Stabdžių sistema „Telligent“

12 gegužės 2014, 23:05

Elektronikos valdoma EBS stabdžių sistema „Telligent“ buvo sukurta bendradarbiaujant „Daimler“ ir WABCO įmonėms. Panašios WABCO stabdžių sistemos taip pat naudojamos ir kitų automobilių gamintojų. Šios sistemos privalumas – viso transporto priemonės sąstato, t.y. vilkiko ir priekabos, stabdymo sinchronizavimas bei stabdymo proceso neatitikimų nustatymas. Sistema kontroliuoja visas pagrindines stabdžių sistemos sudedamąsias dalis, pvz., stabdžių antdėklų nusidėvėjimo laipsnį. Ši sistema individualiai valdo transporto priemonės bei priekabos priekinės ir galinės ašies slėgį ir užtikrina pneumatinio rezervo panaudojimą visose stabdžių grandyse.

Sistemos sandara

Stabdžių sistema susideda iš elektropneumatinės grandinės bei dviejų grandžių pneumatinės instaliacijos. Elektropneumatinę grandinę sudaro: elektroninis valdymo modulis, ašies moduliatorius su integruotu galinės ašies valdymo bloku, stabdymo signalo siųstuvas su dviem integruotais nustatytos reikšmės davikliais ir stabdžių išjungikliais, proporcingasis perdavimo vožtuvas ir priekinės ašies ABS vožtuvai bei elektropneumatinis priekabos valdymo vožtuvas.

Dviejų grandžių pneumatinė instaliacija yra tokia pati kaip įprastose stabdžių sistemose ir naudojama kaip rezervas sugedus elektropneumatinei sistemai.

Pagrindinių sistemos elementų funkcijos

·       Stabdymo signalo siųstuvas generuoja elektrinius ir pneumatinius signalus, reguliuojančius

(didinančius arba mažinančius) slėgį EBS sistemoje. Siųstuvas skirtas pneumatiniam ir elektriniam valdymui. Darbo pradžia registruojama elektriniu signalu, kurį siunčia dvigubas daviklis. Daviklis gauna elektrinį signalą apie jungiamojo stūmoklio judesį. Vilkiko „Mercedes-Benz“ modelyje „Actros“ šis daviklis sumontuotas vairuotojo kabinoje.

·                       Centrinis modulis valdo EBS sistemą. Jis gauna signalus iš siųstuvo bei ratų apsukų greičio daviklių ir nustato slėgio reikšmes transporto priemonės priekinei ir galinei ašims, taip pat priekabos valdymo vožtuvui. Priekinei ašiai apskaičiuotas slėgis palyginamas su realiai išmatuota reikšme, o skirtumus koreguoja proporcingasis perdavimo vožtuvas. Tokiu pat būdu nustatomas slėgis priekaboje. Kai ratai yra blokuojami, ABS sistema moduliuoja slėgį stabdžių stiprintuvuose. Centrinis modulis per EBS sistemos magistralę perduoda duomenis į ašies moduliatorių (arba moduliatorius). Centrinis modulis yra sujungtas duomenų magistralėmis su įvairiomis transporto priemonės sistemomis, pvz., variklio valdymo bloku arba lėtintuvo valdymu. „Actros“ centrinis modulis sumontuotas vairuotojo kabinoje keleivio pusėje.

·                       Proporcingasis perdavimo vožtuvas valdo priekinės ašies stabdymo jėgą. Jis susideda iš proporcingojo elektromagnetinio vožtuvo, slėgio daviklio ir perdavimo vožtuvo. Centrinis modulis siunčia elektrinį srovės signalą proporcingajam vožtuvui, kuris paverčia šį signalą valdomuoju slėgiu perdavimo vožtuvui. Šis vožtuvas valdomas rezerviniu slėgiu, perduodamu iš stabdžių signalo siųstuvo. „Actros“ proporcingasis perdavimo vožtuvas montuojamas prie priekinio kairiojo amortizatoriaus.

·                       Rezervo vožtuvas, esant reikalui, reguliuoja galinės ašies stabdžių stiprintuvų slėgį. Šį vožtuvą sudaro keli vožtuvai, todėl jis atlieka keletą funkcijų, pvz., apsaugo nuo rezervinio slėgio panaudojimo, kai elektropneumatinė stabdžių grandinė nėra pažeista arba rezervui suveikus, mažina slėgį, kad būtų išvengta staigaus stabdymo. Modelyje „Actros“ šis vožtuvas sumontuotas rėmo viduje prie galinės ašies.

·                       Ašies moduliatorius atlieka slėgio reguliavimo funkciją galinių ašių stabdžių stiprintuvuose. Jį sudaro du vienas nuo kito nepriklausomi slėgio reguliavimo kanalai. Kiekvienas kanalas turi įsiurbimo ir išmetimo vožtuvą bei slėgio daviklį. Centrinis modulis nustato numatytas slėgio reikšmes, kurios yra perduodamos ašies moduliatoriaus elektroninei valdymo sistemai. Ašies moduliatorius turi dvi jungtis davikliams, kontroliuojantiems stabdžių antdėklų nusidėvejimą, taip pat papildomą jungtį pneumatinio stabdžių rezervo grandinei prijungti. „Actros“ ašies moduliatorius sumontuotas rėmo viduje prie galinės ašies.

·                       Priekabos valdymo vožtuvą sudaro proporcingasis elektromagnetinis vožtuvas, perdavimo vožtuvas, slopinamasis vožtuvas ir slėgio daviklis. Proporcingasis elektromagnetinis vožtuvas, gaudamas elektrinį signalą iš centrinio valdymo modulio, sukuria valdymo slėgį. O pneumatinis perdavimo vožtuvo valdymas vykdomas naudojant rezervo sistemos slėgį, gaunamą iš stabdymo signalo siųstuvo, bei iš pagalbinio stabdžio vožtuvo išeinantį slėgį. „Actros“ šis vožtuvas montuojamas prie oro balionų.

Į elektronikos valdomos EBS stabdžių sistemos sudėtį taip pat įeina: ABS elektromagnetiniai

vožtuvai (vadinamieji moduliatoriai), ratų greičio davikliai, stabdžių antdėklų nusidėvėjimo davikliai ir ASR elektromagnetinis vožtuvas transporto priemonėms 6×2 ir 6×2/4. Pastarojo užduotis – pneumatinis papildomos ašies atjungimas nuo varomosios ašies, suveikus ASR sistemai.

Elektropneumatinė EBS sistemos dalis

Elektropneumatinė vilkiko stabdžių sistemos dalis veikia naudodama: stabdymo signalo siųstuvą, centrinį modulį, proporcingąjį perdavimo vožtuvą, ABS elektromagnetinius vožtuvus, ašies moduliatorių ir rezervo vožtuvą. Stabdžių pedalo eiga yra nuskaitoma kaip numatytoji stabdymo jėga ir perduodama priekinei bei galinei ašims slėgio pavidalu. Taip pat įvertinamas ratų greitis,

gaunamas iš ABS daviklių. Ašies moduliatorius per stabdžių magistralę gauna iš centrinio modulio numatytojo slėgio reikšmę. Ašies moduliatorius nustato ir reguliuoja galinės ašies abiejų pusių ratų stabdymo slėgį. O priekinės ašies stabdymo slėgį nustato centrinis modulis, pasinaudodamas proporcinguoju perdavimo vožtuvu (su slėgio davikliu). Atskirų ratų stabdymo mechanizmų davikliai nuskaito antdėklų nusidėvėjimo laipsnį. Priekinės ašies daviklių signalai perduodami centriniam moduliui, o galinės ašies – ašies moduliatoriui.

Priekinės ašies pneumatinio rezervo grandinė naudoja stabdymo signalo siųstuvą su dviem pneumatinėmis grandimis (priekinė ir galinė ašis) bei proporcingąjį perdavimo vožtuvą. Kai stabdymo signalo siųstuvas yra įjungtas, proporcingasis perdavimo vožtuvas pašalina slėgį. Tuomet į šį vožtuvą iš stabdymo signalo siųstuvo vėluodamas patenka rezervo slėgis. Šis slėgis pridedamas prie 

elektropneumatinio (išeinančio) slėgio. Iš proporcingojo vožtuvo šalinamas slėgis sumažinamas iki elektropneumatinio slėgio nustatytos reikšmės. Jei elektropneumatineje sistemoje įvyksta avarija, perdavimo vožtuvą valdo tik rezervinis pneumatinis slėgis.

Galinės ašies pneumatinis rezervas naudoja stabdžių signalo siųstuvą su dviem pneumatinėmis grandimis (priekinė ir galinė ašis), rezervo vožtuvą ir dviejų kanalų vožtuvus (įmontuotus į galinės ašies moduliatorių).

Priekabos stabdžių valdymą vykdo dviejų grandžių elektropneumatinis priekabos valdymo vožtuvas. Viena grandžių yra elektropneumatinė, o kita – grynai pneumatinė. Elektropneumatinį valdomojo slėgio reguliavimą įgalina proporcingasis vožtuvas ir slėgio daviklis. Pneumatinė valdomojo vožtuvo dalis veikia kaip sutartinis valdomasis vožtuvas. Pneumatinio valdymo jungtis maitina galinės ašies stabdymo signalo siųstuvo oro rezervo jungtį.

Elektrinės grandinės

EBS stabdžių sistema maitinama dvigubos elektros grandinės. Ašies moduliatorius, ABS vožtuvai, proporcingasis perdavimo vožtuvas ir priekabos valdymo vožtuvas gali būti atskirai išjungiami centrinio modulio elektroninių jungiklių. Išoriniai slėgio davikliai ir antdėklų nusidėvėjimo davikliai yra sujungti su modulio ir ašies moduliatoriaus mase. Jų negalima jungti prie transporto priemonės masės. Sujungimas su centriniu moduliu ir ašies moduliatoriumi vykdomas per CAN (Controller Area Network) magistralę. Centrinis modulis turi elektrinę jungtį, skirtą duomenims siųsti ir gauti iš priekabų elektrinių stabdžių sistemų. Priekabos elektros sistema yra maitinama iš centrinio modulio. Stabdymo signalo siųstuvas turi dvi elektrines grandines. Įjungimo pradžia yra atpažįstama pagal du jungiklius. Priekinės ašies ir valdomosios žarnos jungties slėgis reguliuojamas elektriniu būdu valdomais proporcingaisiais perdavimo vožtuvais. Vožtuvuose yra integruoti realaus slėgio davikliai. Realios reikšmės yra siunčiamos analoginių signalų pavidalu. Antdėklų nusidėvėjimo kontrolei naudojami potenciometrai, o būgniniuose stabdžiuose – galiniai jungikliai. Priekinės ašies daviklių signalus nuskaito centrinis modulis. Galinės ašies davikliai yra sujungti su galinės ašies moduliatoriumi, o signalai per valdymo magistralę nukreipiami į centrinį modulį. Davikliai maitinami atskirai (5 V). Apie EBS sistemos veikimą signalizuoja lemputės transporto priemonės prietaisų skydelyje.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!