Aušinimo skysčio siurblys

29 vasario 2016, 22:24

NUĖMIMO IR MONTAVIMO NURODYMAI

Bendroji informacija

• Montuojant aušinimo skysčio siurblį visada naudokite naują tarpinę.

• Laikykitės specialių automobilio gamintojo nurodymų.

• Laikykitės produktų gamintojo nurodymų, skirtų aušinimo skysčio koncentratui ir tarpinėms.

• Naudokite tik distiliuotą vandenį.

• Įsitikinkite, kad koncentrato ir vandens mišinio santykis yra artimas 1:1.

• Neviršykite nurodytų priveržimui naudojamų sukimo momentų verčių.

• Tinkamai įtempkite aušinimo skysčio siurblį varantį diržą. Per daug įtemptas pavaros diržas gali sukelti ankstyvą aušinimo skysčio siurblio guolio pažeidimą. Per mažai įtemptas pavaros diržas gali praslysti.

DĖMESIO! Baigus bet kokius su aušinimo sistema susijusius darbus, būtina iš sistemos pašalinti orą. Kai kuriuose modeliuose reikia atlikti nuorinimo procedūrą.

Paskirstymo mechanizmo pavara

Jeigu aušinimo skysčio siurblys yra integruotas į paskirstymo mechanizmo pavarą, rekomenduojama siurblį keisti kartu su dantytu pavaros diržu. Tačiau tai visada pirmiausia reikia aptarti su klientu.

Bet kuriuo atveju, keičiant aušinimo skysčio siurblį, reikia kruopšciai patikrinti visus diržinės pavaros komponentus.

Papildomos įrangos pavara

Jeigu aušinimo skysčio siurblys varomas papildomos įrangos pavara, ypatingą dėmesį reikia atkreipti į diržinės pavaros įtempimo ir vedančiuosius guolius. Juos reikia kruopšciai patikrinti keičiant aušinimo skysčio siurblį. Nudilusias dalis reikia pakeisti naujomis tuoj pat.

Tarpinė

Montuojant žiedo formos tarpines, sutepkite jas silikono tepalu. Nenaudokite kitų sandarinimo medžiagų.

Mechaninis radiatoriaus ventiliatorius

Jei radiatoriaus ventiliatorius turi termomovą, rekomenduojama visada patikrinti jos veikimą.

Patikra

Įsitikinkite, kad ventiliatoriaus sparnuotė, esant šaltam varikliui, laisvai prasisuka movoje. Leistinas minimalus ašinis pasipriešinimas. Atlikite bandomąjį važiavimą (ne mažiau 5 kilometrų) – leiskite sistemai pasiekti darbinę temperatūrą. Tuomet dar kartą patikrinkite, ar sparnuotė sukasi laisvai. Šiuo atveju sparnuotė turi būti beveik pilnai sujungta su termomova prasukimo požiūriu.

Dėmesio!  Įsitikinkite, kad variklis yra išjungtas, starterio raktelis ištrauktas iš spynelės.

Elektrinis radiatoriaus ventiliatorius

Elektrinius radiatoriaus ventiliatorius turinčiuose automobiliuose reikia patikrinti ventiliatorių ir termostatą.

Patikra

Atliekant paprasto variklio radiatoriaus ventiliatoriaus be elektroninės pavaros reguliavimo sistemos patikros darbus, ventiliatoriaus patikra nereikalauja jokių specialių procedūrų. Tačiau patikrą reikia atlikti labai atsargiai, kadangi patikros procedūra atliekama su užvestu varikliu.

Norint patikrinti sistemos funkcionalumą, atjunkite termostatą esant užvestam varikliui. Jeigu ventiliatorius pradės suktis, reiškia jam yra tiekiama elektros energija ir ventiliatoriaus variklis veikia. Tai reiškia, kad termostato jungtis yra pažeista. Jeigu radiatorius neįsijungs, patikrinkite radiatoriaus variklio laidus ir nustatykite gedimo priežastį.

Svarbi pastaba! Būtina laikytis visų automobilio gamintojo specifikacijų. Šią patikros procedūrą galima atlikti ne visiems automobilių modeliams.

Radiatorius

Nešvarus radiatorius arba radiatoriaus grotelės riboja pro radiatorių praeinantį oro srautą ir mažina aušinimo efektyvumą. Todėl būtina nuo išorinio radiatoriaus paviršiaus nuvalyti dulkes ir lapus.

Baigus bet kokius su radiatoriumi susijusius darbus (ypač aušinimo skysčio užterštumo atveju), būtina kruopščiai praplauti visą sistemą. Bet kuriuo atveju, keičiant aušinimo skysčio siurblį, kruopšciai patikrinkite visus diržinės pavaros komponentus.

PAŽEIDIMŲ PAVYZDŽIAI

Nuotėkis

Netgi normaliomis darbinėmis sąlygomis nedideli drėgmės arba garų kiekiai gali susikaupti ant sandarinančiųjų tarpinės paviršių.

Aušinimo skysčio nuotėkis, sudarantis mažiau kaip 12 g / 10.000 km yra laikomas leistinu. Tokiu atveju nėra būtinybės atlikti galimos sistemos nuotėkio vietos paieškos.

Nuotėkį pro aušinimo skysčio siurblį gali sukelti šios priežastys:

• įprastas nudilimas, priklausomai nuo darbinių sąlygų, gali pasireikšti pravažiavus 50.000-100.000 kilometrų atstumą;

• aušinimo sistemoje susikaupę nešvarumai (pvz., rūdys, nuosėdos, gumos arba plastiko dalelės), kurie gali pažeisti sandarinančiuosius tarpinės paviršius;

• netinkamų aušinimo skysčių arba netinkamos koncentracijos mišinio (atskiedimo su vandeniu santykio) naudojimas (dažniausiai naudojama per daug nedistiliuoto vandens – tai sukelia kalkėjimą);

• per aukštas aušinimo sistemos slėgis, kurį sukelia pažeistas slėgio mažinimo vožtuvas, esantis radiatoriaus kamštyje;

• pažeistos cilindro galvutės tarpinės, aukšto slėgio degimo dujas praleidžiančios į aušinimo sistemą.

Netinkamai naudojamos sandarinimo medžiagos

Netinkamai naudojamos sandarinimo medžiagos yra labai dažna pažeidimų priežastis. Panaudojus didelį sandarinimo medžiagos kiekį iškyla sandarinimo medžiagos patekimo į aušinimo sistemą pavojus. Tokiu atveju į sistemą patekusi sandarinimo medžiaga gali pažeisti sandarinančiuosius tarpinės paviršius ir neigiamai paveikti sandarinimo efektyvumą. Galima pasekmė – pro aušinimo skysčio siurblį lašantis skystis. Tai reiškia, kad pažeistas aušinimo skysčio siurblio guolis.

Sandarinimo medžiagai užkimšus siurblio vėdinimo angą, aušinimo skysčio garai kaupiasi aušinimo skysčio siurblio korpuse. Tokiu atveju iškyla didelė garų nuotėkio pro siurblio guolį rizika. Tai gali pažeisti pati guolį.

Netinkamas aušinimo skystis

Be sistemos nuotėkio (žr. skyriuje „Nuotėkis“) rimtus sistemos pažeidimus gali sukelti ir netinkamo aušinimo skysčio naudojimas.

Kavitacija

Kavitacija yra fizikinis reiškinys, susidarantis dėl srauto bei slėgio svyravimų. Dideliu greičiu judantis aušinimo skysčio srautas gali sukurti vakuumo burbuliukus, kurie vėliau susprogsta (pvz., atsitrenkę į korpuso sienelę). Tokiu atveju skystis yra tiesiog šaunamas dideliu greičiu į korpusą. Nuolatinis sproginėjančių burbuliukų bangų srautas ardo korpuso medžiagą.

Korozija

Korozija ir kalkėjimas pasireiškia tuo atveju, jeigu aušinimo skystyje yra per didelė mineralizuoto vandens koncentracija.

Nešvarumai

Nešvarumai yra dažniausia aušinimo konturo pažeidimo priežastimi. Tai abrazyvinės medžiagos (pvz., medžiagų paviršių korozijos produktai), tokios kaip rūdys, kalkės arba šiurkščios dalelės. Pavyzdžiui, variklio remonto metu arba panaudojus nešvarų vandenį abrazyvinės dalelės gali patekti į sistemą ir joje išplisti. Tai gali sukelti rimtus sistemos pažeidimus.

Perkaitimas

Su perkaitimu susiję pažeidimai dažnai kyla dėl termostato arba radiatoriaus ventiliatoriaus gedimų. Senesnės konstrukcijos automobiliuose tai dažniausiai būna ventiliatoriaus termomovos gedimas. Pažeista ventiliatoriaus termomova riboja šilumos sklaidą, kadangi neužtikrina pakankamo oro srauto.

Mechaniniai pažeidimai

Nesilaikant rekomenduojamų priveržimui naudojamų sukimo momentų arba per stipriai įtempus pavaros diržą, galimi rimti siurblio pažeidimai.

Atliekant remonto darbus būtina naudoti tinkamus įrankius bei įrenginius. Rutuliniai ir ritininiai guoliai yra labai jautrūs smūgiams. Nuėmimo arba montavimo metu venkite guolių apkrovų.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!