Automobilių stabdžių davikliai

17 birželio 2013, 22:00

Daviklių sistema šiuolaikinėse stabdžių sistemose, tokiose kaip SBD, ASR, EDS ir ESP, turi gauti informaciją apie ratų apsisukimų skaičių ir perduoti ją į atitinkamą valdymo bloką. Kuo perduodama informacija yra tikslesnė, tuo geresnė stabdžių sistema ir automobilio valdymas. Automobiliuose yra įvairių stabdžių daviklių. Šiame straipsnyje apžvelgsime pagrindinius iš jų.

Pasyvus indukcinis daviklis

Pirmaisiais ABS sistemų naudojimo metais pakakdavo to, kad rato davikliai perduotų signalą, automobiliui pasiekus apie 7 km / h greitį. Išplėtus ABS funkcijas ir pradėjus diegti ASR, EDS ir ESP sistemas, reikėjo suprojektuoti tokias ratų daviklių sistemas, kurios galėtų perduoti tikslų signalą esant 3 km / h greičiui. Tačiau, tai buvo jų galimybių riba.

Aktyvus magnetinis daviklis

Naujoji aktyviųjų daviklių karta jau gali diagnozuoti greitį nuo 0 km / h.

Nedidelis skirtumas

Jei palyginsime abi daviklių sistemas, tai pastebėsime, kad pasyvūs davikliai sukurdavo sinusoidės formos signalą. Šį signalą ABS valdymo blokai pakeisdavo į stačiakampės formos signalus, kadangi tik tokios formos signalai leidžia ABS valdymo blokui atlikti reikalingus skaičiavimus. Būtent ši ABS valdymo bloko funkcija – sinusoidės formos signalo keitimas į stačiakampės formos signalą – buvo perduota aktyviems ratų davikliams. Tai reiškia, kad aktyvus rato daviklis siunčia stačiakampės formos signalą, pagal kurį ABS valdymo blokas tiesiogiai atlieka reikalingus skaičiavimus. Daviklio signalo stiprumas nepriklauso nuo rato eigos ir automobilio greičio.

Pasyvaus daviklio sandara ir funkcijos

Indukcinis daviklis yra sudarytas iš magnetinių plokštelių, kurias supa elektrinė ritė. Abu ritės galai yra sujungti su ABS valdymo bloku. ABS dantytas žiedas yra ant rato stebulės arba pusašio. Sukantis ratui, daviklio magnetinio lauko linijos yra kertamos ABS žiedo dantukų, todėl daviklyje yra sukuriama (indukuojama) sinusoidės formos įtampa. Dėl pastovių pokyčių (dantukas – tarpas, dantukas – tarpas), sukuriamas tam tikro dažnio signalas, kuris yra perduodamas į ABS valdymo bloką. Šis dažnis priklauso nuo rato sukimosi greičio.

Aktyvaus daviklio sandara ir funkcijos

Magnetinis – rezistorinis daviklis susideda iš:

• Keturių, magnetiškai keičiamų, rezistorių;

• Įtampos šaltinio;

• Komparatoriaus (elektrinio stiprintuvo).

Matavimas keturių rezistorių pagalba fizikoje yra žinomas kaip „Wheatstono“ tiltelis. Tam, kad tokia daviklių sistema galėtų veikti, reikalingas dekoduojantis žiedas. Automobiliui judant, antytas žiedas uždengia du rezistorius ir išderina matavimo tinklelį, kuriame yra sugeneruojamas sinusoidės formos signalas. Elektrinis stiprintuvas – komparatorius – keičia sinusoidės formos signalą į stačiakampės formos signalą. Tokį signalą ABS valdymo blokas gali tiesiogiai naudoti tolimesniems skaičiavimams.

Aktyvus daviklis automobilyje su dekoduojančiu žiedu

Susideda iš daviklio ir mažo atraminio magneto. Dekoduojantis žiedas turi kintamą poliškumą (šiaurės ir pietų poliai). Įmagnetintas sluoksnis yra padengtas guma. Dekoduojantis žiedas taip pat gali būti įmontuotas tiesiogiai į stebulę.

Ratų daviklių sistemų patikros būdai

Pasyvūs davikliai. Šių daviklių tikrinimo metodai yra žinomi ir naudojami daugelį metų. Testerio pagalba tikriname:

• Daviklio varžą;

• Daviklio įtampą (sekundę pasukus ratą arba ant ritinėlių);

• Laidus, jungiančius su ABS valdymo bloku:

o Nutraukimo atžvilgiu;

o Trumpo jungimo su pliusu arba mase (minusu) atžvilgiu;

• ABS dantytąjį žiedą:

o Pažeidimų atžvilgiu;

o Dantų trūkumų atžvilgiu.

Aktyvūs davikliai. Šių daviklių negalime patikrinti taip, kaip pasyviųjų daviklių, kadangi jų patikrinimui turi būti prijungta maitinimo įtampa.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!