Dviejų masių smagračiai veikia kasdien

3 kovo 2016, 21:06

Dviejų masių smagračiai yra naudojami 75 % šiuolaikinių automobilių. Tai lemia ne tik siekis pagerinti važiavimo komfortą, efektyviai sumažinant pavaros perdavimo sistemos virpesius, bet ir galimybė naudoti daug mažesnes apsukas, visų pirma, aukštose pavarose.

Trumpos dviejų masių smagračių naudojimo trukmės priežastys

Siekiant užtikrinti didesnį dviejų masių smagračių patvarumą, pirmiausiai, reikia tinkamai naudoti atitinkamų pavarų apsukas. Šiuolaikiniai varikliai suteikia daugiau galimybių, tačiau, nepaisant to, nuolatinis važiavimas naudojant per mažas apsukas yra ypač nerekomenduojamas. Dažnas priartėjimas prie dviejų masių smagračio slopintuvo sistemos virpesių dažnio, siekiančio mažiau nei 25 Hz (esant sistemos standumui, šiuolaikinėse konstrukcijose siekiančiam nuo 3 Nm/° iki 9 Nm/°, prasideda stiprūs spyruoklių lenkimai ir pernelyg didelės jų apkrovos), per ilgą laiką gali gerokai sutrumpinti dviejų masių smagračio naudojimo trukmę.

Neigiamos įtakos taip pat gali turėti ir dažnas variklio greičio ribojimas, pavyzdžiui, bandant pajudėti antra pavara, bei ilgalaikis ekstremalus važiavimas, kurio metu sankaba dirba praslysdama. Tai lemia dviejų masių smagračio antrinės masės perkaitimą, kuris, savo ruožtu, sukelia smagračio guolių sugadinimą ir slopinimo tepalo konsistencijos pokyčius, apsunkinančius slopintuvo sistemos spyruoklių darbą. Kreipiančiosios, lekštinė spyruoklė ir slopintuvo spyruoklės pradeda dirbti „sausai“, o sistemoje pasireiškia vibracijos ir triukšmas. Dėl didelių dviejų masių smagračio tepalo nuotėkių jo taip pat neįmanoma naudoti transporto priemonėje.

Dažnai pasitaikanti dviejų masių smagračio naudojimo trukmės sutrumpėjimo priežastis – prasta variklio būklė, pasireiškianti dideliais virpesiais, veikiančiais dviejų masių smagratį. Dažniausiai tai nulemia nereguliarus uždegimo ir įpurškimo sistemos darbas arba netolygi atskirų cilindrų kompresija.

Dviejų masių smagračio keitimo patarimai

Keičiant dviejų masių smagratį, rekomenduojama atlikti statinius arba dinaminius atskirų variklio blokų matavimo bandymus. Visų pirma, reikia patikrinti laisvos pavaros dozavimo koregavimą esant karštam varikliui. Sistemose su įpurškimo siurbliais dozavimo koregavimas, viršijantis 1 mg/H, lemia pernelyg dideles dviejų masių smagračio apkrovas. Jei naudojamas prietaisas, nurodantis koregavimo vertę mm³/H, reikia perskaičiuoti vertę mg/H į mm³/H, padalinant mg iš dyzelino tankio koeficiento, siekiančio 0,82-0,84 (t. y. 1 mg/H = maždaug 1,27 mm³/H).

Dviejų masių smagračio būklės diegnostika prieš išmontavimą

Prieš išmontuojant dviejų masių smagratį, reikia atlikti pagreitinimą nuo mažiausių aukščiausios pavaros apsukų ir patikrinti pasireiškiančias vibracijas. Geriausia atlikti palyginimą su tokia pačia, tinkamai veikiančia transporto priemone. Dviejų masių smagračio gedimo atveju, įjungus laisvą pavarą pasireiškia įvairūs triukšmai (kalimas, beldimas), kurių intensyvumas keičiasi atleidžiant sankabą. Prieš išmontuojant pavarų dėžę, reikia patikrinti variklį, pavarų dėžės guolius, diržų įtempiklius, išmetimo sistemos laikiklius ir t.t. Po to galima atlikti du dviejų masių smagračio apkrovos bandymus. Pirmasis bandymas atliekamas įjungus penktą pavarą, sumažinant apsukas iki 1000 aps./min., o tada iki galo paspaudžiant akseleratoriaus pedalą ir laikant jį šioje padėtyje. Variklis su tinkamai veikiančiu dviejų masių smagračiu į aukštas apsukas turi pereiti sklandžiai, be jokių trukčiojimų, kalimų arba virpesių. Kitas bandymas atliekamas su trečia pavara, esant aukštoms apsukoms (3000 aps./min.), sukeliant sankabos trūkčiojimus keletą kartų staigiai paspaudus akseleratoriaus pedalą. Šiuo atveju, dviejų masių smagračiui veikiant tinkamai, taip pat neturėtų pasireikšti jokie garsai arba virpesiai.

Dviejų masių smagračio patikrinimas po sumontavimo

Visiškai tikslų dviejų masių smagračio veikimo patikrinimą galima atlikti tik naudojant specialų bandymų stendą. Kadangi naudojamos įvairios dviejų masių smagračių konstrukcijos, daugiapakopės sukamųjų virpesių slopinimo sistemos (net iki 6 slopinimo laipsnių) bei įvairūs antrinės ir pirminės masės tarpusavio guolių variantai, patikrinimas be tikslių palyginamųjų duomenų atliekamas remiantis vizualine apžiūra. Tiesa, yra pateikiamos didžiausių laisvosios eigos laisvumo susidėvėjimo nuokrypių, antrinės masės sukimosi pirminės masės atžvilgiu arba svyravimo laisvumo lentelės, tačiau daugeliu atvejų šiuos laisvumus reikia matuoti taikant 100 N jėgą, todėl reikia naudoti atitinkamą dinamometrą.

„ZF Friedrichshafen AG“ informacija

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!