Sustojo ir nebeužsiveda „Volkswagen Passat“ automobilis – „Texa“ patarimai padėsiantys išspręsti šią klaidą.

27 spalio 2022, 18:46

Dažnas „Volkswagen Passat“ 2.0 TDI 140 AG ([05>10](3C2), variklio kodas BKP) gedimas yra važiavimo metu sustojęs ir daugiau nebeužsivedantis variklis.

Autoservise „TEXA AXONE4“ diagnostinis prietaisas rodo šias klaidas:

·       17448 įtampos tiekimas purkštukui/klaida elektros tiekimo grandinėje

·       17925 pagrindinė relė

Bandant užvesti variklį buvo patikrintos variklio apsukos ir tiekiamo kuro kiekis, abu šie parametrai buvo teisingi. Buvo patikrinta ir pagrindinė rėlė, kuri taip pat nebuvo problemos sprendimas, nes funkcionavo tinkamai. Dar kartą atlikus diagnostiką buvo nustatyta įtampos tiekimo purkštukui klaida. Susumavus turimą informaciją prieita prie išvados, jog kaltas yra vienas iš (PPD) pježoeletkrinių purkštukų.

Automobiliuose, kurių kuro tiekimo sistemą valdo „EDC Simos PPD1“ kompiuteris, gali atsirasti gedimas, dėl kurio automobilio variklis nebeužsiveda. Šį gedimą signalizuoja variklio gedimo lemputė prietaisų skydelyje.

Kuro teikimo sistemos kompiuteris negali nustatyti sugedusio purkštuko ir įjungia automobilio avarinį rėžimą (nustoja tiekti kurą visiems purkštukams), dėl kurio automobilis vėliau nebeužsiveda. Kadangi dirbame su pježoeletkrinių purkštukų sistema eiliškumas nustatyti sugedusį purkštuką nėra svarbus.

Norint nustatyti sugedusį purkštuką jums reikės nuimti vožtuvų dangtelį. Nuėmus dangtelį reikia atjunginėti purkštukus vieną po kito ir bandyti užvesti variklį. Kai atjungsite sugedusį purkštuką variklis užsives su likusiais trimis purkštukais.

Darbo eiga:

1.     Atlikite diagnostiką ir išjunkite degimą;

2.     Nuimkite stūmiklių apsaugą;

3.     Atjunkite pirmo purkštuko elektrinę jungtį;

4.     Pabandykite užvesti variklį;

5.     Jei atjungėte sugedusį purkštuką – variklis užsives;

6.     Jei variklis neužsiveda išjunkite degimą;

7.     Prijunkite atjungtą purkštuką;

8.     Kartokite viską nuo trečio punkto.

DĖMESIO: bandant vėl įjungti degimą reikia palaukti bent 30 sekundžių.

Suradus sugedusį purkštuką, prieš jį išimant, būtina patikrinti jo elektrinę jungtį ir aptikrinti visus kontaktus (pateikiame purkštukų jungties aprašymą). Jeigu elektrinė jungtis yra tvarkinga – pakeiskite purkštuką vadovaujantis gamintojo nurodymais.

Pakeitus purkštuką arba sutvarkius elektrinę jungtį būtina ištrinti visas klaidas iš automobilio kompiuterio.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!