„Febi“ informacija: „VW Golf VI“ išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemos problemos

14 vasario 2018, 21:46

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistema yra susijusi su ekoliginiu aspektu, kuris lemia šiuolaikinių vidaus degimo variklių konstrukcijos specifiką. Išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemos paskirtis yra išmetimo dujų išmetimas per įsiurbimo sistemos kanalą ir sumaišymas su paruoštu degalų-oro mišiniu.

Šio veiksmo tikslas yra sumažinti NOx toksiškumą žmonėms, sumažinant degimo temperatūrą. Pagrindinė išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemos veikimo sritis yra dalinės variklio apkrovos. Modernių vidaus degimo variklių išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemos turi modulinę konstrukciją. Konstrukcija  integruoja kontrolės ir vykdomąją sistemas.

Siekiant padidinti  efektyvumą yra išmetamųjų dujų  aušinimo sistema. Tokio modulio pavyzdys yra „febi“ modulis, turintis katalogo Nr. 100562 (nr. OE 03L 131 512 DQ), skirtas 1.6 TDI (66kW) su CAYB ženklu varikliams, sumontuotais „VW Golf VI“ (5K1) r. prod. nuo 02.2009 iki 11.2012 (pav. 1).

Netinkamas išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemos veikimas 1.6 TDI (66kW) su CAYB ženklu varikliams, sumontuotais „VW Golf VI“ (5K1) r. prod. nuo 02.2009 iki 11.2012 pasireiškia šiomis klaidomis:

  • P040000 – netinkamai veikia recirkuliacijos sistema,
  • P040100 – ribotas išmetamųjų dujų srautas per sistemą,
  • P040200 – padidintas išmetamųjų dujų srautas per sistemą,
  • P040300 – netinkamas išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvo veikimas AGR modulyje.

Minėtus klaidų kodus veikia elektromagnetinio vožtuvo efektyvumas (pav. 2) , kuris yra atsakingas už išmetimo srauto vakuumo reguliavimą į AGR modulio aušinimo sistemą.

AGR modulio aušinimo valdymo elektromagnetinis vožtuvas turi dvipusę elektros jungtį. Diagnostika susideda iš organoleptinio vožtuvo patikrinimo, elektros instaliacijos bei saugiklių patikrinimo dėl galimų mechaninių pažeidimų ir degimo. Dviejų laidų jungtyje už maitinimo šaltinį atsakingas vienas kontaktas. Maitinimo įtampa tarp 1 (+) gnybto ir masės nuo laidų pusės (laidai atjungti) ir įjungus degimą turi būti nuo 12 iki 15 V.

Vėliau patikrinama variklio kontaktų atsparumo reikšmė. Atsparumo matavimas atliekamas įjungus degimą ir atjungus elektros jungtis.

Vertė turėtų būti nuo 25 iki 45 Ω. Vožtuvo veikimas pagrįstas moduliuotu signalu. Valdymo signalų U = f(t) charakteristika gali būti patikrinta naudojant osciloskopą, prijungtą tarp elektros instaliacijos jungties  kontaktų 1 ir 2 su veikiančiu varikliu. Aiškiai girdimas AGR modulio aušinimo sistemos elektromagnetinio vožtuvo valdymas.

Neveikiant vožtuvui pagal minėtus parametrus, tai gali liudyti apie vožtuvo gedimą, valdymo modulio gedimą, trumpą jungimą prie pliuso arba prie masės su maitinimo grandinių pertraukimu.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!