DPF regeneracija bei gamintojo rekomendacijos

12 kovo 2014, 22:23

Šiuolaikinių transporto priemonių išmetimo sistemose vis dažniau naudojami kietųjų dalelių filtrai šių transporto priemonių naudotojams kelia naujus eksploatacinius reikalavimus, susijusius su tokių filtrų regeneracija bei keitimu.

Pasyvi regeneracija

Pasyvi regeneracija vyksta normaliomis važiavimo sąlygomis, važiuojant ilgesnius atstumus, kai aukšta išmetamųjų dujų temperatūra leidžia natūraliai iš dalies išdeginti suodžius. Ji prasideda apie 250 °C temperatūroje, nebent transporto priemonėje yra įrengta sistema, leidžianti išdeginti kietąsias daleles apie 200 °C temperatūroje. Čia kalbama apie trans­porto priemones, kuriose yra įrengtos siste­mos, įpurškiančios į kurą specialius priedus, leidžiančius sumažinti suodžių išdeginimo temperatūrą, t. y. firmos „Walker“ skysčiai DPX42, DPX176 arba „Powerflex“. Pasyvi re­generacija važiuojant vyksta nuolat, jei yra pasiekiama reikalaujama temperatūra.

Aktyvi regeneracija

Aktyvi regeneracija prasideda, kai DPF yra užpildytas 45 %. Kompiuteris, gavęs informaciją apie išmetamųjų dujų slėgio reikšmės kritimą, minimaliai padidina įpurškiamo kuro dozę tam, kad išmetamųjų dujų temperatūra, kurioje išdeginami suodžiai, būtų padidinta iki 600 ˚C. Šis procesas vyksta apie 20 minučių, o jo metu transporto priemonė privalo judėti pastoviu greičiu. Aktyvi regeneracija vyksta periodiškai (paprastai kas 600 km), bet prak­tikoje šis periodiškumas priklauso nuo trans­porto priemonės eksploatavimo būdo. Vyksta dažniau, kai transporto priemonė naudojama važiuojant trumpas distancijas, miesto ciklu, nes tada susidaro daugiau suodžių, o išmetamųjų dujų temperatūra bei transporto priemonės greitis yra mažesni. Vairuotojas, ne visuomet suvokdamas, kad prasidėjo aktyvios regeneracijos procesas, atvykęs į kelionės tikslą, staigiai jį nutraukia, išjungdamas variklį prieš laiką, būtiną regeneracijai pabaigti. Dėl to filtras staigiai atvėsta ir negrįžtamai sugadinamas. Taip atsitinka todėl, kad ne visos trans­porto priemonės turi įrengtas kontrolines lemputes, informuojančias apie regeneracijos proceso pradžią. Todėl gamintojai rekomen­duoja „vėdinti“ transporto priemones vieną ar du kartus per mėnesį, t. y. 30 minučių kelionė apie 90 km/h greičiu, tai leidžia susidaryti DPF regeneracijai reikalingoms sąlygoms.

Apsilankymas dirbtuvėse

Tais atvejais, kai DPF regeneracija eksploatacinėmis sąlygomis neduoda norimo rezultato, būtina kreiptis į dirbtuves tam, kad kietųjų dalelių filtras būtų išvalytas serviso sąlygomis arba pakeistas į naują filtrą. Kalbama apie saugumą, nes aukšta temperatūra, kurioje vyksta šis procesas (600 °C), kelia gaisro pavojų.

Gamintojai teigia, kad, laikantis anksčiau išvardintų taisyklių, DPF turi veikti tinkamai ilgą laiko tarpą, o eksploatuojant optimaliomis sąlygomis pasiekiama 150 000 km rida, jo nekeičiant.

Keičiant DPF filtrą į naują, būtina prisiminti apie visų klaidų, susijusių su kietosiomis dalelėmis užkimštu filtru, kompiuteryje ištrynimą. Jei tai nebus padaryta, kompiuteris priims naująjį DPF filtrą kaip užkimštą ir inicijuos aktyviąją regeneraciją. Tokiu atveju galimas visiškas naujojo DPF užkimšimas ir negrįžtamas jo sugadinimas nuvažiavus vos 300 km.

Tam, kad DPF būtų eksploatuojamas kuo ilgiau, būtina:

·       bent kartą per mėnesį nuvažiuoti ilgesnį atstumą pastoviu (aukštesniu) greičiu, leidžiančiu pradėti regeneraci­jos procesą;

·       nenutraukti prasidėjusio aktyvios regeneracijos proceso;

·       kontroliuoti reikalaujamą skysčio, mažinančio suodžių išdeginimo temperatūrą, lygį bakelyje (jei transpor­to priemonėje toks yra įrengtas) – per žemas lygis sukelia filtro užkimšimą;

·       kontroliuoti išmetimo sistemos sandarumą bei slėgio žarnų pralaidumą, nes jų užkimšimą kompiuteris įvertins kaip DPF užkimšimą;

·       kontroliuoti, ar tinkamai veikia kuro tiekimo sistema. 

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!