„Delphi“ technologijos – stabdžių sistemos

24 lapkričio 2015, 23:24

„Delphi“ savo gaminamų dalių kokybei, efektyvumui ir patiki¬mumui skiria ypatingą dėmesį. Kai įmonė nusprendžia gaminti nau¬ją, antrinei atsarginių dalių rinkai skirtą dalį, iškart sau iškelia¬ savitą tikslą: įmonės gaminama dalis turi atitikti automobilių ga¬mintojų keliamus reikalavimus ir standartus.

Įmonė užtikrina tiek viso automobilio, tiek originalios įrangos efektyvumą, nes pasitiki savimi ir žino, kad gali klientams pasiūlyti atsargines dalis, kurios yra tokios pat kokybės kaip ir originalios.

Kalbant apie stabdžių trinkeles ir diskus, įmonės gamybos metodai, naudojamos frikcinės medžiagos ir patikros procedūros padeda kurti dalis, kurios sustabdo automobilį taip pat greitai, sklan­džiai ir saugiai, kaip originali automobilio įranga.

Įmonė atliko daugybę įvairiausių reklamacijų patikrų, kurių metu gauti rezultatai aiškiai rodo, kad įmonės pasitikėjimas savimi yra visiškai pagrįstas.*

Daugelio testų metu, kai automobilis važiuoja apie 110 km/h greičiu, įmonė matavo vidutinį automo­bilio stabdymo kelią, automobilyje sumontavus „Delphi“ dalis, originalias automobilių gamintojo dalis ir pagrindinio konkurento gaminamas dalis. Kiekvienu atveju „Delphi“ stabdžiai buvo patys efektyviausi. Gauti rezultatai įrodo „Delphi“ projektuotojų paveldo ir įmonės atsidavimo vertę – įmonė nuolat atlieka patikras ir vertina savo produktus.

Įmonės frikcinių medžiagų sudėtis nuolat peržiūrima. Įmonė siekia užtikrinti, kad jos naudojami miši­niai atitiktų originalioms automobilio dalims keliamus reikalavimus įvairiais panaudojimo atvejais ir pačiomis įvairiausiomis sąlygomis.

„Delphi“ gaminamos stabdžių sistemų dalys veikia tiesiog puikiai, nes jose yra „slaptų“ sudedamųjų medžiagų ir mišinių „receptų“. Todėl automobilių su „Delphi“ dalimis stabdymo kelias yra labai trumpas, stabdymas – sklandus, tylus ir patogus. Būtent to ir tikisi vairuotojas.

Prisimenant faktą, kad „Delphi“ stabdžių trinkelių kaina yra išties konkurencinga, o dalys – atsparios dilimui, įmonė retoriškai klausia: ar Jūsų klientas galėtų norėti ko nors daugiau?

*Stabdžių trinkelių trinties testai buvo atlikti su „BMW“ (3 Serija) ir „Nissan Primera“ automobiliais.

Techniniai patarimai: stabdžiai

·       Niekada neatjunkite ir neprijunkite iš naujo jokių elektrinių ABS komponentų, jeigu yra įjungtas automo­bilio degimas. Tai gali sukelti srovės šuolį ir pažeisti vieną arba keletą sistemos komponentų.

·       Jeigu vidinė trinkelė yra nudilusi daugiau negu išorinė, reikia suremontuoti arba pakeisti suportą, kadan­gi stūmoklis yra įstrigęs. Jeigu išorinė trinkelė yra stipriau nudilusi, tada suportas pakimba ant kreipian­čiųjų, o ne slysta. Tokiu atveju reikia pakeisti kreipiančiąsias ir jas sutepti.

·       Jeigu automobilyje be reikalo aktyvuojama ABS funkcija, bandomojo važiavimo metu reikia naudoti ske­nerį ir nustatyti, koks solenoidas ir kuriame rate yra aktyvuojamas. Gali būti pažeistas hidraulinis kontūras.

·       Keičiant sklendės padėties jutiklį, visada naudokite diagnostinį įrankį. Gali prireikti iš naujo suprogramuo­ti naują jutiklį ir pritaikyti jį prie ECU (valdymo modulio). Priešingu atveju gali sutrikti kelionės kontrolės ir ABS sistemų veikimas.

·       Daugelyje modernių automobilių montuojamos stabdžių trinkelės negali būti keičiamos be diagnosti­nio įrankio. Apie DS asortimentą Jums informaciją suteiks „Delphi“.

·       Pastebėjus stabdžių skysčio nuotėkį iš pagrindinio cilindro, nesant jokių išorinio pažeidimo ženklų, at­junkite pagrindinį cilindrą nuo stabdžių stiprintuvo ir jį patikrinkite. Kai kurių automobilių pagrindinio cilindro galinė dalis nėra užsandarinta nuo veikiančio variklio sukeliamo vakuumo, susidarančio stabdžių stiprintuve. Atsiradus nuotėkiui, skystis gali patekti į stiprintuvą ir / arba variklį.

·       Stabdžių disko cypimą gali sukelti nusišlifavę trinkelių paviršiai arba rotoriai (dažnai šį efektą sukelia ae­rozoliniai stabdžių valikliai arba netinkamas stabdžių montavimas), kai stūmoklis nevisiškai sulenda į su­portą. Taip pat ši problema gali kilti dėl netinkamai sureguliuoto suporto ir nepakankamo kreipiančiųjų sutepimo.

·       Jeigu automobilis su ABS sistema stabdymo metu krypsta į kairę arba dešinę pusę, neskubėkite keisti suportų ir stabdžių žarnų. Pirmiausia prie kiekvieno rato prijunkite slėgio matuoklį ir patikrinkite slėgių skirtumus nuspaudus ant keltuvo pakelto automobilio stabdžio pedalą. Didelis slėgio skirtumas gali būti ženklas, kad problema yra susijusi su hidrauliniu ABS sistemos vožtuvu.

Ar Jūs žinojote?

„Delphi“ asortimentą sudaro daugiau nei 19 skirtingų frikcinių medžiagų, kurios užtikrina optimalų trinkelių efektyvumą.

„Delphi“ stabdžių trinkelės išlaikė daugelį testų realiomis sąlygomis. Tarp jų – ir „AK Master Performance“ testą, „Auto Motor und Sport“ (AMS) testą, „AK“ keliamo triukšmo testą ir Alpių testą.

„Delphi“ stabdžių trinkelės yra tokios tylios todėl, kad jų gamyboje nau­dojami aukštos kokybės apatiniai sluoksniai bei triukšmą slopinančios plokštelės.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!