Vandens siurblys

28 spalio 2015, 23:35

Veikimo principas ir konstrukcija

Vandens siurblys užtikrina nuolatinę auši­nimo skysčio cirkuliaciją variklio aušinimo sistemoje. Tai užtikrina, kad variklio generuo­jama šiluma būtų tolygiai paskirstoma, o ši­lumos kontūrui tiekiamas pakankamas šilto aušinimo skysčio kiekis.

Vandens siurblys gali būti integruotas į papildo­mos įrangos arba paskirstymo pavarą. Jeigu jis yra papildomos įrangos pavaros dalis, siurblys varomas dantytu „V“ formos diržu.

Priklausomai nuo paskirties, siurblys gali būti su diržo skriemuliu arba be jo. Skriemulio pro­filis gali būti dantytas arba lygus. Tai priklauso nuo to, ar skriemulys sukasi vidinėje, ar išorinėje diržo pusėje.

Sparnuotė

Sparnuotė yra vienas pagrindinių vandens siur­blio komponentų. Kruopštus siurblio projektavi­mas leidžia padidinti jo efektyvumą ir iki mini­mumo sumažinti kavitacijos riziką.

Siurblio efektyvumas taip pat labai priklauso nuo sparnuotės gamybai naudojamų medžiagų.

Vos prieš keletą metų sparneliai dažniausiai buvo gaminami iš ketaus arba plieno. Dėl tech­ninių priežasčių dabartinės tendencijos krypsta į plastiko naudojimą (PPS, X-TEL medžiagos).

Iki minimumo sumažinus sparnuotės svorį, guoliams tenkanti apkrova taip pat sumažėja. Tai, savo ruožtu, sumažina kavitacijos tikimybę.

Guolio tipo ir jo montavimo vietos parinki­mas taip pat priklauso nuo diržinės pavaros apkrovos. Vandens siurblio tvirtumas ir patiki­mumas tiesiogiai priklauso nuo naudojamų guolių kokybės.

Vandens siurblio guolis

Vandens siurblio guolis yra projektuojamas atsižvelgiant į automobilio gamintojo speci­fikacijas. Esminiai faktoriai yra diržinės pava­ros apkrovos, pagreičiai bei greičiai. Galimos įvairios modifikacijos.

Montuojamo guolio tipas ir vieta priklauso nuo to, kokias apkrovas generuoja diržinė pavara.

Vandens siurblio tvirtumas ir patikimumas tie­siogiai susijęs su naudojamų guolių kokybe.

Sandarinimas

Variklio korpuso ir vandens siurblio kontaktinio paviršiaus sandarumą dažniausiai užtikrina popierinės „O“ formos tarpinės arba iš silikono pa­gaminta sandarinimo masė.

Naudojant „O“ formos popierines tarpines, san­darinimo masės naudoti nereikia, kadangi šio tipo tarpinės ir taip užtikrina efektyvų sandaru­mą. Varikliuose, kuriuose sandarumą užtikrina silikoninė sandarinimo masė, būtina naudoti analogišką sandarinimo masę. Be to, visada būtina griežtai laikytis gamintojo pateiktų reko­mendacijų ir specifikacijų.

Efektyvų sandarinimą užtikrina plonas sandari­nimo medžiagos sluoksnis. Panaudojus per di­delį sandarinimo medžiagos kiekį, nedidelė jos dalis gali patekti į aušinimo sistemą ir užkimšti radiatorių bei šilumokaitį arba pažeisti sparnuo­tės velenėlio sandarumą.

Pavaros veleno sandarinimas atliekamas nau­dojant mechaninę tarpinę, kurios konstrukcija yra panaši į radialinio sandarinimo žiedo kons­trukciją. Aušinimo sistema, naudojant frikcinius elementus, pagamintus iš silikono karbido ir kie­tos anglies, sandarinama nuo aplinkos poveikio. Šiuos elementus vieną prie kito spaudžia speciali spaudimo spyruoklė. Šiuo atveju nėra galimy­bės naudoti įprastą radialinį sandarinimo žiedą, kadangi aušinimo sistemoje yra susidaręs slėgis.

Mechaninės tarpinės tepimo ir aušinimo funkci­jas atlieka sistemos aušinimo skystis.

„Egon von Ruville GmbH“ informacija

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!