Kaip saugiai nuorinti ABS stabdžių sistemą

13 vasario 2017, 23:42

Oras, esantis stabdžiuose – tai potencialus pavojus saugumui, galintis pasibaigti tragedija įvykus avarijai. Oras gali patekti į stabdžių sistemą per verdančius pasenusio stabdžių skysčio garus (didelė vandens koncentracija), sugadintus stabdžių elementus arba per hidraulikos elementų keitimą. Continental Teves pataria, kaip pakeisti stabdžių skystį, į ką atkreipti dėmesį nuorinant stabdžių sistemos hidrauliką (ABS, EBS arba ESP).

Reguliarus skysčių keitimas

Nepriklausomi tyrimai parodė, kad septynios iš dešimties transporto priemonių, dalyvaujančių eisme, naudoja pasenusį stabdžių skystį. Tai rodo aukštą rizikos laipsnį, kadangi stabdžių skystis turi savybę surinkti drėgmę iš aplinkos, o praėjus tam tikram laikui tai lemia virimo temperatūros sumažėjimą. Tuo tarpu, įkaitus stabdžių sistemos elementams garai gali pakliūti į hidraulikos sistemą. Tai gali nulemti stabdžių sumažėjusį efektyvumą ir blogiausiu atveju, stabdžių praradimą. Be to, stabdžių skysčiai, praėjus tam tikram laikui, netenka savo antikorozinių savybių, o tai veda prie hidraulikos elementų gedimų. Dėl šios priežasties stabdžių skystį reikia keisti reguliariai.

Daugeliui servisų stabdžių skysčių keitimas yra rutininis sezoninis priežiūros darbas. Specialistas, kuris naudoja šiuolaikinius saugumo sistemos technologinius sprendimus privalo turėti atitinkamos informacijos, kad galėtų pakeisti stabdžių skystį. Tai susiję su stabdžių sistemos nuorinimu ir hidraulikos komponentų keitimu.

Ištuštinti prieš užpildant

Nepriklausomai nuo to, kad stabdžių skystis jau turi būti pakeistas, arba hidraulikos sistemoje pakeisti elementai, visada reikia kruopščiai nusiurbti seną stabdžių skystį iš stabdžių sistemos skysčio rezervuaro (bakelio).

Continental Teves siūlo tam praktiškus ir patogius įrankius, tokius kaip ištraukiklį arba siurbliuką. Seno skysčio nusiurbimas garantuoja, kad nesusimaišys senas stabdžių skystis su nauju. Ištuštinus stabdžių skysčių rezervuarą (bakelį) reikia išvalyti jį nuo nuosėdų ir teršalų. Išvalant bus išvengta teršalų patekimo į stabdžių sistemos vidų, kai bus atliekami nuorinimo darbai. Jeigu rezervuaras (bakelis) labai užterštas, reikia jį demontuoti, kad galima būtų pilnai išvalyti. Išvalius, rezervuaras yra vėl sumontuojamas. Plauti rezervuarą (bakelį) reikia šiltu vandeniu, spiritu arba nauju stabdžių skysčiu.

DĖMESIO: Nenaudoti valiklių, pagamintų mineralinės alyvos pagrindu.

Užpildyti rezervuarą (bakelį) šviežiu / nauju stabdžių skysčiu ir su atitinkamo adapterio pagalba prijungti įrenginį stabdžių skysčio pakeitimui.

Patarimai keičiant stabdžius

Po pasiruošimų reikia sureguliuoti  spaudimą pagal gamintojo instrukcijas. Paprastai nustatomas 1 baras. Automobiliuose su hidrauline sankaba ir bendru rezervuaru  reikia  hidraulinę sistemą praskalauti nauju skysčiu. Tokiu būdu bus užtikrinta, kad senas skystis nepaklius iš sankabos sistemos į stabdžių sistemą ir sumažins naujo stabdžių skysčio virimo temperatūrą. Norint praskalauti sankabos sistemą, reikia prijungti surinkimo buteliuką prie išleidimo vožtuvų jungties. Atidarius blokavimo vožtuvą įrenginyje, skirtame oro išleidimui, atsidaro oro išleidimo vožtuvas  ir stabdžių skystis  turi tekėti tol, kol bus tuščia ir be oro burbuliukų. Skalaujant reikia pajudinti pavaros pedalą iki pilno išspaudimo.

Stabdžių skystis keičiamas visiems keturiems ratams nuspaudus stabdžius. Žinoma, jog reikia remtis automobilio gamintojo instrukcijomis. Keisti pradedama nuo automobilio priekinės kairės pusės. Tuomet keičiamas skystis priekyje dešinėje pusėje, paskui gale dešinėje pusėje ir galiausiai kairėje. Norint pakeisti  skystį, reikia  surinkimo indą prijungti prie nuorinimo vožtuvo, esančio prie rato ir jį atidaryti. Jei labai užrūdiję arba labai purvini nuorintojai juos būtina nuvalyti metaliniu šepečiu ir nupurkšti rūdžių valikliu. Stabdžių skystį nuleidinėti iki tol, kol bus švarus ir be oro burbuliukų. Automobiliui reikia 1 litro skysčio.

Pakeitus stabdžių skystį užsidaro įrenginio blokavimo vožtuvas, sistema neturi spaudimo ir atjungiama papildymo žarna. Rezervuare (bakelyje) reikia nustatyti skysčio lygį ties ženklu MAX. Specialistas, pabaigęs keisti stabdžių skystį, pabando važiuoti ir patikrina stabdžių sistemos veikimą. Šito reikia, kad būtų galima patikrinti ABS veikimą ir užpildyti visą sistemą nauju, šviežiu stabdžių skysčiu.

Specialūs patarimai nuorinimui

Nuorinimo būdai priklauso nuo remonto tipo  ir stabdžių sistemos, todėl reikia nustatyti stabdžių sistemos tipą, sumontuotą automobilyje. Jeigu buvo keisti hidraulikos elementai, kurių ABS  skysčio keitimo blokas yra aprašytas aukščiau. Jeigu buvo keisti elementai, kurie netinka ABS blokui, turi laikytis tam tikrų taisyklių, kad galima būtų pilnai išstumti orą iš hidraulinės sistemos.

Continental Teves rekomenduoja visas sistemas prieš montuojant naują pagrindinį cilindrą nuorinti ir užpildyti skysčiu. Tuo užtikrinama, kad į ABS bloko hidraulinę sistemą nepateks oras. Hidraulinės sistemos ABS/EBS arba ESP pagamintos Continental Teves ir jų keičiamos dalys jau yra nuorintos ir užpildytos skysčiu.

Taisyklės ir nuostatai

ABS sistemose, pagamintose Continental Teves, reikia laikytis nuorinimo taisyklių.

ATE ABS MK II atveju pirmiausiai nuoriname priekinę ašį. Tai atliekama išjungus  degimą. Pajungus nuorinimo įrenginį prie rezervuaro (bakelio) su skysčiu, atsidaro blokavimo vožtuvas ir nustatomas 1 baro slėgis. Skysčio surinkimo indas prijungiamas prie nuorinimo vožtuvo ir atidaromas nuorinimo vožtuvas, įminamas stabdžių pedalas, uždaromas nuorinimo vožtuvas ir atleidžiamas stabdžių pedalas. Šis procesas kartojamas, kol skystis tampa švariu ir be oro burbuliukų. Kitas priekinės ašies terminalas nuorinamas lygiai taip pat, kaip ir pirmasis.

Prieš nuorinant galinę ašį, pirmiausia reikia dvidešimt kartų nuspausti stabdžių pedalą išjungus degimą, siekiant sumažinti slėgį. Tada paimama surinkimo indo žarna ir uždedama ant nuorinimo vožtuvo ir jis atidaromas. Tuomet nuspaudžiamas ir laikomas stabdžių pedalas. Įjungiamas degimas. Nuorinimo vožtuvas paliekamas atidarytas, kol įtekantis skystis bus švarus ir be oro burbuliukų. Tuomet uždaromas nuorinimo vožtuvas, išspaudžiama tarpinė, kuri apsaugos nuo dulkių ir atleidžiamas stabdžių pedalas. Uždarius nuorinimo įrenginio  blokuojantį vožtuvą laukiama, kol atsijungs ABS siurbliukas. Tada identiškai nuorinamas kitas galinis terminalas.

DĖMESIO: Niekada negalima nuorinti nepajungus surinkimo indo, kadangi sistema yra  aukšto slėgio zonoje 140-180 barų (iškyla pavojus susižeisti).

ATKREIPTI DĖMESĮ:

Siurbliukas gali dirbti ilgiausiai 2 min, tada turi atvėsti apie 10 min. Prieš naujai užvedant automobilį sistemų ATE, ABS, ASR ir ESP (nuo MK IV iki MK 70) nuorinimas turi būti vykdomas pagal žemiau pateiktas procedūras.

Prijungus nuorinimo įrenginį, nustatomas 2 barų slėgis ir pirmiausiai nuorinamas  priekinis kairys, priekinis dešinys, tuomet galinis dešinys ir galinis kairys, kol skystis tampa švarus ir be oro burbuliukų.

Nuorinimas po hidraulinio  ABS bloko elementų pakeitimo.

Jei pakeistas ABS/ESP blokas arba dviejų skyrių stabdžių siurbliukas nuorinimas vyksta tokia seka:

– Stabdžių siurbliukas (jeigu nuorinimo vožtuvas yra prie siurbliuko);

– ABS blokas (jeigu yra nuorinimo vožtuvas);

– Ratai: priekiniai kairės pusės, priekiniai dešinės pusės, galiniai dešinės pusės, galiniai kairės pusės;

Nuorinimo įrenginyje nustatomas 2 barų slėgis. Keičiant skystį įspaudžiamas ir atleidžiamas stabdžių pedalas (kas 3 sekundes). Procedūra kartojama 5-10 kartų. Jeigu prie nuorinimo įrenginio reikia prijungti diagnostikos testerį, specialiai skirtą MK IV ir MK 20, slėgis sumažinamas iki  1 baro.

Svarbi nuoroda

Transporto priemonėse su ATE ESP pagrindiniame cilindre įmontuoti slėgio davikliai (1 arba 2). Jeigu yra keičiamas cilindras arba slėgio davikliai cilindre, reikia specialiu diagnostikos testeriu kalibruoti slėgio jutiklius.

Geriausias sprendimas

Dirbant įvairius darbus servisuose su stabdžių hidraulika, reikia atkreipti dėmesį išsirenkant stabdžių skystį. Šis pasirinkimas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti tinkamą automobilių su ABS ir ESP sistema veikimą.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!