„Contitech“ ekspertų patarimai paskirstymo diržo keitimo darbams

3 sausio 2023, 11:09

Detali instrukcija, skirta „Ford Focus“ 2,0 litrų, 16 vožtuvų, EDDB, EDDC, EDDD tipo varikliams. „ContiTech“ demonstruoja, kaip išvengti klaidų keičiant paskirstymo diržą.

Didžiausios klaidos dažniausiai pasitaiko keičiant paskirstymo diržą. Norėdama užtikrinti sklandų paskirstymo diržo keitimą, „ContiTech Power Transmission Group“ meistrams pateikia detalią keitimo darbų instrukciją. Šioje instrukcijoje „ContiTech“ ekspertai pateikia išsamius paaiškinimus (nuoseklia seka), kaip teisingai pakeisti „Ford Focus“ 2,0 litrų, 16 vožtuvų, EDDB, EDDC, EDDD tipo variklio paskirstymo diržą.

Gamintojas rekomenduoja paskirstymo diržą ir įtempimo guolį tikrinti ir keisti (jeigu būtina) po 160 000 km ridos arba 10 metų.

Šiam darbui atlikti skiriama 2,2 valandos.

Šiai procedūrai meistras turi naudoti šiuos specialius įrankius:

1. paskirstymo veleno fiksavimo įrankį OE (303-376);

2. alkūninio veleno fiksavimo įrankį OE (303-574);

3. krumpliaračio fiksavimo įrankį OE (205-072).

Pasiruošimo darbai:

Identifikuokite automobilyje sumontuoto variklio tipą (nustatykite jo kodą).

Atjunkite automobilio akumuliatorių.

Nuėmę paskirstymo diržą nepasukite paskirstymo veleno ir alkūninio veleno. Norėdami pasukti variklį, sukite tik alkūninio veleno skriemulį.

Kitų krumpliaračių nelieskite.

Užveržimui naudokite gamintojo nurodytus sukimo momentus (labai svarbu).

Pakelkite ir paremkite priekinę automobilio dalį taip, kad priekinė variklio tvirtinimo dalis nebūtų apkrauta.

Nuėmimas:

Demontuokite vairo stiprintuvo rezervuarą (neatjunkite žarnų), papildomų mazgų pavaros diržą, aušinimo skysčio išsiplėtimo rezervuarą (neatjunkite žarnų), aušinimo skysčio siurblio skriemulį, apatinį ir viršutinį paskirstymo gaubtą, priekinį variklio tvirtinimą (atliekant šiuos darbus paremkite variklį). Nuimkite tarpinį paskirstymo gaubtą, degimo žvakes, terminę apsaugą, alyvos karterio alsuoklio žarną ir vožtuvų dangtelį. Svarbu išlaikyti atlaisvinimo eiliškumą! Varžtus atsukite priešpriešine eilės tvarka, nuo išorės vidaus link.

Paskirstymo diržo nuėmimas:

1. Paskirstymo veleną nustatykite ties 1 cilindro VRT žyme.

2. Į velenus įstatykite paskirstymo velenų fiksavimo įrankį OE (303-376) (žr. 1 ir 2 pav.).

3. Įstatykite alkūninio veleno fiksavimo įrankį OE (303-574). Pirmiausia išsukite iš variklio bloko žvakę ir įsukite fiksavimo įrankį (žr. 3 ir 4 pav.).

Stebėkite ant alkūninio veleno skriemulio esančią žymę (pav. 5).

4. Atlaisvinkite įtempimo guolio varžtą ir pašalinkite paskirstymo diržo / įtempimo guolio įtempimą. Norint pašalinti įtempimą, šešiakampį įtempimo guolio lizdą pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi.

5. Nuimkite alkūninio veleno skriemulį.

6. Dabar galima nuimti paskirstymo diržą (pav. 6).

Paskirstymo veleno diržo uždėjimas:

1. Atlaisvinkite paskirstymo veleno krumpliaračių varžtus. Tai atliksite krumpliaračio fiksavimo įrankio OE (205 072) pagalba (žr. pav. 7).

Patikrinkite arba iš naujo nustatykite paskirstymo veleno padėtį tokia pat tvarka kaip ir atliekant nuėmimo darbus (žr. punktus nuo 1 iki 3).

2. Sudėkite naujus komponentus. Įsitikinkite, kad paskirstymo diržo įtempiklio fiksavimo laikiklis (žr. pav. 8) yra jam skirtoje vietoje, metalinio gaubto griovelyje (žr. 9, 10 ir 11 pav.).

3. Paskirstymo diržą uždėkite priešinga laikrodžio rodyklės sukimuisi kryptimi. Pradėkite nuo alkūninio veleno krumpliaračio. Būkite atsargūs – uždėjimo metu nesulenkite paskirstymo diržo. Įtempimo pusėje esantis paskirstymo diržas turi būti įtemptas tarp krumpliaračių.

4. Įtempkite paskirstymo diržą priešinga laikrodžio rodyklės sukimuisi kryptimi. Įtempimui sukite įtempimo guolį tol, kol tarpusavyje sutaps įtempimo guolio žymės (žr. 12, 13 ir 14 pav.). Įtempimo guolio varžtą užveržkite naudojant 25 Nm sukimo momentą.

5. Uždėkite atgal alkūninio veleno skriemulį. Visus veiksmus atlikite atvirkštine tvarka, naudojant fiksavimo įrankį. Užveržimui naudokite 115 Nm sukimo momentą.

6. Išimkite fiksavimo įrankius ir priveržkite išmetimo pusės paskirstymo veleno varžtus. Užveržimui naudokite 68 Nm sukimo momentą. Tada priveržkite įpurškimo pusės paskirstymo veleno varžtus. Užveržimui taip pat naudokite 68 Nm sukimo momentą.

7. Pasukite variklį du apsisukimus (veikiančiam varikliui įprasta kryptimi). Nustatykite variklio cilindrą nr. 1 ties VRT žyme. Įstatykite paskirstymo veleno ir alkūninio veleno fiksavimo įrankius. Jeigu fiksavimo įrankis neįsistato, pakoreguokite vožtuvų nustatymo padėtis. Dar kartą patikrinkite paskirstymo diržo įtempimą.

8. Išimkite fiksavimo įrankius, į cilindrų bloką įsukite žvakę (naudokite 24 Nm sukimo momentą). Nuimkite fiksavimo įrankį ir sumontuokite atgal visus komponentus (veiksmus atlikite atvirkštine tvarka).

9. Montavimas atliekamas šia tvarka: uždedamas vožtuvų dangtelis (1-os eilės varžtai – 2 Nm, 2-os eilės varžtai – 7 Nm sukimo momentas), degimo žvakės, viršutinė paskirstymo diržo apsauga (10 Nm) kartu su apatine paskirstymo diržo apsauga (7 Nm), aušinimo skysčio siurblio skriemulys (24 Nm), papildomų mazgų pavaros diržas. Variklio tvirtinimo varžtai (varžtai – 48 Nm; veržlės – 80 Nm, variklio fiksatoriaus varžtai – 50 Nm) ir variklio tvirtinimas.

10. Ant lipduko (jį rasite pakuotėje) užrašykite originalaus „ContiTech“ paskirstymo diržo keitimo datą ir ridą, užklijuokite jį variklio skyriuje (žr. pav. 15).

Užveskite variklį ir / arba atlikite bandomąjį važiavimą.

Patarimas:

Paskirstymo diržo keitimo metu pakeiskite įtempimo guolį, guolį (parazitinį) ir aušinimo skysčio siurblį. Nors aušinimo skysčio siurblys yra varomas „V“ formos diržu, o ne paskirstymo diržu, šiame variklyje siurblys montuojamas už paskirstymo pavaros diržo, o paskirstymo diržo tuščiaeigis guolis (parazitinis) tvirtinamas prie aušinimo skysčio siurblio.

Vėliau, sugedus aušinimo skysčio siurbliui, teks iš naujo atlikti visus keitimo darbus ir naudoti naujas dalis, nes „Ford“ tokiu atveju draudžia toliau eksploatuoti panaudotą paskirstymo diržą. Todėl, norint išvengti vėlesnių gedimų ir papildomų išlaidų, yra labai svarbu keičiant paskirstymo diržą kartu pakeisti ir aušinimo skysčio siurblį.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!