Aušinimo skysčio temperatūros davikliai

18 gegužės 2023, 10:00

TEMPERATŪROS DAVIKLIŲ GEDIMŲ POŽYMIAI

 • Įjungus degimą po kelių sekundžių įsijungia radiatoriaus ventiliatorius.
 • Dega „Patikrinkite variklį“ indikatorius.
 • Galimi gedimų kodai valdymo bloko atmintyje: P0115, P0116, P0117, P0118, P0119.
 • Valdymo blokas atjungia EGR funkciją.
 • Valdymo blokas atjungia kondicionieriaus kompresorių.
 • Dega aušinimo skysčio temperatūros įspėjantysis indikatorius.

Veikimo principas OPEL ASTRA G 1.7 DTI variklyje

Kintant variklio aušinimo skysčio temperatūrai tuo pačiu kinta ir B24 temperatūros daviklio varža. Dėl šios priežasties keičiasi temperatūros matavimo sistemos įtampa. Įprastu atveju NTC rezistoriui tiekiama 5 V įtampa (variklio valdymo bloko B jungtis, 42 kontaktas).

Standartinių aušinimo skysčio temperatūros daviklių pavyzdinės vertės

PASTABA! Atliekant matavimus vadovaujamasi gedimų kodais. Pavyzdžiui, valdymo bloko atmintyje esant gedimo kodui P0119 („Pažeistas matavimo grandinės vientisumas“), galima įtarti, kad tarp variklio valdymo bloko ir temperatūros daviklio yra nutrūkusi grandinė. Siekiant nustatyti tikslią gedimo priežastį atliekami keli skirtingi matavimai.

MATAVIMAI

 1. Patikrinama, ar tinkamai veikia akumuliatorius, prijungiamas įkrovimo įrenginys.
 2. Ištraukus temperatūros daviklio kištuką įjungiamas degimas, pradedamas matavimas.
 3. Daviklio kištuke, tarp kontaktų A-B (1 pav.) išmatuojama įtampa.
 4. Apytikslė 5 V įtampa reiškia, kad daviklis yra sugedęs, arba nėra tinkamos jungties tarp kontaktų. Šiuo atveju kontaktai nuvalomi arba pakeičiamas B24 daviklis.
  Pastaba: naudojami tik tinkami matavimo laidai su smailiu galu.
 5. Jeigu tarp kištuko kontaktų nėra apytikslės 5 V įtampos, taip pat patikrinamas maitinimas ir įžeminimas.
 6. Išmatuojama įtampa tarp daviklio kištuko taško B (mėlynas laidas) ir įžeminimo. Esant įjungtam degimui multimetras turi rodyti apytiksliai 5 V įtampą.

Nesant įtampos patikrinamas maitinimo laido vientisumas tarp šių taškų: Nr. 42 (valdymo bloko B jungtis) ir B kontakto daviklio kištuke. Šiam tikslui kištukas B atjungiamas nuo valdymo bloko (degimas turi būti išjungtas). Nustatoma variklio valdymo bloko vieta – ji yra galinėje dalyje virš vožtuvų dangtelio. Vadovaujantis žymėjimais valdymo bloko lizde surandamas kontaktas nr. 42. Esant pažeistam laidui nustatoma pažeidimo vieta ir atliekamas remontas pagal gamintojo technologiją.

 1. Nustatomas taško A sujungimas su įžeminimu – esant išjungtam degimui multimetras turi rodyti tinkamą sujungimą.

Nesant sujungimo patikrinamas balto-raudono laido vientisumas tarp šių taškų: kontakto nr. 45 (valdymo bloko B jungtis) ir daviklio kištuko A kontakto. Variklio valdymo blokas yra galinėje dalyje virš vožtuvų dangtelio. Pagal žymėjimus ant valdymo bloko lizdo nustatoma 45 kontakto vieta. Esant pažeistam laidui, nustatoma pažeidimo vieta ir atliekamas remontas pagal gamintojo technologiją.

DIAGNOSTIKA

Aprašytu atveju buvo atliktos procedūros esant mechaniniams laidų pažeidimais.

Po laidų remonto pakartotinai atliekami visų taškų matavimai. Esant tinkamiems rodmenims prijungiami kištukai. Paskutiniai žingsniai – klaidų kodų pašalinimas iš atminties ir matavimo sistemos patikra.

Visas NRF jutiklių asortimentas

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!