„Ferodo“ galiniai stabdžiai

1 kovo 2015, 22:07

Šiame straipsnyje pateikiame informaciją apie galinių „Ferodo“ stabdžių keitimą.

Stabdžių trinkelės

Nuėmimas:

·       Pakelti automobilį ant keltuvo;

·       Atleisti rankinį stabdį;

·       Nuimti galinius ratus;

·       Atlaisvinti rankinio stabdžio lyną;

·       Atsukti varžtus;

·       Pasukti stabdžių apkabą į viršų;

·       Nuimti senas stabdžių kaladėles.

Keitimas:

·       Stabdžių stūmoklį sustumti iki galo;

·       Įstatyti naujas stabdžių trinkeles;

·       Priveržti varžtą (1);

·       Apatinį stabdžių apkabos varžtą veržti 7 Nm veržimo jėga;

·       Prijungti rankinio stabdžio lyną.

Nurodymai:

·       Senus varžtus (jei komplekte pridėta) pakeisti naujais;

·       Keletą kartų nuspausti stabdžio pedalą, kad stabdžių vožtuvai grįžtų į buvusią padėtį;

·       Patikrinti rankinį stabdį;

·       Jei stabdžių diskai susidėvėję ir reikalingas jų keitimas – žiūrėti keitimo instrukciją, esančią toliau.

Stabdžių diskai

Nuėmimas:

·       Pakelti automobilį ant keltuvo;

·       Nuimti galinius ratus;

·       Atlaisvinti ir nuimti rankinio stabdžio lyną;

·       Atsukti tvirtinimo varžtus;

·       Nuimti stabdžių apkabą;

·       Nuimti stabdžių kaladėles;

·       Nuimti stabdžių apkabos tvirtinimo varžtus;

·       Atsukti stabdžių disko ir stebulės tvirtinimo varžtus;

·       Nuimti stabdžių diską.

Keitimas:

·       Naują stabdžių diską kartu su rato guoliu užslinkti ant ašies ir veržti 15 Nm jėga;

·       Priveržti stebulės tvirtinimo varžtą 280 Nm veržimo jėga;

·       Sudėti stabdžių trinkeles ir nustatyti tinkamą stabdžių apkabos poziciją priveržimui;

·       Priveržti stabdžių apkabos tvirtinimo varžtus 105 Nm veržimo jėga;

·       Priveržti stabdžių disko tvirtinimo varžtus 36 Nm jėga;

·       Prijungti rankinio stabdžio lyną ir sureguliuoti tempimą;

·       Patikrinti stabdžių skysčio lygį.

Pastabos

·       Stabdžių skystis yra higroskopiškas (turi savybę sugerti, kaupti drėgmę) ir turi būti keičiamas atitinkamais intervalais;

·       Nenaudokite skysčio, kuris neatitinka specifikacijų, nurodytų lentelėje;

·       Stenkitės apsaugoti dažytus ir kitus paviršius nuo stabdžių skysčio patekimo ant jų;

·       Nenaudokite stabdžių skysčio, kuris buvo laikomas atviroje taroje.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!