Ar Europos vairuotojai sumokės už VW skandalą?

12 spalio 2017, 1:42

Automobilių rinkos ateitis vis dar kelia daug klausimų. Tai viskas dėl reglamento projekto, kuris ketino žymiai pagerinti jos funkcionalumą – kalba eina apie COM (2016) 31 reglamento projektą.

Automobilių rinkos ateitis yra neužtikrinta

Šių metų vasario mėnesį automobilių pramonė atsikvėpė. Balsavimo metu Europos parlamento vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitete Europos parlamente, deputatai iš įvairių frakcijų kartu pateikė šimtus pataisų, kurias pasiūlė Komisija, įskaitant daugelį svarbių ne tik 500 000 firmų, veikiančių taip vadinamoje nepriklausomoje rinkoje (IAM), sukuriančioje Europoje  3,5 mln. darbo vietų. Prieš kelias savaites žiniasklaidoje pasirodė informacija apie „Didelį mūšį dėl mažos jungties“. Buvo paaiškinta vienos iš reglamento pataisų esmė ir svarba, kuri dar labiau užtikrina OBD diagnostikos jungtį.

Didelių pastangų ir pataisų dėka automobilių pramonės priežiūra paskatino sveiką konkurenciją vartotojų labui tarp nepriklausomų dirbtuvių ir segmento, kurį daugiausiai valdo transporto priemonių gamintojai, tai yra, įgaliotieji paslaugų teikėjai (ASO).

– Esu tikras, kad man pasisekė įtikinti savo kolegas ir koleges iš Vidaus rinkos ir Vartotojų apsaugos komiteto (IMCO), kad ištaisytų esamas spragas reglamento projekte, įsiklausytų į automobilių pramonės balsą, siūlytų pataisas, kurios papildytų šį projektą mažųjų ir vidutinių įmonių naudai. Noriu laikytis aplinkos apsaugos ir vartotojų teisių standartų ir padidinti konkurenciją rinkoje,- sakė Róża Thun, Vidaus rinkos ir Vartotojų apsaugos komiteto (IMCO) europarlamentarė.

Pastarųjų dienų įvykiai parodė, kad šios pastabos gali būti menkos. Visų pirma pramoninkų rūpestis yra Europos Komisijos pozicija, kuri atrodo nepalanki siūlomoms reglamento pataisoms. Kuluaruose kalbama, kad siekia kuo greičiau parodyti, jog ES reaguoja į išmetamųjų dujų bandymų  nukrypimus, kuriuos padarė VW koncernas. Komisija sieks kuo skubiau priimti reglamento pataisas pateiktas Europos parlamente.

Nuostabu tai, kad Ricardo firmos pranešimas, parengtas Europos Komisijai, akivaizdžiai parodė, jog galiojančios taisyklės, reglamentuojančios aptarnavimą ir remontą (RMI), sparčiai augant automobilių pramonės plėtrai ir naujų technologijų atsiradimas reikalauja pataisų reglamente. Į tas pataisas nebuvo atsižvelgta reglamento projekto rengimo metu, o tik IMCO Komisijos darbo rėmuose.

-Tikimės, kad kartu su Komisija ir Europos Sąjungos           Taryba mums pavyks, nepaisant balsų, kuriuos girdime Briuselyje, parengti poziciją, kuri užtikrintų sveiką konkurenciją automobilių rinkoje, kas reikš milijonams Europos vairuotojų didesnį pasirinkimą, geresnę kokybę ir mažesnę paslaugų kainą. Reikia atsiminti, jog automobilio įsigijimas ir priežiūra yra didžiausia namų biudžeto dalis,  -teigia EP narys  Bolesław Piecha.

Tačiau šiuo metu nėra abejonių, kad reglamento tekstas nukreiptas neteisinga kryptimi. Gegužės 29 d. ES Taryba vadovaujant Maltai, pristatė kompromisinę poziciją, kuri atvėrė kelią trišaliam Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos dialogui. Problema yra ta, kad Tarybos pozicija neatsižvelgia į tai, kaip išlaikyti ir gerinti pateiktų pataisų konkurencingumą, bet taip pat Komisijos sukurtas taisykles, užkertančias kelią „nukrypimams“, kuriuos automobilių pramonės koncernai pagyrė bandymų metu.

Reikėtų prisiminti, kad ES Tarybą sudaro atitinkami ES valstybių narių ministrai, o kai kurios šalys su Vokietija priešakyje pirmauja dėl ekonominės automobilių gamintojų svarbos, kuri nėra palanki minimame reglamente.

Todėl atrodo, kad negana to, jog Europos vairuotojai de facto užmokės aukštesnę paslaugos kainą už VW skandalą, būsimos automobilių bendrovės nebus tinkamai prižiūrimos. Šiuo atžvilgiu turėtume imti pavyzdį iš JAV, kuriame įmonės atsiprašė už „nukrypimus“, kurie buvo, moka milijonines kompensacijas, tačiau yra griežtai prižiūrimos atitinkamų valdžios institucijų.

Kodėl JAV vairuotojai neturi mokėti už  milžiniškos korporacijos „nukrypimus“, o Europos vairuotojai turi mokėti?

Europoje, nepaisant kvietimo, kurį VW pateikė komisarė Elżbieta Bieńkowska, koncernas nemano mokėti už padarytus „nukrypimus“, teikdamas, kad jie nepadarė jokios žalos. Atsižvelgdami  į tokį požiūrį, šiuo metu automobilių gamintojai gauna Komisijos reglamento projektą, kuris labai smogs mažoms ir vidutinėms įmonėms, konkuruojančioms su automobilių gamintojų kontroliuojamais paslaugų teikėjais (ASO) su Tarybos reglamentais, kurie ateityje neturės jokio vaidmens t.y užkirsti kelią tolimesniam piktnaudžiavimui.

Ar ES valdžia leis nuskriausti MŚP?

Dabar prasidėjo trišalis dialogas. Tai gali trukti net metus. Dar yra šansas kad Komisija ir ES Taryba užtikrins 500 000 firmų, veikiančių ES ir sukūrusių 3,5 mln darbo vietų nepriklausomoje rinkoje (IAM) apsaugą. Dauguma šių įmonių yra sveikos, sąžiningos ir nepriekaištingos konkurencijos garantas, inovacijų šaltinis automobilių pramonėje – reikia atminti, kad daugelis sprendimų automobilių pramonėje nekyla iš automobilių gamintojų laboratorijų. Gerasis IAM segmentas yra mažesnės kainos ir geresnė aptarnavimo kokybė santykis milijonams Europos vairuotojų.

-Daugelis Europos žmonių, įskaitant daug šioje srityje priimančių sprendimus, nėra visiškai informuoti apie nepriklausomas dirbtuves (IAM)bei apie COM(2016) 31 sprendimus. Deja ši rinka buvo aplenkta tiek Europos Komisijos, tiek ES Tarybos. Tikime, jog kitame etape ES institucijos atliks užduotis ir parengs poziciją, kurioje jos bus tinkamai apsaugotos. Trišalio dialogo metu mes tikimės iškilti virš partijų ar virš nacionalinio lygmens sukuriant teisės aktą, kuris pagerins padėtį rinkoje, o ne pablogins. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šia kryptimi darbas Parlamente vyko, – sakė Grzegorz Peczkis.

Reikia tikėtis, kad Komisija ir ES Taryba sukurs reglamentą, kuris nustatys taisykles Europos lygiu, užtikrinant sklandų automobilių pramonės veikimą, ypatingą dėmesį skiriant IAM segmentui. Reikėtų prisiminti, kad Europos Komisijos vaidmuo yra apsaugoti ES ir jos piliečių interesus tose srityse, kurios negali būti veiksmingai sprendžiamos nacionaliniu lygmeniu ir kad ES Tarybos vaidmuo yra atstovauti ES vyriausybėms – demokratiškai išrinktoms  piliečių, kuriuos palies COM (2016)31 reglamentas. Kyla klausimas,  ar dar kas Europos Komisijoje ir Europos Sąjungos Taryboje galvoja apie MŚP ir apie ES piliečius, kurie daugiausiai praras patvirtinus reglamentą dabartine redakcija.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!