Automobilio stabdžių sistemos priežiūra (2 dalis)

19 birželio 2013, 22:00

Stabdžių diskų gedimai ir jų priežastys

Stabdžių disko korozija

Gedimo aprašymas:

Stabdžių disko darbinis paviršius ar jo fragmentas yra surūdijęs.

Gedimo požymiai ir jų priežastys:

Surūdijus stabdžių disko darbiniam paviršiui stabdant pakinta stabdymo momento vertė, nors stabdžių pedalas nuolat spaudžiamas. Stabdymo momentas kinta nereguliariai, todėl ir stabdymo jėga yra nereguliari. Dėl to gali atsirasti triukšmas, sklindantis nuo stabdžių.

Stabdžių diskai yra veikiami korozijos. Plonas rūdžių sluoksnis atsiranda tada, kai važiuojant lyja lietus, kai ilgai važiuojama ir neprireikia stabdyti, žiemą, kai keliuose pilna vandens su ištirpusia druska. Rūdžių sluoksnis, nors beveik nematomas, mažina stabdžių patvarumą. Rūdis nuo disko paviršiaus būtina pašalinti.

Diskai rūdija ir tada, kai automobilis ilgai stovi. Kuo ilgiau stovi, tuo rūdžių sluoksnis gali būti storesnis. Rūdys šalinamos vos kelis kartus sustabdžius – stabdant gali pasireikšti nereguliari stabdymo momento vibracija, nes rūdys dėl stabdžių disko darbinio paviršiaus išlinkimų nepasišalina nuo disko vienu kartu.

Įtrūkęs stabdžių diskas

Gedimo aprašymas:

Ant stabdžių disko darbinio paviršiaus galimi spinduliniai įtrūkimai arba žiediniai tarp stabdžių disko paviršiaus ir jo vidinės dalies, pritvirtintos prie rato stebulės.

Gedimo požymiai ir jų priežastys:

Atsiradus spinduliniam įtrūkimui, nuo rato sklinda garsai, stiprėjantys kartu su padidėjusiu apsisukimo greičiu. Gali pasirekšti stabdymo momento vibracija, nors stabdymo pedalas nuolat spaudžiamas.

Yra du įtrūkimų tipai, galintys atsirasti dėl įvairių priežasčių. Kartais įtrūkimų atsiranda dėl aukštos temperatūros. Kai važiuojama dideliu greičiu žemyn ir tuo metu ilgokai stabdoma, disko ir trinkelių suspaudimo vietoje, tai yra stabdžių disko darbiniame paviršiuje, pakyla aukšta temperatūra. Tačiau tose vietose, kur stabdžių diskas nesiliečia su trinkelėmis, temperatūra daug mažesnė. Dėl tokio temperatūros skirtumo atsiranda mechaninis įtempimas – tai įtrūkimų, vadinamų terminiais, atsiradimo priežastis. Ant stabdžių disko darbinio paviršiaus susidariusios mėlynos apnašos (oksiduotos disko medžiagos sluoksnis) rodo, kad stabdžių diskas įkaito.

Kitų įtrūkimų atsiranda dėl pernelyg didelės mechaninės apkrovos. Jie gali atsirasti pernelyg susidėvėjus stabdžių diskui. Kai disko darbinio paviršiaus storis per mažas, jis neatlaiko apkrovos, atsiradusios stabdant. Dėl to gali atsirasti žiedinių stabdžių disko įtrūkimų, dėl kurių nuo dalies, pritvirtintos prie rato stebulės, gali nukristi stabdžių disko darbinis paviršius (žiedo formos).

Oksiduotas (su mėlynomis apnašomis) darbinis stabdžių disko paviršius

Gedimo aprašymas:

Ant stabdžių disko paviršiaus – mėlynos spalvos oksiduotos medžiagos sluoksnis.

Gedimo požymiai ir jų priežastys:

Pailgėja stabdymo kelias, nors stabdžių pedalo spaudimo jėga panaši kaip ir ankščiau, kai stabdžių diskas veikė puikiai.

Mėlynos spalvos oksiduotos medžiagos sluoksnis gali atsirasti dėl veiksnių, kuriuos lemia perkaitęs stabdžių diskas (temperatūra aukštesnė nei 600 – 700 laipsniai):

• Kai keliaujama perkrautu automobiliu, važiuojama kalnuose ar trasose (sportinis važiavimas);

• Netaisyklinga trinkelės padėtis atsižvelgiant į stabdžių diską;

• Trinkelė prie stabdžių disko prispausta tik iš dalies, ji blokuojama kreipiamojoje ašyje ar netaisyklingai suspaudžiama.

Stabdžių efektyvumas sumažėja dėl to, kad stabdžių trinkelės susiliečia su oksiduotos medžiagos sluoksniu, iš kurios pagamintas stabdžių disko darbinis paviršius (aukšta temperatūra sudaro palankias sąlygas oksidacijai), o ne su atitinkama medžiaga.

Patarimai:

Oksiduotos medžiagos sluoksnį nuo disko paviršiaus galima pašalinti tekinant ar šlifuojant jo darbinį paviršių, jeigu storis tinkamas.

Grioveliai ant stabdžių disko darbinio paviršiaus

Gedimo aprašymas:

Ant stabdžių disko darbinio paviršiaus, ten, kur jis susiliečia su stabdžių trinkele, gali atsirasti žiedinių ar pusžiedžio formos griovelių.

Gedimo požymiai ir jų priežastys:

Jeigu stabdžių trinkelės 1 (pav. B) susikerta su stabdžių disko darbiniu paviršiumi 2 (ventiliuojamo stabdžių disko pjūvis), kuriame yra žiedinių griovelių, tai jų sandūros plokštuma mažesnė nei stabdžių trinkelių paviršius. Dėl to nelygaus stabdžių disko paviršiuje vienetinio kaladėlių paspaudimo jėga didėja būtent tuo momentu, kai stabdžių trinkelė 1 prispaudžiama prie stabdžių disko paviršiaus 2. Kai trinkelė ir stabdžių diskas blogai prisispaudžia, stabdant gali cypti, vairas ir stabdžių pedalas – vibruoti.

Vibracijos ir cypimo priežastis – dideli, staigūs ir nereguliarūs stabdymo momento vertės pokyčiai stabdant, nors stabdžių pedalas nuolat spaudžiamas (žr. pirmąją schemą). Pastebima, kad stabdymo momento vertės pokyčiai siekia iki 30 %.

Palyginkime: kitoje schemoje rodoma, kaip kinta stabdymo momentas, jei stabdžių trinkelės prispaudžiamos prie glotnaus stabdžių disko darbinio paviršiaus. Čia stabdymo momento vertės pokyčiai siekia kelis procentus. Pastebima, kad pasikeitus stabdymo momentui, kinta ir stabdymo jėgos vertė.

Griovelių ant stabdžių disko darbinio paviršiaus gali atsirasti dėl:

• Blogos kokybės stabdžių trinkelių;

• Itin minkštos stabdžių disko medžiagos;

• Nešvarumų, prasiskverbiančių tarp trinkelių ir stabdžių disko, pvz.: dėl transporto priemonės eksploatacijos tam tikroje teritorijoje;

• Stabdžių disko susidėvėjimo (korozijos).

Patarimai:

Dažnai nebūna jokių požymių, kad ant stabdžių disko darbinio paviršiaus yra griovelių. Nesumažėja ir stabdžių efektyvumas: jeigu stabdžių diskas turi griovelių, bet ilgą laiką liečiasi su tomis pačiomis stabdžių trinkelėmis, šie elementai susiderina. Tačiau, jei stabdžių diskas, ant kurio paviršiaus yra griovelių (ypač jei jie gilesni lei leistina vertė, t. y. Nuo 0,3 iki 0,4 mm) liesis su naujomis stabdžių trinkelėmis (bus pakeistos tik jos), tai stabdžių veiksmingumas labai sumažės. Stabdžiai perkais, nes trinkelių ir stabdžių disko susijungimo paviršius bus siauresnis, tad gali kilti kitų problemų, pvz.: stabdžių efektyvumas itin sumažės pakilus stabdžių trinkelių temperatūrai. Stabdžių trinkelių sąlytis su stabdžių disko paviršiumi, turinčiu gilių griovelių, sumažina jų patvarumą ir neužtikrina tinkamo trinkelių darbo tada, kai jos jau yra sumontuotos.

Pakeitus stabdžių trinkeles, stabdžių efektyvumas truputį sumažėja. Tai ypač juntama jei buvo pakeistos tik stabdžių trinkelės, o stabdžių diskas paliktas. Apie tai būtina įspėti vairuotoją. Įprastomis judėjimo sąlygomis būtina apie 300 km rida, kad stabdžių trinkelės prisiderintų prie stabdžių disko.

Stabdžių trinkelių ir stabdžių disko darbinis paviršius visiškai nusidėvėjo

Gedimo aprašymas:

Visiškai nusitrynus stabdžių trinkelių medžiagai, kai stabdant su stabdžių disko darbiniu paviršiumi lietėsi stabdžių trinkelės metalinė plokštelė (nuotr. A), disko darbinis paviršius susidėvėjo (nuotr. B).

Gedimo požymiai ir jų priežastys:

Pirmasis požymis, kuris turėtų atkreipti eksperto dėmesį, tai žemas stabdžių skysčio lygis stabdžių cilindre. Tai gali reikšti, kad stabdžių trinkelės labai susidėvėjo.

Kai jos visiškai susidėvi, sumažėja stabdžių veiksmingumas, stabdant girdėti cypimas, sklindantis nuo rato.

Pagrindinė visiško stabdžių trinkelių susidėvėjimo priežastis – per ilgai naudojamas stabdžių trinkelių komplektas. Be to, svarbu ir tai, kaip eksploatuojama transporto priemonė, pvz.: taksi automobiliuose jos susidėvės greičiau, o jei važiuosite ilgas trasas, žymiai lėčiau. Ne mažiau svarbus ir vairavimo stilius, tarkim, per dažnai stabdoma važiuojant nuokalne, nors būtų galima įjungti reikiamą pavarą ir išlaikyti tinkamą greitį tik retkarčiais pristabdant.

Patarimai:

Automobilius parduodančios įmonės, siekdamos išlaikyti klientą, pratęsia stabdžių priežiūros terminą, tačiau reikėtų nepamišti, kad jų rida nustatyta esant normalioms važiavimo sąlygoms. Jeigu vairuotojas dažnai ir stagiai stabdo, turėtų kreiptis į autoserviso darbuotojus ir patikrinti stabdžių trinkelių būklę nuvažiavęs 15 000 km, o ne 30 000 km. Jeigu jos visiškai susidėvės, gali prireikti pakeisti ir stabdžių diskus, bet svarbiausia – to nepadarius iškils pavojus Jūsų saugumui.

Cypimas stabdant

Gedimo aprašymas:

Stabdant nuo ratų pusės sklinda smarkus garsas.

Gedimo požymiai ir jų priežastys:

Sunku pateikti kitokių požymių, išskyrus cypimą. Būdingiausia tai, kad dažniausiai garsas girdimas tolygiai, lėtai stabdant. O kai stabdžių pedalas spaudžiamas staigiai, garsų negirdėti.

Cypimas įrodo, kad kažkuris elementas vibruoja – tai skatina vibruoti ir kitus stabdžių ar automobilio elementus.

Vibracija bus ypač garsi ir stipriai juntama (didelės amplitudės), jeigu tai rezonansiniai virpesiai.

Pagrindiniai vibracijos šaltiniai šie:

• Stabdžių trinkelės vibracija;

• Stabdžių disko vibracija stabdant.

Gal tai atrodo neįmanoma, bet stabdžių trinkelė, kurią veikia kintanti trinties jėga, prisispaudusi prie stabdžių disko taip pat pradeda vibruoti. Tą iliustruoja pateiktos iliustracijos – nuo A iki D.

Normalus plokščias stabdžių disko paviršius pradeda vibruoti dėl kintančios trinties jėgos, atsirandančios disko ir stabdžių trinkelės sandūros vietoje.

Diskinių stabdžių virpesiai gali atsirasti, kai:

• Kai yra netinkama stabdžių trinkelės medžiaga ar trinkelė blogai prisipaudusi prie stabdžių disko;

• Stabdžių diskas susidėvėjęs;

• Juntama stabdžių disko darbinio paviršiaus vibracija susideformavus stabdžių disko darbiniam paviršiui;

• Per didelis stabdžių disko darbinio paviršiaus storio skirtumas;

• Stabdžių trinkelės per daug susidėvėjusios;

• Stabdžių trinkelės sunkiai juda diskinių stabdžių apkaboje;

• Per daug atsilaisvinę ratų guoliai arba prie ašies per silpnai pritvirtinta diskinių stabdžių apkaba;

• Naujai uždėta stabdžių trinkelė prispaudžiama prie stabdžių disko ten, kur ankstesnė stabdžių trinkelė neveikė.

Pirmą staipnio dalį galite rasti čia.

http://lt.motofocus.eu/technologijos,263,automobilio-stabdziu-sistemos-prieziura-1-dalis.html

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!