Vakuuminiai siurbliai – jų konstrukcija ir montavimas

25 rugsėjo 2013, 19:42

Vakuuminiai siurbliai naudojami transporto priemonėse, kurių kolektoriuose nėra galimybės sukurti tam tikro lygio vakuumo įsiurbimo. Tai yra, pavyzdžiui, varikliai su tiesioginiu kuro įpurškimu, turbokompresoriais ar su kintamuoju vožtuviniu dujų paskirstymu.

Vakuuminis siurblys taip pat naudojamas, kai didinamas pneumatinių vykdančiųjų elementų skaičius. Jų pagalba sukuriamas didesnis variklio galingumas. Pneumatiniai elementai – tai stabdžių stiprintuvas, antrinio oro ir EGR sistemos vožtuvai, įsiurbimo kolektoriaus ir turbokompresoriaus valdymo elementai bei įvairūs, vairavimo komfortą didinantys įrenginiai.

Automobilio važiavimo metu, sugedus stabdžių stiprintuvui, vairuotojas ir keleiviai gali patekti į pavojingą situaciją. Vakuuminis siurblys, tokiu atveju, apsaugo nuo avarijos, nes atlieka atsarginio stiprintuvo vaidmenį.

Veikimo principas

Transporto priemonėse naudojami vakuuminiai siurbliai sukuria apie 0,7 – 0,9 barų vakuumą. Jie išsiurbia orą iš vakuuminės sistemos ir nukreipia jį į cilindrų galvutę arba į alkūninio veleno karterį.

Daugeliu atvejų vakuuminiai siurbliai mon­tuojami tiesiai ant cilindrų bloko galvutės. Iš galvutės jie gauna tiesioginį tepimą, o iš pa­skirstymo veleno – energiją.

Vakuuminio siurblio veikimo principas pri­klauso nuo jo konstrukcijos tipo.

Anksčiau buvo naudojami stūmokliniai ir membraniniai vakuuminiai siurbliai, varomi kumšteliais, stūmikliais, grandinėmis, diržais arba ekscentrikais. Patys naujausi vakuumi­niai siurbliai – tai plokšteliniai siurbliai, daž­niausiai montuojami paskirstymo veleno gale.

Dabar vyrauja tendencijas vis dažniau naudo­ti įvairių aplinkų tiekimo siurblius (dvigubus siurblius): Kombinuotus kuro-vakuuminius siurblius, kurie yra montuojami vienoje ašyje su paskirstymo velenu, kombinuo­tus vakuuminius-alyvos siurblius, kurie yra montuojami alyvos karteryje.

Naudoto vakuuminio siurblio eksploatacija suremontuotame variklyje

Vakuuminiai siurbliai yra sujungti su varikliu ir, priklausomai nuo konstrukcijos tipo, pri­jungiami prie variklio alyvos cirkuliacijos kon­tūro. Jei variklis buvo sugedęs, pasekmės gali būti tokios:

·         drožlės, kartu su varikline alyva pateks į vakuuminį siurblį;

·         dėl perkaitimo bus pažeistas vakuuminis siurblys;

·         bus pažeista vakuuminio siurblio pavara.

Tam, kad išvengtumėte netiesioginės žalos, remontuodami pažeistą variklį pakeiskite ir vakuuminį siurblį.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!