jį informuoti apie galimas neigiamas ir neišvengiamas pasekmes. Esant matomiems požymiams, jog stabdžių trinkelės perkaito − siūloma jas pakeisti. Jeigu automobilis naudojamas sportiniais tikslais, būtina apsvarstyti sportinių stabdžių trinkelių pasirinkimą.

Nešvarumai ant stabdžių trinkelės frikcinės medžiagos

Gedimo aprašymas

Stabdžių trinkelės frikcinė medžiaga sutepta alyva, tepalais ar stabdžių skysčiu.

Gedimo atsiradimo priežastys

• Iš stabdžių cilindro ištekėjo stabdžių skystis.

• Išsiliejo tepalai iš rato guolio.

• Neprofesionalus taisymas.

Poveikis stabdžių veikimui

Sutrumpėja stabdymo momentas ir sumažėja rato stabdymo jėga. Stabdant tai gali sukelti automobilio „nuslydimą“ į kairę arba dešinę pusę.

Rekomendacijos

Nustačius susikaupusių nešvarumų priežastis ir jas pašalinus, būtina pakeisti stabdžių trinkelių komplektą ir specialiu stabdžių valikliu išvalyti stabdžių diskų darbinį paviršių.

Frikcinės medžiagos „sustiklėjimas“

Gedimo aprašymas

Plonas stabdžių trinkelės frikcinės medžiagos sluoksnis pakeitė savo struktūrą − tapo stiklinis ir įtrūkęs.

Gedimo atsiradimo priežastys

Taip gali atsitikti dėl stabdžių perkaitimo, kai stabdant trumpai juos veikia aukšta temperatūra – kai trumpai, stipriai stabdoma, o ypač kai tai dažnai kartojasi.

Poveikis stabdžių veikimui

Trumpam sutrumpėja stabdymo momentas.

Rekomendacijos

Jei stabdžiai naudojami taisyklingai, stiklinis stabdžių trinkelės medžiagos sluoksnis išnyks. Naudojamas „interviu“, kad būtų galima pažinti vairuotojo vairavimo stilių. Kai vairuojama netaisyklingai, rekomenduojama informuoti apie vairavimo stiliaus daromą įtaką stabdžių efektyvumui.

Netolygus stabdžių trinkelės susidėvėjimas

Gedimo aprašymas

Stabdžių trinkelės frikcinės medžiagos susidėvėjimo gylis ir vietos yra skirtingos.

Gedimo atsiradimo priežastys

• Stabdžių trinkelė buvo prisispaudusi prie susidėvėjusio stabdžių disko darbinio paviršiaus.

• Stabdžių trinkelės frikcinės medžiagos parametrai kitokie, nei ankščiau buvusios, todėl ji prisispaudžia ten, kur ankstesnė trinkelė nesilietė.

Poveikis stabdžių veikimui

Didesnė tikimybė, kad stabdžiai pradės cypti ir vibruoti.

Rekomendacijos

Reikėtų pakeisti diskų ir stabdžių trinkelių komplektą.

Vieno rato stabdžių trinkelių susidėvėjimai skirtingi

Gedimo aprašymas

Viena arba dvi vieno rato stabdžių trinkelės yra per daug arba per mažai susidėvėjusios, palyginus su kito rato stabdžių trinkelėmis.

Gedimo atsiradimo priežastys

• Stabdžių trinkelė negali laisvai judėti diskinių stabdžių apkaboje arba netaisyklingai juda stūmoklis, todėl viena arba dvi trinkelės trinasi į stabdžių diską.

• Stūmoklis sunkiai juda diskinių stabdžių apkaboje – „neišeina“ iš apkabos, ypač kai hidraulinėje sistemoje yra mažesnis slėgis .

• Nuo to, ar tai „stabili“ ar „slankioji“ diskinių stabdžių apkaba, priklauso vienos ar dviejų trinkelių susidėvėjimo lygis.

Poveikis stabdžių veikimui

• Stabdžių trinkelės susidėvi per greitai.

• Sutrumpėja stabdymo momentas ir sumažėja rato stabdymo jėga. Stabdant tai gali sukelti automobilio „nuslydimą“ į kairę arba dešinę pusę.

• Per greitas stabdžių trinkelės susidėvėjimas iš vienos pusės.

• Gali padidėti stabdžių disko storio skirtumas.

Rekomendacijos

• Būtina nustatyti, koks stabdžių trinkelės susidėvėjimo lygis.

• Būtina patikrinti abiejų ratų ašių stabdžius, trinkelių ir stūmoklių laisvąją eigą diskinių stabdžių apkaboje – ar jie nėra įtrinti.

• Jeigu stabdžių trinkelės susidėvėjimas yra arti leistinos ribos − būtina jas pakeisti.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!