EGR vožtuvai ir EGT jutikliai – dažniausi gedimai

14 birželio 2017, 22:11

Įvairių tipų jutikliai variklio valdymo sistemoje (EMS) parodo variklio būklę ir perduoda informaciją į variklio ECU modulį, kuris kontroliuoja įvairių tipų elektros pavaras, kad variklis veiktų optimaliai.

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvai (EGR)

Švaresnės išmetamosios dujos yra dėl efektyvaus EGR vožtuvo darbo. Jo vaidmuo yra maišyti išmetamąsias dujas su įsiurbiamu oru, o tai leidžia sumažinti deguonies koncentraciją įsiurbiamame ore ir tokiu būdu sumažina degimo greitį.  Dėl sumažėjusio deguonies kiekio, degimo temperatūra sumažinama ir tuo pačiu gaminama mažiau kenksmingų azoto oksidų (NOx).

 • EGR vožtuvas reguliuoja išmetamųjų dujų kiekį, nukreipia atgal į įsiurbimo kolektorių;
 • Kai variklis veikia tuščiąja eiga, EGR vožtuvas yra uždaromas ir nepraleidžia oro į įsiurbimo kolektorių. EGR vožtuvas lieka uždarytas, kol variklis nepašildytas ir be apkrovos. Kai apkrova ir temperatūra pradeda didėti, EGR vožtuvas atsidaro, o išmetamųjų dujų pakankamas kiekis patenka į įsiurbimo kolektorių;
 • EGR vožtuvo dėka už katalizatoriaus susidaro švarios išmetamosios dujos, net degant prastam mišiniui.

Galimi defektai

EGR vožtuvai naudojami varikliuose su EFI sistema (elektroninis degalų įpurškimas) ir gedimo atveju užsidega kontrolinės lemputės, informuojančios apie variklio valdymo gedimą. Dažniausia gedimo priežastis yra užsikimšimas nuodegomis, dėl to užsiblokuoja EGR vožtuvas, arba atsidaro ir užsidaro netaisyklingai.

Sugedęs vožtuvas gali turėti įtakos variklio ilgaamžiškumui, padidinti kenksmingų išmetamųjų dujų emisiją, ir sukelti problemų vairuojant:

 • Nestabilios tuščios eigos apsukos;
 • Sunkumai užvedant automobilį;
 • Trūkčiojimas;
 • Žemas važiavimo komfortas (netolygus variklio darbas greitėjant, beldimas);
 • Padidinta NOx emisija.

Gali būti ir kitos priežastys dėl EGR vožtuvų sutrikimo. Pvz.: sugedęs įsiurbiamo oro temperatūros jutiklis MAF jutiklyje. Tai yra dėl to, kad vienas iš jutiklių, gali nustatyti modulyje ECU teisingą recirkuliuotų išmetamųjų dujų kiekį ir reguliuoti EGR vožtuvą tiksliai kontrolei. Todėl norint gauti tikslią diagnozę, reikia visada patikrinti EGR vožtuvo DTC kodus ir susipažinti su testavimo procedūromis automobilių gamintojų nurodymuose.

EGR vožtuvo valymas nuo priemaišų yra laikinas sprendimas ir nėra rekomenduojamas. Pilnas priemaišų pašalinimas praktiškai neįmanomas ir potencialiai leidžia kenksmingų priemaišų patekimą į variklį. Rekomenduojama pakeisti EGR vožtuvą nauju, kuris yra kalibruojamas tokiu būdu kaip ir originalas.

Išmetamųjų dujų temperatūros jutikliai (EGT)

EGT jutiklis, kuris yra prieš katalizatorių (DOC) ir /arba prieš kietųjų dalelių filtrą (DPF) – nustato išmetamųjų dujų temperatūrą ir perduoda informaciją kaip signalą ECU moduliui, kad būtų galima kontroliuoti variklio darbą ir veiksmingai sumažinti emisiją.

Dėl gero temperatūros jutiklio EGT darbo, kuro įpurškimo kiekis ar kietųjų dalelių kiekis DPF filtre yra tiksliai apskaičiuotas – dėl to efektyviai praeina „išdeginimo“ procesas DPF filtre. Viso to rezultatas yra švaresnės išmetamosios dujos, sumažintas DPF filtre kuro sunaudojimas „regeneracijos“ proceso metu.

Galimi defektai

 • Stipri vibracija gali sutraukyti vidaus vamzdelius;
 • Per aukšta temperatūra (virš 900°C) gali sukelti stiprius pokyčius termistoriaus elementų atsparume;
 • Stipri vamzdelių deformacija (įlenkimas mažiau kaip 20 mm atstumu), gali trūkti.

Simptomas yra padidėjęs kuro sunaudojimas: kietųjų dalelių išdeginimas DPF filtre gali trukti ilgiau, todėl kuras sunaudojamas kitiems tikslams ne tik greitėjimui. DPF filtro regeneracija gali vykti trumpesniais intervalais nei įprastai ir tai sudarys nepatogumus važiuojant. EGT jutiklio gedimas gali iššaukti lemputės užsidegimą, kuri informuoja apie variklio pažeidimą. Diagnostinis gedimų  kodas gali būti patikrintas diagnostiniu skeneriu. Sugedęs EGT jutiklis turi būti pakeistas.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!