Kompanijos „TRW Automotive“ naujienos

25 vasario 2014, 20:48

Šiame straipsnyje norime Jums papasakoti apie „TRW Automotive“ naujienas, vykdomus tyrimus bei darbus, kurie ateityje padarys naudojimąsi transporto priemonėmis dar lengvesnį, patogesnį, malonesnį ir, svarbiausia – saugesnį.

TRW kuria elektroninį automobilių garsinį signalą

„TRW Automotive“ vykdo darbus, susijusius su naujo elektroninio garsinio signalo sistemos kū­rimu (EHS – Eltectronic Horn System). Toks signa­las aktyvuojamas prisilietimu prie jutiklinės zo­nos, esančios ant vairo oro pagalvės dangtelio.

Ši technologija, lyginant su tradiciniu garsiniu signalu, turi daug privalumų: pagerina vairo išvaizdą, padidina funkcionalumą, sumažina garsiniam signalui įjungti reikalingą jėgą bei sumažina garsinio signalo sistemą sudarančių elementų kiekį.

„Klasikiniai garsiniai signalai gali būti sąlyginai dideli ir brangūs. Mūsų nauja sistema EHS eli­minuoja tokių detalių kaip spyruoklių, kabliukų, tvirtinimo varžtų segtukų ir pan. naudojimą. Be to, joje nėra jokių judančių elementų, todėl oro pagalvė montuojama tiesiogiai vairo viduje – tai suteikia lengvesnio oro pagalvės sistemos pritai­kymo ir optimizavimo galimybę“, – sako Guido Hirzmann, TRW naujų technologijų „Mechatro­nic“ skyriaus vadovas.

Specialios medžiagos leidžia pertvarkyti oro pa­galvės dangtelį į elektroninį perdavimo skydelį, kuris sugeba atpažinti piršto arba delno padėtį ir išsiųsti signalą į ECU valdymo bloką, taip akty­vuodamas garsinį signalą. Todėl, norint įjungti sistemą, nereikia stipriau spausti.

Be to, unikali dangtelio konstrukcija apsaugo nuo netyčinio garsinio signalo aktyvavimo. Siste­ma  turi trimačio skydelio pavidalą, apimantį visą oro pagalvės dangtelio paviršių. Jo centre yra jutiklis, suprojektuotas konkretiems prisilietimo signalams priimti. Dėl įvairiose skydelio vietose įmontuotų jutiklių sistema gali atskirti, ar vairuo­tojas palietė skydelį netyčia, ar tikslingai.

„Pasirinkome sprendimą naudoti tūrinius juti­klius dėl jų vis platesnio naudojimo įvairiuose įrenginiuose, be to, jie yra labai pamėgti jaunų vairuotojų. Panašus sprendimas galėtų būti tai­komas šalia vairuotojo delno ir aktyvuoti, pvz., pasisveikinimo garsinį signalą arba kokią nors kitą funkciją. Keletas automobilių gamintojų jau susidomėjo šia koncepcija“, – apibendrina Hirzmann.

TRW numato, kad EHS technologija bus paruoš­ta gamybai 2014 metais.

TRW nurodo automobilių elektronikos plėtros kryptis

Atsižvelgdama į nuolatinį įstatymų leidėjų bei vartotojų organizacijų spaudimą dėl aktyviųjų saugumo sistemų plėtros transporto priemonė­se, „TRW Automotive“ numato tokių tendencijų atsiradimą

 elektronikos srityje artimiausiu metu:

·       pramonės nukreipimą į avarijų preven­cijos technologijas;

·       prieinamų radarų ir kamerų sistemų kūrimą;

·       sistemų su „atvira architektūra“ paklau­sos padidėjimą.

„Šiuo metu transporto priemonių elektroni­ka – tai sparčiausiai besiplečianti automobilių pramonės sritis. Tyrimai, atlikti automobilių pramonei, rodo, kad nuo 40 iki 50 procentų transporto priemonės vertės šiandieną sudaro elektroninių sprendimų kaštai, lyginant su vos 20 procentų prieš dešimtį metų“, – teigia Peter Lake, TRW pardavimų ir verslo plėtros direkto­riaus pavaduotojas.

„Šiuo metu pramonė įsibėgėja. Tokios orga­nizacijos kaip Pasaulinė sveikatos organiza­cija arba Europos Komisija užsibrėžė ambi­cingą tikslą – iki 2020 metų stipriai sumažinti pasaulyje žuvu

siųjų kelių eismo įvykiuose skaičių. Pagal šią idėją naujų automobilių vertinimo programos (NCAPs, taip pat Euro NCAP) keičia savo vertinimo standartus tam, kad paskatintų ir apdovanotų transporto priemonių gamintojus, siūlančius saugumą didinančius sprendimus. Vienu svarbiausių naujos sistemos vertinimo kriterijų taps ava­rijų  prevencijos technologijos, kurios gero­kai padidins elektroninių sistemų, diegiamų naujose transporto priemonėse, skaičių“, – sako Peter Lake.

„TRW laikosi nuomonės, kad kartu su au­gančiais pagalbos vairuotojui sistemų (DAS – angl. Driver Assist Systems) naudojimo rei­kalavimais kaštų optimizavimas taps svarbia tema tiek transporto priemonių gamintojams, tiek įrangos tiekėjams. Atsižvelgdama į didė­jančią vaizdo technologijų ir radarų paklausą, TRW bendradarbiauja su savo klientais tam, kad būtų sukurtos pažangios saugumo tech­nologijos, prieinamos už palankias kainas“, – priduria daktaras Hans-Gerd Krekels, „Global Integrated Electronics“ inžinerijos direktorius.

Be to, TRW mato aiškų kryptingumą atviros konstrukcijos sistemų plėtroje, kuri leis įveikti transporto priemonių elektronikos sudėtingu­mo augimą. TRW jau šiais metais pradės savo SDE (Safety Domain ECU) sistemų gamybą – technologijos, tenkinančios vieno didžiausių Europoje transporto priemonių gamintojų reikalavimus.

„Labai svarbus mūsų SDE sistemos aspektas yra tai, kad ji gali būti integruojama su kitų automobilių gamintojų programine įranga. Transporto priemonių gamintojai vis dažniau kuria savo pr

ograminę įrangą, tikėdamiesi iš tiekėjų jų palaikymo ne tik projektuojant bei kuriant aktyvias saugos sistemas, bet ir oro pagalves, vairo bei stabdžių mechanizmus. Di­delis poslinkis šioje srityje leidžia mums tikėtis staigios plėtros“, – sako Krekels.

„Chrysler Innovation Award“ apdovanojimas įmonei TRW

„TRW Automotive“ gavo „In­novation Award“ apdova­nojimą, pripažintą „Chrysler Group LLC“, už nuopelnus pagalbos vairuotojui sis­temų srityje bei važiavimo  krypties centravimo sistemos plėtrą (Lane Cen­tering Assist).

Apdovanojimas buvo skirtas už TRW projektą „Decoupled Development“, įgyvendintą 2012 metais inžinieriaus John Schaefer. Šis projektas buvo įvertintas kaip vienas geriausių katego­rijoje „Partnerystės projektas“ „Chrysler“ inau­guracijos ceremonijoje „Supplier Innovation Awards Ceremony“, įvykusioje 2013 metais. Ceremonijoje buvo apdovanoti tiekėjai, kurie labiausiai pasižymėjo inovacinių sprendimų kūrimo srityje.

„Šis apdovanojimas – tai didžiulė garbė TRW. Jaučiamės ypač įvertinti, nes patekome į vos 13 apdovanotų tiekėjų grupę, – sako Ken Kai­ser, „TRW Global Electronics Engineering“ vice-direktorius. – Tęsime mūsų darbus ir plėsime modernių saugumo sistemų kūrimą už prieina­mas kainas tam, kad kartu su mūsų kolegomis iš „Chrysler“ suteiktume dar daugiau patogumų vairuotojams.“

TRW važiavimo krypties centravimo sistema (Lane Centering Assist) – tai integruota siste­ma, naudojanti automobilio priekyje įrengtą kamerą ir elektromechaninę vairo stiprintuvo sistemą. Kamera nuolat stebi važiavimo kryptį kelkraščio ir važiuojamosios dalies atžvilgiu, apskaičiuoja, kur yra važiavimo juostos vidu­rys, bei siunčia signalus į elektroninį valdymo bloką, kuris automatiškai koreguoja transporto priemonės trajektoriją.

Dėl naujoviškos metalo ir gumos jungties technologijos TRW stabdžių cilindriukai eksploataciniuose testuose atlaiko net milijoną ciklų

Pirmaujantis rinkoje TRW stabdžių cilindriukų pasiūlymas tapo atsparumo testų serijos nuga­lėtoju. TRW dalys pralenkė konkurentus 16 % ir pasiekė vidutinį milijono ciklų eksploatacijos lygį. Šis rezultatas pasiektas dėl inovacinės metalo ir gumos jungties PCRVi cilindriukuose, kuri labai mažina stabdžių skysčio prasisunkimą, dėl kurio gali būti užterštos vidinės dalys ir sutrumpintas gaminio eksploatacijos periodas.

Lyginamųjų bandymų, atliktų pagal „TRW Au­tomotive Aftermarket“ užsakymą, metu buvo palyginti šios firmos ir konkurentų gaminiai, kuriuose naudojama standartinė jungtis meta­las–metalas. Buvo tiriamas gaminių patvarumas, švarumas, atsparumas užsiteršimui bei gumos mišinio savybių pasikeitimas, taip pat jie buvo testuojami gamybos pabaigoje ir atliekant ga­mybos proceso kontrolę. Visos dalys buvo tikri­namos standartiniais originalios įrangos (OE) tes­tais, esant toms pačioms sąlygoms ir toje pačioje aplinkoje. Funkcionalumo kontrolės testai apima nutekėjimus aukšto ir žemo slėg

io sąlygomis, įjungimo slėgį bei užspaudimo koeficientą.

Testų rezultatai parodė, kad dalys, turinčios jung­tį metalas–metalas, PCRVi cilindriukuose kelia ankstesnio gedimo riziką ir turi trumpesnį eks­ploatacijos laikotarpį, nes jungtis metalas-meta­las gamybos proceso metu gali būti užteršta, be to, galimos apdirbimo klaidos.

Barbara Koerfer iš TRW paaiškino: „Mūsų tikrintos konkurentų dalys turėjo užterštumo požymių. TRW stabdžių cilindriukų grąžinimų lygis yra nu­linis ir norėtume gauti patvirtinimą, kad taip yra dėl mūsų naudojamos jungties metalas–guma.

Jungtis atitinka OE specifikacijas ir pasižymi šio­mis savybėmis: didelis atsparumas tempimui ir nutraukimui, žemas neatkuriamos deformacijos po gniuždymo lygis (maks. 20 %), didelis atspa­rumas dėvėjimuisi, veikiant aukštoms tempe­ratūroms (150–200 °C), bei didelis atsparumas stabdžių skysčio poveikiui (keturios savaitės 150 °C temperatūroje). Šios savybės eliminuoja užteršimo riziką gamybinio proceso eigoje ir su­montavus detalę transporto priemonėje.“

Prieš patekdami į prekybą, visi TRW gaminiai per­eina daugybę griežtų testų, kurie atliekami tiek laboratorijose, tiek kelių sąlygomis, naudojant naujausias technologijas.

Barbara Koerfer pridūrė: „Cilindriukai yra ga­minami visiškai automatizuotose gamybos linijose, kuriose stūmoklių surinkimo procesas kontroliuojamas naudojant kameras. Surinkimo linijos pabaigoje atliekamas pneumatinis 100 % gaminių patikrinimas. Visišką tikslumą pasiekia­me naudodami daviklius, kurių skiriamoji geba 1 000 000. Testai atliekami manometriniu meto­du, kurio principas pagrįstas absoliutaus slėgio kritimu, todėl šis metodas yra labai tikslus, pati­kimas, lengvai atkartojamas ir saugus.

Manau, kad klientai vertina faktą, jog stabdžių ci­lindriukų gamyboje naudojame tik aukščiausius TRW standartus, — sako Barbara Koerfer.

Net 90 % TRW veiklos – tai OE dalių gamyba, to­dėl ji sudaro mūsų veiklos pagrindą ir atsarginių dalių rinkoje. Negalime sau leisti prarasti repu­tacijos, gamindami žemesnės klasės atsargines dalis. Mūsų atskaitos taškas – tai OE standartas ir aukščiausios kokybės detalių tiekimą klientams laikome savo pareiga. Naudojame „pozityvaus saugumo“ sistemą. Tai reiškia, kad, jei davikliai aptinka menkiausius užterštumo požymius, įrenginys signalizuoja neigiamą testo rezultatą, linija sustabdoma ir kruopščiai ištiriama.“

Daugiau informacijos ieškokite internete adre­sais: www.trw.com (apie kompaniją „TRW Au­tomotive“) bei www.trwaftermarket.com (apie „TRW Automotive Aftermarket“ padalinį).

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!