Pneumatinė stabdžių sistema naudoja oro jėgą (2 dalis)

23 rugsėjo 2013, 21:04

Praeitame straipsnyje Jums pasakojome apie pneumatinės stabdžių pavaros sandarą, veikimą ir paskirtį. Šiame straipsnyje supažindiname su pneumatinės stabdžių pavaros oro tiekimo sistema.

Pneumatinę stabdžių pavarą sudaro bendra suslėgto oro tiekimo dalis ir atskiros, tarpu­savyje nepriklausomos suslėgto oro linijos (kontūrai). Bendrąją suslėgto oro tiekimo dalį sudaro kompresorius, slėgio reguliato­rius, kondensato užšalimo saugiklis, dvigu­bas apsauginis vožtuvas, trigubas apsaugi­nis vožtuvas ir kondensacinis balionas.

Apsauginiai vožtuvai nukreipia suslėgtą orą į atskirus kontūrus. Dažniausia būna penki kontūrai. Kiekvienas kontūras veikia nepriklausomai nuo kito kontūro, netgi tuo atveju, kai yra gedimas. Paveikslėlyje pavaiz­duota „atskirtinės“ pneumatinės stabdžių sistemos pavara, kurioje matosi kompreso­rius, slėgio reguliatorius, užšalimo saugiklis, dvigubas apsauginis, vožtuvas, trigubas apsauginis vožtuvas, oro balionas drėgmei kondensuoti, kondensato išleidimo čiaupas, pirmo kontūro oro balionas, antro kontūro oro balionas, trečio kontūro oro balionas, slėgio sumažėjimo davikliai, kontroliniai vožtuvai, pagalbinių stabdžių čiaupas, čiaupas energijos akumuliatoriams (stovė­jimo stabdžiams) atleisti, degalų išjungimo valdymo cilindras, išmetimo vamzdžio už­darymo valdymo cilindras, dviejų sekcijų stabdžių čiaupas, manometras, stabdžių ka­meros, slėgio ribojimo vožtuvas, stovėjimo ir atsarginių stabdžių čiaupas, greitinantysis vožtuvas, stabdžių kameros su spyruokli­niais energijos akumuliatoriais, „dviejų ma­gistralių“ praleidimo vožtuvas, priekabos dvivamzdės stabdžių sistemos valdymo vožtuvas, „viengubas“ apsauginis vožtuvas, priekabos „vieno vamzdžio“ stabdžių siste­mos valdymo vožtuvas, atjungimo čiaupai, jungiamosios galvutės, „stop” signalo jutiklis, stabdymo jėgų reguliatorius, oro paėmimo vožtuvas, stovėjimo stabdžio įjungimo juti­klis ir priekabos stabdžių elektromagnetinio vožtuvo įjungimo jutiklis.

Penkių kontūrų paskirtis ir sandara

Pneumatinę stabdžių pavarą kartu su bendra suslėgto oro tiekimo dalimi sudaro suslėgtos oro linijos – kontūrai.

Pirmas kontūras

Valdo priekinio tilto darbinius stabdžius ir priekabos stabdžius. Jį sudaro dalis trigubo apsauginio vožtuvo, oro balionas su kondensato išleidimo čiaupu ir slėgio kritimo balionuose jutiklis (matavimo prietaisas fiziniams dydžiams matuoti ir perduoti juos toliau). Taip pat – dviejų rodyklių manometro dalis, dviejų sekcijų stabdžių čiaupo apatinė dalis, kontrolinis vožtuvas, slėgio ribojimo vožtuvas, dvi stabdžių kameros ir priekabos dvivamzdės stabdžių sistemos vožtuvas, priekabos vieno vamzdžio stabdžių sistemos valdymo vožtuvas, skiriamasis čiaupas ir jungiamosios galvutės, stabdžių mechanizmas priekiniuose ratuose bei vamzdeliai ir žarnos tarp šių detalių.

Antras kontūras

Valdo tarpinio ir užpakalinio tiltų bei priekabos darbinius stabdžius. Jį sudaro dalis trigubo apsauginio vožtuvo, du oro balionai su kondensato išleidimo čiaupu ir slėgio kritimo balionuose jutiklis, dalis dviejų rodiklių manometro, viršutinė dalis dviejų sekcijų stabdžių čiaupo, stabdymo jėgų reguliatorius, keturios stabdžių kameros, priekabos dvivamzdės stabdžių sistemos valdymo vožtuvas ir kitos pirmame kontūre esančios dalys.

Trečias kontūras

Valdo automobilio stovėjimo (atsarginį) stabdį bei priekabos stabdžius. Jį sudaro dalis dvigubo apsauginio vožtuvo, oro balionai su kondensato išleidimo čiaupu ir slėgio kritimo balionuose jutiklis, rankinis stabdžių čiaupas, greitinantis vožtuvas, dalis dviejų magistralių vožtuvo, keturios kameros su spyruokliniais energijos akumuliatoriais, priekabos dvivamzdės stabdžių sistemos valdymo vožtuvas, viengubas apsauginis vožtuvas, priekabos vieno vamzdžio stabdžių sistemos valdymo vožtuvas, uždarymo čiaupas, sujungimo galvutė (būna dviejų tipu galvutės: vieno tipo galvutė skirta priekaboms su dvivamzde stabdžių sistema, o kito tipo galvutė – priekaboms su vieno vamzdžio stabdžių sistema), pneumatinis jutiklis („stop“ signalui), vamzdeliai ir žarnos, sujungiančios šias dalis. Atkreipkite dėmesį, kad daviklis kontūre yra įstatytas taip, kad įjungtų „stop’’ signalą stabdant transporto priemonę darbiniu stabdžiu ir rankiniu stabdžiu, taip pat sugedus vienam iš kontūrų.

Ketvirtas kontūras

Valdo pagalbinius stabdžius ir tiekia orą kitiems mechanizmams (langų valytuvams, pneumatiniam garso signalui, transmisijos agregatų valdymui). Jį sudaro dalis dvigubo apsauginio vožtuvo, pneumatinis valdymo čiaupas, išmetimo vamzdžio sklendės valdymo cilindras, degalų išjungimo valdymo cilindras. Suslėgtas oras šiam kontūrui tiekiamas iš kondensacinio baliono.

Penktas kontūras

Atleidžia stovėjimo arba avarinį stabdį. Šis kontūras neturi savo oro baliono ir vykdomųjų dalių. Jį sudaro dalis trigubo apsauginio vožtuvo, pneumatinis valdymo čiaupas ir dalis „dviejų magistralių“ vožtuvo.

Kontrolės sistema

Be stabdžių, transporto priemonėse taip pat įrengiami elektriniai prietaisai, kurie seka pneumatinės stabdžių sistemos darbą. Automobilyje su priekaba yra įrengiami stabdžių sistemos elementai, kurie valdo priekabos stabdžių sistemą. Kontrolės sistema gali būti sudaryta iš dviejų dalių: elektrinių prietaisų (prietaisų skydelyje) ir kontrolinių įvadų, prie kurių prijungti kontrolės prietaisai nustato pneumatinės stabdžių pavaros būklę.

Pirmąją dalį rasite čia.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!