Generatoriaus skriemulys

19 spalio 2015, 22:25

Efektyvi ir tyli variklio papildomos įrangos pavara

Vidaus degimo varikliai pasižymi netolygiais sukamaisiais judesiais. Dėl keturtakčio darbo principo variklio alkūninis velenas yra nuolat greitinamas ir lėtinamas. Šios vibracijos yra perduodamos pagalbinės įrangos diržinei pavarai, todėl sukelia triukšmą bei sutrumpi­na diržo naudojimo trukmę. Be to, vibracijos sukelia stiprius sukimo momento svyravimus ir sukuria dideles jėgas, turinčias daug įtakos santykinai sunkiam generatoriaus skriemuliui. Kaip elementas su didžiausiu inercijos mo­mentu, generatorius turi didžiausią įtaką pa­galbinių elementų diržinei pavarai.

Dėl šios priežasties šiuolaikinėse transpor­to priemonėse generatoriai yra su laisvosios eigos skriemuliais (taip pat vadinamais lais­vosios eigos generatorių skriemuliais). Jie yra montuojami tiesiogiai ant generatoriaus veleno ir perduoda pavarą tik viena sukimosi kryptimi. Tokiu būdu generatorius yra apsau­gomas nuo alkūninio veleno vibracijų, todėl diržinė pavara veikia ramiau ir tyliau, tuo pačiu pailginama diržo naudojimo trukmė.

Inertiškumo momento subalansavimas dirži­nėje pavaroje suteikia tokius privalumus:

·       mažesnes variklio vibracijas dėl sklandes­nio diržinės pavaros darbo;

·       mažesnį triukšmo, keliamo papildomos įrangos diržinės pavaros, lygį (pašalinamas diržo praslydimas);

·       ilgesnę diržinės pavaros naudojimo tru­kmę;

·       mažesnę generatoriaus svorio įtaką dirži­nei pavarai;

·       mažesnį degalų suvartojimą.

Įvairių tipų skriemulių konstrukcijų ir veikimo principų skirtumai

Šiuo metu rinkoje siūlomi dviejų tipų genera­torių skriemuliai – laisvosios eigos generato­riaus skriemuliai (OAP) ir laisvosios eigos ge­neratoriaus sankabos (OAD).

Laisvosios eigos generatoriaus skriemulys (OAP) – tai paprasta vienos krypties sankaba, įmontuota į besisukantį profiliuotą skriemu­lį. Sustabdžius variklį, generatoriaus rotorius palaipsniui sustoja be skriemulio sukimo (žr. 1 pav.).

Priešingai nei laisvosios eigos genera­toriaus skriemulyje (OAP), laisvosios eigos ge­neratoriaus sankaboje (OAD) yra sumontuota susukama spyruoklė, kuri sugeria energiją. Ji kompensuoja netolygų alkūninio veleno ju­dėjimą dar prieš atvirkštinio poveikio pačiam generatoriui, o tuo pačiu ir papildomos įran­gos pavarai, pasireiškimą (žr. 2 pav.).

Automobilio su pažeistu generatoriaus skriemuliu naudojimo pasekmės

Jeigu generatoriaus skriemulys susidėvi, va­riklio vibracijos nėra slopinamos, o tai lemia triukšmingą diržo darbą esant žemesniems variklio sūkiams. Dėl didesnio diržo atliekamų judesių skaičiaus ir didesnių diržo įtempiklį veikiančių jėgų gali būti sugadinta visa siste­ma, įskaitant ir patį skriemulį. Blogiausiu atve­ju gali pasireikšti ir kiti variklio gedimai.

3 pav. parodyti pažeidimai, sukelti netinkamai veikiančio generatoriaus skriemulio.

Generatoriaus skriemulio patikrinimas

Variklio darbo metu generatoriaus skriemulio gedimą galima nustatyti pagal netolygų ir triukšmingą pavaros darbą. Jeigu skriemulys veikia tinkamai, išjungus variklį generatorius turi sustoti su uždelsimu.

Siekiant patikrinti generatoriaus skriemulio darbą, reikia nuimti juostinį diržą ir nuimti skriemulio dangtelį. Viena ranka prilaikant iš­orinę skriemulio dalį, kita ranka reikia pasukti iš anksto uždėtą veržliaraktį abejomis krypti­mis. Laisvosios eigos generatoriaus skriemu­lys (OAP) turi laisvai suktis viena kryptimi ir nedelsiant sustoti bandant pasukti priešinga kryptimi.

Laisvosios eigos generatoriaus sankaba OAD turi laisvai suktis viena kryptimi ir didinti pa­sipriešinimą bei sustoti, bandant pasukti prie­šinga kryptimi. Jeigu patikrinimo metu paaiš­kėja, kad viena iš aukščiau nurodytų funkcijų neveikia, skriemulį reikia pakeisti. Visą pasiūly­mą rasite svetainėje www.febi-parts.com.

„Febi Bilstein“ rekomenduoja

Tikrinti generatoriaus skriemulio veikimą, atliekant vizualinę apžiūrą arba keičiant pagalbinės įrangos pavaros elementus. Jei reikia, atlikti pakeitimą.

·       Keičiant generatorių nauju, visada pa­keisti ir skriemulį.

·       Tuo pačiu metu keisti diržą, įtempiklį ir skriemulį.

·       Keisti generatoriaus skriemulį kaskart nuvažiavus 120 000 km ridą. 

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!