Stabdžių sistemos priežiūra (3 dalis)

19 rugpjūčio 2015, 22:36

Stabdžių diskų gedimai ir jų priežastys

1. Stabdžių disko surūdijimas

Gedimo aprašymas

Stabdžių disko darbinis paviršius arba jo dalis padengta rūdžių sluoksniu.

Gedimo požymiai ir priežastys

Dėl stabdžių disko darbinio paviršiaus pasidengimo rūdžių sluoksniu keičiasi stabdymo momento vertė, nors vairuotojas ir nuolat spaudžia stabdžių pedalą. Stabdymo momentas kinta nevienodai, todėl ir stabdymo jėga padangos susilietimo su kelio danga vietoje kinta netolygiai. Tai gali lydėti triukšmas, sklindantis iš stabdžių.

Stabdžių diskai yra veikiami korozijos. Plonas rūdžių sluoksnis susidaro važiuojant per lietų, važiuojant ir nenaudojant stabdžių (ilgos kelio atkarpos nestabdant), ypač žiemą, kai kelio danga padengta vandeniu su ištirpusia druska. Rūdžių sluoksnis, netgi ir mažai matomas, sumažina stabdžių efektyvumą. Jis pašalinamas nuo stabdžių disko paviršiaus net ir vieną kartą stabdant.

Automobiliui stovint, stabdžių diskai taip pat pasidengia rūdžių sluoksniu. Jeigu automobilis stovi ilgai, rūdžių sluoksnis gali būti storas. Jis pašalinamas tik atlikus kelis stabdymus, kurių metu gali pasireikšti nereguliarus stabdymo momento pulsavimas, nes dėl stabdžių disko darbinės dalies nukrypimo nuo idealiai lygių matmenų šis sluoksnis nėra pašalinamas tuo pačiu metu nuo viso disko (žr. padidintą nuotrauką).

2. Stabdžių disko įtrūkimas

Gedimo aprašymas

Stabdžių disko paviršiuje susidaro spindulinis įtrūkimas (a ir b pav.) arba žiedinis įtrūkimas tarp stabdžių disko darbinės dalies ir jo vidinės dalies, pritvirtintos prie rato stebulės.

Gedimo požymiai ir priežastys

Jeigu stabdžių diske susidaro spindulinis įtrūkimas (a ir b pav.), girdisi iš rato sklindantis, kartu su greičiu dažnėjantis triukšmas. Taip pat gali pasireikšti stabdymo momento pulsavimas, nepaisant to, kad stabdžių pedalas nuolat spaudžiamas

Yra dviejų tipų įtrūkimai, atsirandantys dėl įvairių priežasčių:

• Įtrūkimai, susidarę dėl aukštos stabdžių disko temperatūros (a pav.). Staigiai stabdant važiuojant dideliu greičiu arba ilgą laiką naudojant stabdžius važiuojant nuokalne, stabdžių disko lietimosi su stabdžių trinkelėmis vietoje, t. y. stabdžių disko darbinėje dalyje, susidaro aukšta temperatūra, o tose vietose, kuriose stabdžių diskas liečiasi su stabdžių trinkelėmis, temperatūra yra daug mažesnė. Šis temperatūrų skirtumas sukelia mechaninius įtempimus, kurie daro įtaką vadinamiesiems šiluminiams įtrūkimams.

Stabdžių disko darbinėje dalyje esanti mėlynos spalvos dėmė (oksiduotas stabdžių disko medžiagos sluoksnis) reiškia, kad stabdžių diskas buvo perkaitintas.

• Įtrūkimai, atsiradę dėl per didelių mechaninių apkrovų (b pav.). Gali pasireikšti dėl pernelyg didelio mechaninio stabdžių disko susidėvėjimo. Jeigu darbinės dalies storis yra per mažas, stabdžių diskas negali perduoti stabdant susidarančių apkrovų. Tokie įtrūkimai taip pat gali atsirasti dėl stabdžių disko liejinio defektų. Per mažas stabdžių disko darbinės dalies storis taip pat gali sąlygoti žiedinį stabdžių disko įtrūkimą, to rezultatas – netgi stabdžių disko darbinės dalies nukritimas, visam diskui išliekant pritvirtintam prie rato stebulės.

3. Oksiduotas (padengtas mėlynos spalvos sluoksniu) stabdžių disko darbinės dalies paviršius

Gedimo aprašymas

Stabdžių disko darbinės dalies paviršius padengtas oksiduotu mėlynos spalvos sluoksniu.

Gedimo požymiai ir priežastys

Pailgėja stabdymo kelias, lyginant su stabdymo keliu, pasiekiamu panašia jėga spaudžiant stabdžių pedalą, jeigu stabdžių diskas yra tinkamos būklės.

Šio gedimo atsiradimą skatina viskas, kas turi įtakos didžiausiai leistinai stabdžių disko temperatūrai pasiekti (maždaug 600–700 oC):

• dinamiškas važiavimas apkrauta transporto priemone, važiavimas kalnuose ir sportinis važiavimas;

• netinkamas stabdžių trinkelių prisiderinimas prie stabdžių disko;

• stabdžių trinkelės lietimasis su stabdžių disku tik dalimi paviršiaus dėl stabdžių trinkelės užsiblokavimo kreipiančiosiose arba netinkamos jos krypties.

Stabdžių efektyvumas sumažėja, nes stabdžių trinkelė liečiasi su medžiagos, iš kurios pagamintas stabdžių diskas, oksidaciniu sluoksniu (kurį sąlygoja aukšta temperatūra), o ne su pačia medžiaga.

Patarimas

Oksidacinis stabdžių disko sluoksnis susidaro tik disko paviršiuje. Jį galima pašalinti tekinant arba šlifuojant stabdžių disko darbinę dalį, jei stabdžių disko storis yra tam tinkamas.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!