Europos Komisija konkurencijos laisvei autorinkoje atrišo rankas

15 birželio 2011, 22:00

Nuo 2010 metų birželio 01 d. įsigaliojo naujos MVBER nuostatos. Kaip šie pakeitimai įtakos nepriklausomos automobilių remonto ir autodalių rinkos dalyvius (pagal Konkurencijos tarybos 2008 metų gruodžio 22 d. pranešimą – „Nepriklausomas remontininkas – tai motorinių transporto priemonių tiekėjo, kuris teikia jų remonto ir techninės priežiūros paslaugas, nustatytoje sistemoje nedalyvaujantis remonto ir techninės priežiūros paslaugų teikėjas“, t.y. visi, neautorizuoti automobilių gamintojų arba pardavėjų remontuoti garantinius automobilius, servisai)? Koks nuo šiol bus techninės informacijos prieinamumas, ar vairuotojai galės naudoti ne originalias autodalis savo automobiliuose nebijodami prarasti gamyklinės garantijos?

Kviečiame perskaityti interviu su FIGIEFA (Tarptautinė autodalių distributorių federacija) prezidentu – Michel Vilatte, kuris atsakys į kiekvienam autodalių rinkoje dirbančiam asmeniui rūpimus klausimus.

MotoFocus: Nuo 2010 metų birželio 01 dienos įsigaliojo naujos Grupių ir Susitarimų Ribojimo Motorinio Transporto Sektoriuje Reglamento (MVBER – Motor Vehicle Block Exemption Regulation) nuostatos. Koks buvo FIGIEFA ir jai priklausančių organizacijų indėlis kuriant šias naujas nuostatas?

Michel Vilatte: Nuo 2007 metų FIGIEFA ir jai priklausančios organizacijos pradėjo aktyviai analizuoti ir svarstyti prieš tai galiojusias MVBER – 1400/2002 nuostatas. FIGIEFA dalyvavo visuose viešuose Europos Komisijos svarstymuose, inicijavo ir palaikė diskusijas su kitomis Komisijos ir Europos Parlamento institucijomis. FIGIEFA kartu su savo partneriais, dalyvaujančiais kampanijoje „Right to repair“ (aut. „Teisė taisyti“), visada akcentavo, jog siekiant realios konkurencijos automobilių remonto, aptarnavimo ir autodalių rinkoje, būtina įvesti aiškias ir stabilias šio sektoriaus reguliavimo nuostatas.

MF: Kokios svarbiausios nepriklausomos automobilių remonto ir autodalių rinkos nuostatos įvestos į naują reglamentą bei kurios perkeltos iš prieš tai galiojusio MVBER 1400/2002?

MV: Mūsų organizacijai svarbiausia yra garantijos taikymo sąlygų bei prieinamumo prie techninės informacijos visiems nepriklausomos rinkos dalyviams nuostatų įtvirtinimas bei išaiškinimas.

Europos Komisija galutinai pareiškė, jog automobilių gamintojo suteikta garantija negali vienareikšmiškai priklausyti nuo naudojamų, taip vadinamų „originalių“ atsarginių dalių bei automobilių remonto ir aptarnavimo tik autorizuotame servise. Ši nuostata galioja garantiniam ir pogarantiniam transporto priemonės aptarnavimui.

MF: Kokiu būdu naujos nuostatos įtakos nepriklausomą automobilių remonto ir autodalių rinką?

MV: Praktikoje naujos nuostatos sukonkretina ir įtvirtina prieš tai galiojusio MVBER 1400/2002 nuostatas. Nauji teisiniai rėmai nesukuria kokios nors revoliucijos, juos derėtų laikyti kaip dar vieną žingsnį link efektyvios ir realiai veikiančios nepriklausomos automobilių remonto ir autodalių rinkos.

MF: Kokiu būdu nepriklausomi servisai galės naudotis savo teise prieš automobilių gamintojus?

MV: Šiuo atveju Europos Komisijos požiūris pasikeitė į gera. Jeigu per daug nesigilinti į teisinius – techninius aspektus, galima teigti, jog Komisija supaprastino procedūras, pagal kurias gali greičiau veikti ir paskirti sankcijas automobilių gamintojams. Tikimės, jog laiško išsiuntimas automobilių gamintojams, primenant jiems apie naujas nuostatas bus pakankamas pagrindas išsiaiškinti dauguma ginčytinų arba probleminių situacijų. Taipogi Europos Komisija reglamente įtvirtino formuluotę, jog kruopščiai stebės konkurenciją automobilių remonto, aptarnavimo ir autodalių rinkoje – pirmiausia atsižvelgdama į prieinamumą prie techninės informacijos ir garantijos taikymo sąlygas. Europos valstybių lygyje ginčus tarp rinkos dalyvių nagrinės atsakingos už konkurenciją institucijos bei teismai.

MF: Ar įvesti kokie nors nauji pakeitimai dėl „originalių dalių“ arba „palyginamos kokybės“ dalių?

MV: Dabartinės nuostatos taiko tokią pačią definiciją „originalioms dalims“, kokia buvo įtvirtinta ankstesniajame MVBER 1400/2002.

Pagal Europos Komisiją, „palyginamos kokybės“ atsargines dalis norint pripažinti kaip panašios kokybės „originalioms dalims“, „palyginamos kokybės“ dalys turi būti tiek kokybiškos, kad jų panaudojimas „nepakenktų automobilių gamintojų autorizuotų servisų, montuojančių tik „originalias dalis“ reputacijai“. Įrodymų, jog atitinkama dalis neatitinka „palyginamos kokybės“ dalies reikalavimams, našta yra perkelta ant automobilių gamintojų. Pastarieji, norėdami „apsaugoti“ savo autorizuotus servisus nuo tokių „neoriginalių“ dalių naudojimo, turi pateikti svarius, pagrindžiančius neatitikimą reikalaujamai kokybei, įrodymus.

MF: Ar naujos nuostatos turi kokią nors įtaką automobilių savininkams?

MV: Pagrindinis naujų nuostatų tikslas yra užtikrinti automobilių savininkams jų teisę rinktis. Europos Komisija priimdama naujas nuostatas siekė garantuoti vartotojams prieinamumą prie viso autodalių asortimento rinkoje bei pasirinkimo laisvę remontuoti savo automobilį bet kuriame vartotojo pasirinktame servise, net jeigu automobilis dar yra garantinis.

MF: Ar naujos nuostatos pakankamai saugos nepriklausomos automobilių remonto ir autodalių rinkos interesus?

MV: Nuostatos suformuluotos vienareikšmiškai. Vis dėlto iš automobilių gamintojų pusės gali atsirasti atvejų arba bandymų interpretuoti nuostatas savaip. Kreipiamės į nepriklausomos automobilių remonto ir autodalių rinkos dalyvius, jog šie stebėtų savo rinką ir nedelsdami praneštų atitinkamoms asociacijoms arba institucijoms apie aptiktus pažeidimus arba apsunkinimus. Vienas dalykas yra aiškus – automobilių gamintojai buvo įspėti, jog laisva konkurencija automobilių remonto ir autodalių rinkoje privalo būti.

MF: Dabartinės nuostatos galios iki 2023 metų. Kokie pagrindiniai uždaviniai laukia nepriklausomos automobilių remonto ir autodalių rinkos?

MV: Naujausių technologijų pasiekimai iš rinkos dalyvių reikalauja tobulėti remontuojant ir aptarnaujant naujausius automobilius. Siekdami patenkinti mūsų organizacijos narių interesus, esami priversti nuolat stebėti pristatomas technologines naujienas ir jų sprendimus iš automobilių gamintojų pusės. Mūsų siekis – rūpintis, jog į rinką nepatektų nepaaiškinti ir uždari rinkos dalyviams technologiniai sprendimai. Pavyzdžiui, dabartiniu metu mūsų dėmesys kreipiamas į naujos sistemos, informuojančios apie eismo įvykius (eCall), panaudojimą. Taipogi aktualus klausimas ir apie sistemą, nuotoliniu būdu diagnozuojančią automobilio gedimus, t.y. tokias naujoves, kurios potencialiai galėtų užkirsti kelią ateityje vykdyti autoremonto darbus nepriklausomiems servisams.

MF: Ačiū už Jūsų komentarus.

MV: Sėkmės Jūsų skaitytojams.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!