Ilgametė įmonės „Fomar“ patirtis

8 gruodžio 2015, 23:08

Įmonė „Fomar“ stabdžių sistemos komponentus gamina nuo 1956 metų. Komercinis ženklas „Fomar Fiction“ buvo pristatytas 2004 metais. 2012 metais JAV įsikūrusi įmonė „MAT Holdings“ įsigijo „Fomar Friction“ prekinį ženklą. Naujasis savininkas nusprendė įmonę „Fomar“ sujungti su Skandinavijos automobilių pramonės magnatu „Roulunds Braking“.

Šie įvykiai pakeitė „Fomar Friction“ prekinį ženklą ir atvėrė naujas augimo bei plėtros galimybes len­gvųjų ir komercinės paskirties automobilių segmentuose. Modernaus Danijos tyrimų ir tobulinimų centro bendradarbiavimas su MAT ir IAM tie­kėjais (originalios automobilių įrangos gamintojų tiekėjai) ir papildomos investicijos leido prekiniam ženklui nuolat gerinti gaminių kokybę ir plėsti asor­timentą.

„ROULUNDS BRAKING“

Įmonė „Roulunds Braking“ savo veiklą pradėjo 1926 metais. Šiuo metu ji yra vienu didžiausių pasaulyje aukštos kokybės frikcinių medžiagų, skirtų auto­mobilių pramonei, gamintojų. Šio gamintojo pro­duktai platinami visame pasaulyje.

„Roulunds Braking“ produktų asortimentą sudaro lanksčios stabdžių sistemų antdėklų medžiagos, stabdžių trinkelės, stabdžių kaladėlės, stabdžių diskai ir stabdžių trinkelių rinkiniai. Visa produkcija skirta lengviesiems ir komercinės paskirties auto­mobiliams. Įmonės gamyklos yra įsteigtos Indijoje, Kinijoje, Prancūzijoje ir Danijoje. Gamyklose iš viso dirba daugiau kaip 2,5 tūkst. darbuotojų. Šis skai­čius nuolat auga.

„MAT HOLDINGS INC.“

Įmonė „MAT Holdings“ yra pasauline automobi­liams skirtų stabdžių sistemų komponentų gamy­bos lydere. 1984 metais įkurta įmonė yra originalios automobilių įrangos gamintojų (OE) ir nepriklausomos aptarnavimo po pardavimo (IAM) rinkos tiekėja.

MAT automobiliams skirtų stabdžių sistemų kom­ponentų gamybos grupė yra vienintelis pasaulinis tiekėjas, galintis pasiūlyti savos gamybos pleištus, atramines plokštes, įrangą bei kitus frikcinius pro­duktus. Įmonė turi ilgametę darbo su originalios Europos automobilių įrangos gamintojais patirtį, dirbant frikcinių produktų srityje. Grupė gali pasi­girti didele stabdžių sistemų projektavimo tarp­tautiniu mastu patirtimi. Ji naudoja modernias technologijas. Įmonėje sumontuoti naujausi gamybiniai įrengimai. Tai leidžia užtikrinti aukščiausios kokybės stabdžių sistemos komponentų gamybą.

Įmonė „MAT Holdings“ šiandien yra atstovaujama trijuose kontinentuose (Šiaurės Amerikoje, Europo­je ir Azijoje). Bendras įmonės gamybinių patalpų ir sandėlių plotas sudaro 210 tūkst. kvadratinių me­trų. Čia dirba 13 tūkst. darbuotojų. Europoje kor­poracijai priklauso 6 skirtingos įmonės, kurios visos aktyviai veikia automobilių gamybos pramonėje. Jos gamina ir platina frikcinius įdėklus, stabdžių trinkeles, stabdžių kaladėles, stabdžių diskus ir kitus stabdžių sistemos komponentus.

Pasauliniai įmonės pajėgumai:

·        133 milijonai trinkelių (skirtų asmeniniams auto­mobiliams (PV) per metus (113M IAM, 20M OE/ OES);

·        10 milijonų PV stabdžių kaladėlių per metus;

·        7,2 milijonai stabdžių kaladėlių skirtų komerci­niams automobiliams (CV) per metus (3,8M OE/ OES, 3,4M IAM);

·        4 milijonai CV antdėklų;

·        4600 km vyniojamų antdėklų.

Metinė įmonės apyvarta siekia vieną milijardą JAV dolerių.

Frikciniai produktai „Fomar“ asortimente

„Fomar“ asortimente frikciniai produktai visada sudarė pagrindinę grupę jau nuo įmonės įkūri­mo 1956 metais. Įmonę sujungus su „Roulunds Braking“, Skandinavijos frikcinių produktų verslo magnatu, prasidėjo naujas etapas jos istorijoje. Galimybė naudotis naujausiomis technologijomis, aukščiausio lygio tyrimų ir tobulinimų centrų pa­galba (Danijoje ir Vokietijoje), tarptautinė patirtis bei žinios leido prekiniam ženklui nuolat gerinti kokybę ir plėsti gaminamų produktų asortimentą.

Šiuo metu „Fomar“ prekinis ženklas siūlo šiuos pro­duktus:

·       700 tipų trinkeles, skirtas PV (asmeniniams au­tomobiliams). Daugiau kaip 100 naujų pozicijų, kurios buvo pristatytos 2015 metais.

·       65 tipų trinkeles, skirtas CV (komercinės paskirties automobiliams). Įmonės siūlomas asortimentas dengia visą CVP segmentą.

·       230 tipų padus, skirtus PV.

·       700 tipų įdėklus, skirtus CV. Mes esame CVL pro­duktų rinkos lyderiai.

Įmonė nuolat plečia savo produktų asortimentą.

2014 metais įmonė pristatė CV skirtų diskų asorti­mentą, kurį sudarė 40 pačių populiariausių pozicijų.

„Fomar Friction“ reiškia daugiau kaip 50 metų patir­ties, galimybę naudotis tarptautiniais resursais ir nau­jausiomis technologijomis. „Fomar“ yra viena iš keleto įmonių, kurios kuria ir gamina savo produktus.

„Fomar“ stabdžių trinkelės užtikrina optimalią sąveiką su stabdžių diskais. Disko dilimas yra labai lėtas – tai leidžia keisti tik stabdžių trinkeles, o stabdžių diskus palikti nekeistus (rekomenduojamas ilgaamžiškumas yra 2 stabdžių trinkelių rinkiniai 1 stabdžių diskui). Tai pasiekiama dėl specialaus komponentų mišinio, kuris padengia disko paviršių ir padeda išvengti mi­kroįtrūkimų.

Visos stabdžių kala­dėlės turi R90 patvir­tinimą, kurį suteikė Vokietijos arba Indijos TUV tarnyba.

MAT visą savo dėme­sį skiria inovacijoms, tobulinimui ir nuola­tiniams bandymams. Įmonei priklauso pla­tus tyrimų ir tobulini­mo padalinių tinklas visame pasaulyje. Vienas jo padalinys įsikūręs Lenkijoje.

„Fomar“ produktai bandomi Lenkijos tyrimų ir tobulinimo centre (tai – geriausią įrangą centrinėje ir rytinėje Lenkijos dalyje turinti la­boratorija) bei analogiškame Danijos tyrimų centre.

„Fomar“ produktai yra bandomi ekstremaliomis są­lygomis:

·       Stabdymo efektyvumas – 700 ciklų (standartinė temperatūra svyruoja nuo 150 iki 300 °C);

·       Stabdymo efektyvumas esant greičiui > 100 km/h;

·       Atsparumo dilimui testas – 500 ciklų (standartinė temperatūra svyruoja nuo 150 iki 300 °C);

·       Bandomieji važiavimai – įmonė bendradarbiauja su logistikos ir viešojo transporto įmonėmis, kurios išbando produktus realiomis eksploatacijos sąlygo­mis.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!