Kas yra Sensotronic Brake Control (SBC) ir kaip tai veikia?

4 sausio 2018, 2:19

SBC sistema atlieka ABS funkcijas ir naudoja tuos pačius komponentus stabdžių valdymui. Tačiau tai daug pažangesnė konstrukcija. SBC valdymo prietaisas yra tiesiogiai sumontuotas ant elektrohidraulinio įrenginio. 

SBC sistema gali būti pateikta logine schema:

BAS: stabdžių stiprintuvo (Brake Assistant System) sistema taip pat žinoma kaip BDC-dinaminis stabdžių valdymas (BrakeDynamic Control).

SAM: saugiklių ir relių modulis. Transporto priemonėje yra trys SAM moduliai. Vienas yra priekyje, šalia įpurškimo valdymo, vienas yra keleivių salone už kojų atlošo, vienas bagažinėje šalia CD/DVD keitiklio.

ESP: stabilumo kontrolės modulis – paprastai yra pertvarose tarp variklio skyriaus ir keleivių salono. Sujungia PLM parametrų valdymo funkcijas.

SBC valdymo prietaisas atlieka šias funkcijas:

 • Nustatyto, kai vairuotojas spaudžia stabdžius per stabdžio pedalo keitiklį ir slėgio jutiklį;
 • ESP teikia informaciją apie kiekvieno rato numatomo stabdymo ir stabdymo jėgos intensyvumą ir greitį (per CAN);
 • Atlieka visas reguliavimo funkcijas įprastai stabdant;
 • Atlieka visų slėgio reguliavimo funkcijų valdymą – ABS, ASR, ESP bei BAS;
 • Sustojimo šviesos (STOP) signalo perdavimas SAM valdymo blokui (signalo aptikimo ir įjungimo modulis) per saugiklių modulį ir galinio skyriaus relę, kad galėtume tiesiogiai įjungti stabdymo žibintus ir CAN jungtį  per ESP, PML ir BAS bei ESP valdymo įtaisus.

SBC sistema aktyvuojama kai:

 • Pajungtas terminalas (gnybtas);
 • Stabdymo šviesų jungiklis yra įjungtas;
 • Aktyvuota svirtis blokuojanti parkavimo stabdį;
 • Atidarytos priekinės dešinės/kairės pusės durys;
 • Transporto priemonė atidaroma naudojant nuotolinio valdymo pultą;

Įspėjimas: visos šios operacijos susijusios su sistemos slėgio didėjimu ir artėjančiu stabdžių stabdymu.

Po aktyvinimo SBC atlieka savikontrolę. Patikrinamas akumuliatoriaus slėgis ir prireikus, sureguliuojamas. Patikrinami slėgio davikliai ir reguliavimo vožtuvai. Tas pats bandymas atliekamas važiuojant. Kai automobilis atlieka savikontrolę stabdžių sistemoje susidaro slėgis.

Kaip veikia SBC?

Kai vairuotojas spaudžia stabdžių pedalą, informacija elektroniniu būdu perduodama SBC valdymo įtaisui per stabdžių pedalo padėties jutiklį. ESP, PML ir BAS valdymo įtaisų apskaičiuoti stabdžių slėgio dydžiai priskiriami kiekvienam ratui, atskirai naudojant SBC hidraulinį įrenginį. Reikiama hidraulinė energija, kuri tiekiama  per aukšto slėgio siurblį, gaunama iš aukšto slėgio akumuliatoriaus.

ESP ir BAS valdymo įtaisai yra svarbiausi SBC atžvilgiu. Du valdymo įrenginiai tarpusavyje sujungiami per CAN duomenų magistralę. SBC valdymo įrenginys perduoda  ESP/PML ir BAS valdymo įtaisams duomenis apie vairuotojo ketinimą stabdyti ir slėgio kitimą sistemoje. ESP/PML bei  BAS  valdymo blokai apskaičiuoja reikiamus  slėgio dydžius.

Esant avarinei situacijai, vairuotojas, paprastai su visa jėga, nespaudžia stabdžių pedalo. Todėl nesuveikia ABS. To rezultatas – ilgesnis stabdymo kelias. Dėl šios priežasties, jei pavojaus atveju vairuotojas staigiai paspaudžia stabdžių pedalą, bet nepakankama jėga, sistema nustato vairuotojo intenciją ir įveda stabdžių sistemai maksimalų slėgį.

Informacija apie SBC gedimą vairuotojui pranešama signalu prietaisų skydelyje „STOP“ arba „stabdžių gedimas – sustabdyk automobilį“ . Tas pats pranešimas rodomas nustačius ryšį su valdymo įtaisu per nuskaitymo įtaisą.

SBC diagnostika

Norint patikrinti SBC sistemą, būtinas diagnostinis testeris, kuriuo galima atlikti šiuos darbus:

 • Stabdžių trinkelių sumontavimas ir demontavimas;
 • Stabdžių kaladėlių keitimas;
 • Stabdžių diskų keitimas;
 • Stabdžių slėgio akumuliatoriaus keitimas;
 • Hidraulinės įrangos komponentų, įskaitant ir SBC centrinį bloką, keitimas;
 • Stabdymo atstumo agregato pakeitimas;
 • Vieno ar daugiau ratų sukimosi jutiklio keitimas;

Prieš aktyvavimą ar reguliavimą, reikia patikrinti 12.5V akumuliatoriaus įkrovimo būseną. Patartina įkrauti akumuliatorių prieš įjungiant arba reguliuojant. Reikia ypatingai atkreipti dėmesį, kad nebūtų slėgio keičiant stabdžių trinkeles. Siekiant išvengti staigaus stabdžių trinkelių uždarymo, reikia užblokuoti cilindrą. Rezervuare padidėja stabdžių skysčio lygis ir jis gali ištekėti.

Automatiškai slėgis padidėja, kai:

 • Atidaromos durelės;
 • Aktyvinamas centrinis užraktas;
 • Paspaudžiamas stabdžių pedalas.

Norint remonto metu išvengti slėgio susidarymo SBC sistemoje, reikia atlikti nustatymą – „SBC sistemos išjungimą“.

Parametrai

Parametrų sąrašas yra prieinamas, kai SBC veikia, bet nėra aktyvus, o transporto priemonė stovi.

Pastaba: Žemiau pateikti parametrai taikomi „Mercedes Benz SL (230)“ ir gali būti laikomi pavyzdiniais. SBC sistemos parametrai, nuskaityti nuo transporto priemonės, gali skirtis atsižvelgiant į dabartinę transporto priemonės būklę.

Parametro aprašymas Vertė
Vairuotojo pusės ECU EUS SAM sužadinimo laidas 12.2 V
Ventiliatoriaus daviklio įtampa 12.2 V
Aukšto slėgio recirkuliacinio siurblio įtampa 3.8 V
87 rėlės įtampa 12.2 V
Akseleratoriaus padėties vertės konverteris 0 mm (Pedalas laisvas)
Slėgis 124.6 bar (Pedalas laisvas)
Slėgio daviklis priekis dešinė 0 bar (Pedalas laisvas)
Slėgio daviklis priekis kairė 0 bar (Pedalas laisvas)
Priekinės ašies slėgio daviklis 0 bar (Pedalas laisvas)
Priekinis dešinys rato greičio daviklis 0 bar (Pedalas laisvas)
Priekinis kairys rato greičio daviklis 0 bar (Pedalas laisvas)
Galinis dešinys rato greičio daviklis 0 bar (Pedalas laisvas)
Galinis kairys rato greičio daviklis 0 bar (Pedalas laisvas)

„Akumuliavimo slėgio“ parametrai idealiomis sąlygomis yra 133 barai, tačiau jo vertė mažėja, kai įrenginys sensta. Įprasto veikimo metu slėgis pakyla, bet negali viršyti 160 barų.

Darbo stovis 0/1

Parodytas tik vienas statusas „stabdžių šviesų jungiklis“, esantis prie stabdžių pedalo, kuris yra naudingas vertinant jungiklio darbą.

Aktyvavimas, kurį galima atlikti:

 • Tikrinimas, ar hidraulinės jungtys nepasikeitė: po įjungimo testeris atlieka slėgio vertės vertinimą bei jų rodymą sistemoje. Tada kiekvienam stabdžiui galima aktyvuoti kiekvieną stabdžių kaladėlę, patikrinti jų darbą;
 • Slėgio akumuliatorius, pirminė slėgio kontrolė: funkciją galima atlikti per 6 minutes. Tai leidžia patikrinti, ar išlaikys teisingą slėgį. Teisinga vertė yra maždaug 95 barai. Mažesnį  slėgį aptikęs testeris traktuoja kaip klaidą;
 • Slėgio stebėjimas stabdžių sistemoje: tai leidžia patikrinti visą sistemos sandarumą hidrauliniame siurblyje ir stabdžių trinkelėse. Aptiktas nuotėkis turi būti patvirtintas vizualiai apžiūrint sistemą;
 • Skysčio pakeitimas stabdžių sistemoje: funkcija leidžia nusiurbti skystį ir jį pakeisti.
 • Stabdžių sistemos nuorinimas.

Koregavimai, kuriuos galima vykdyti:

SBC sistemos išjungimas – reguliavimas neleidžia SBC veikti ir dėlto padidėja slėgis sistemoje remonto metu. Koregavimas turi būti atliekamas pagal žemiau išvardintas intervencijas:

 • Atidaryti arba pakeisti bent vieną stabdžių vamzdelį;
 • Atidaryti arba pakeisti bent vieną lankstų stabdžių vamzdelį;
 • Demontuoti ir sumontuoti rankinį stabdį;
 • Demontuoti ir sumontuoti stabdžių trinkeles;
 • Pakeisti stabdžių diskus;
 • Pakeisti stabdžių sistemos slėgio akumuliatorių;
 • Pakeisti stabdžių apkabas;
 • Pakeisti hidraulinį mazgą.

Koregavimo puslapyje, pasirinkdami vieną iš anksčiau pateiktų korekcijų, gauname paaiškinimą, kokia operacijų seka atliekamos procedūros.

Pakoregavus:

 • Stabdžių sistemoje nėra slėgio, todėl galima demontuoti stabdžių kaladėles;
 • Hidraulinio siurblio paleidimas yra užblokuotas;
 • SBC sistema išlieka neaktyvi net išjungus ir vėl įjungus degimą;
 • SBC sistema  turi būti iš naujo suaktyvinta nustatant „SBC sistemos įjungimas“
 • SBC sistemos įjungimas – operacija, leidžianti vėl įjungti SBC sistemą. Reguliavimas turėtų būti atliekamas iš vairuotojo sėdynės. Šiame etape testeris rodo slėgio reikšmes stabdžių sistemoje ir reikalauja, kad vairuotojas paspaudus stabdžio pedalą, pasiektų slėgį daugiau kaip 50 barų.

Greičio daviklio vertė po šio reguliavimo  

Iš keitiklio apsukų krypties, kiekvieno iš keturių ratų apsukų skaičiaus ištrinamas iš reguliatoriaus atminties ir iš naujo automatiškai paleidžiami rodmenys. Su šia funkcija reikia pavažiuoti bent 15 km/h greičiu tiesiai ir lengvai nuspausti stabdį.

Įspėjimas: šio etapo metu stabdymo jėga yra sumažinta. Koregavimas būtinas, kai SBC valdymo blokas arba greičio daviklis yra keičiami arba kai greičio daviklyje atsiranda klaida ar rodoma klaida C2134. Jei problemų kyla procedūros metu, patikrinkite greičio daviklio montavimą ir padėtį.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!