Temperatūros kontrolė: mažesnės degalų sąnaudos ir CO2 emisijos

21 spalio 2015, 22:52

Mažesnės CO2 emisijos ir didesnė degalų ekonomija – transporto priemonių gamintojai ir toliau siekia optimizuoti komercinės paskirties automobilių variklius. „MANN+HUMMEL“ tenkina savo klientų poreikius mažinti degalų sąnaudas. Ši degalų ekonomija pasiekiama išmaniąja temperatūros kontrole. Sistemos tiekėjo sprendimai užtikrina ekonomiją nuo 3 iki 5 procentų.

Transporto pramonėje vertinamas kiekvie­nas sutaupytas centas. Degalų sąnaudos – labai svarbus vilkiko eksploatacijos faktorius. Kiekvienas vežėjo sutaupytas procentas turi tiesioginės įtakos jo veiklos pelningumui. Temperatūros kontrolė padeda sumažinti degalų sąnaudas mažinant variklio energi­jos nuostolius, susijusius su vidine trintimi.

Dėl variklio alyvos klampumo kiekvienas variklio komponento judesys turi įveikti pa­sipriešinimą. Šį klampumo sukeliamą pasi­priešinimą galima sumažinti, jeigu vidutinė alyvos temperatūra nuo įprastos apie 90 oC pakeliama iki 100-105 oC. Taip variklis vei­kia sklandžiau ir sunaudoja 3-5 procentais mažiau degalų. Be to, tai yra privalumas užvedant šaltą varikį: užvedimo procese, pasižyminčiame didesnėmis degalų sąnau­domis, variklis greičiau pasiekia savo darbi­nę temperatūrą. Dėl to taip pat papildomai taupomi degalai.

„MANN+HUMMEL“ gaminamos tempera­tūros kontrolei skirtos sistemos ir vožtuvai palaiko tam tikrą nustatytą alyvos tempe­ratūrą, naudojant išmaniąją atjungimo stra­tegiją. Ši atjungimo strategija padeda su­mažinti komercinės paskirties automobilių CO2 emisijas 2-3 gramais vienam kilometrui. „MANN+HUMMEL“ temperatūros kon­trolės technologija taip pat padeda pasiekti atitikimą „EURO VI“ reikalaujamiems variklio emisijų parametrams.

„MANN+HUMMEL“ naudoja termostato pa­galba valdomus vožtuvus su labai tiksliai nustatytu aktyvavimo tašku. Šie vožtuvai naudojami alyvos moduliuose ir atlieka aly­vos kontūro kontrolę. Taip yra dėl to, kad variklio alyvos temperatūros ribinės vertės nuokrypis esant 105 oC yra daug mažesnis už 90 oC temperatūros nuokrypį. Vaško išsi­plėtimo elementai yra naudojami tam, kad iš anksto nustatytos aktyvavimo temperatū­ros būtų laikomasi labai tiksliai ir užtikrina­mas savalaikis radiatoriaus įjungimas iškart, pasiekus atitinkamą temperatūrą. Šio tipo vožtuvai taip pat pasižymi didele eiga, todėl jie užtikrina didelį srautą, kuris savo ruožtu lemia mažus slėgio nuostolius.

„MANN+HUMMEL“ dviejų pakopų termosta­tas pasižymi platesniu funkciniu pritaikymu. Jis turi du nuosekliai sujungtus, vaško prin­cipu veikiančius aktyvavimo elementus. Vie­nas aktyvavimo elementas aktyvuoja alyvos pašildymą esant žemoms temperatūroms, o kitas elementas neleidžia alyvai viršyti kritinės maksimalios leistinos temperatūros vertės. Visos sistemos turi apsauginę funk­ciją, kuri užtikrina patikimą variklio darbą netgi jų gedimo atveju. „MANN+HUMMEL“ pateikia pavyzdį, kaip turėtų atrodyti atei­ties elektroninės temperatūros reguliavimo sistemos su dar tikslesniu aktyvaus perjun­gimo vožtuvu, kuris šiuo metu naudojamas tik viename lengvųjų automobilių mazge.

„MANN+HUMMEL“ patirtis optimalaus tokio pobūdžio sistemų pritaikyme specifiniuose variklio mazguose yra neįkainojama. Pa­grindinė sistemos tiekėjo kompetencija, be aukštos kokybės vožtuvų kūrimo, yra patir­tis, įgyta sujungiant atskirus komponentus į patikimą bei ekonomišką sistemą, atitin­kančią aukščiausius reikalavimus. Tai filtra­vimo ir temperatūros reguliavimo sistemos, kurios puikiai funkcionuoja varikliuose su didesne nei 1,5 milijono kilometrų rida.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!