Filtro tarpinės funkcijos

30 rugpjūčio 2013, 0:15

Keisdami filtrus, nepriklausomai nuo jų tipo, atkreipkite didžiausią dėmesį į tinkamą filtro padėtį sistemoje arba tinkamą filtro įdėklo padėtį jo korpuse. Taip įsitikinsite, kad filtras yra tinkamai užsandarintas ir visas filtruojamo skysčio srautas prateka per filtravimo medžiagą.

Sujungimų sandarumas yra pasiekiamas suspaudžiant tarp elementų esančias tarpines. Tačiau sandarumo išlaikymas tai ne vienintelė tarpinių funkcija. Kita labai svarbi funkcija, kuri tenka tarpinėms, – lengvas filtro montavimas ir demontavimas.

Sujungimai, kuriuose tarpinė yra suspaudžiama, iš esmės yra statiniai. Eksploatacijos metu tarpinę veikia jėgos, kurios sukelia jos poslinkius – vibracija bei skirtumas tarp išorinio ir vidinio sistemos slėgio.

1-ame pav. parodyta, kaip yra veikiama alyvos filtro tarpinė (kwadring) eksploatacijos metu. Nesumontuoto tepimo sistemoje alyvos filtro tarpinės, esančios filtro korpuso lizde, neveikia spaudimo jėgos (A). Tačiau filtro prisukimas prie variklio korpuso sukelia tarpinės suspaudimą (B). Be to, atsiradus slėgiui tepimo sistemoje, tarpinės medžiaga yra veikiama jėgos, nukreiptos žemesnio slėgio kryptimi (C). Todėl matome, kad eksploatacijos metu tarpinė nuolatos juda, o šių poslinkių dydis tiesiogiai priklauso nuo slėgių skirtumo.

Tarpinės medžiaga, esant aukštam slėgiui, elgiasi kaip labai tirštas ir lipnus skystis, kuris perduoda gaunamus krūvius visiems ją liečiantiems paviršiams t. y. filtro lizdo ir variklio korpuso paviršiams. Vidiniai medžiagos įtempimai pagerina sandarinimą, tačiau tik iki tam tikro laiko, kai pernelyg aukštas slėgis išstumia tarpinę iš jos lizdo ir sukelia alyvos nutekėjimą. Slėgio dydis, kuris gali išstumti tarpinę iš jos lizdo, priklauso nuo filtro prisukimo prie variklio korpuso jėgos. Tinkamai sumontuoto alyvos filtro korpusas gali būti deformuotas slėgiui pakilus iki 10 barų. Taip dažnai atsitinka užsikirtus alyvos siurblio reguliavimo vožtuvui. Toliau augant spaudimui gali būti pažeistas filtro korpuso sandarinimas, alyvos prasisunkimas pro tarpinę arba net jos išstūmimas iš lizdo.

Tam, kad būtų išvengta tarpinės išstūmimo esant normaliam darbiniam alyvos slėgiui, būtina tiksliai laikytis filtro gamintojo montavimo nurodymų.

Prieš naujojo filtro montavimą kruopščiai nuvalykite filtro tarpinės sąlyčio su variklio korpusu paviršių. Įsitikinkite, kad šis paviršius yra švarus ir jame nėra senos tarpinės liekanų ar purvo. Šis paviršius turi būti lygus, be mechaninių ar korozijos sukeltų pažeidimų ir įspaudų. Po to sutepkite viršutinį filtro tarpinės paviršių plonu švarios variklinės alyvos sluoksniu. Šiam tikslui negalima naudoti konsistencinių tepalų, nes jie sudaro per storą sluoksnį, kuris eksploatacijos metu, veikiamas karštos variklinės alyvos, gali būti išplautas, todėl prarandamas sujungimo sandarumas ir galimas alyvos nuotėkis. Konsistencinio tepalo sluoksnis taip pat gali daryti įtaką filtro, veikiamo vibracijos eksploatavimo metu, savaiminį atsisukimą. Filtro prisukimas prie variklio korpuso reikalauja ypatingo kruopštumo. Labai svarbu prisukti filtrą tiksliai statmenai. Jei atliksite tai nelabai kruopščiai ir prisuksite filtrą kreivai, filtro tarpinė bus prispausta prie korpuso netolygiai, todėl galite pažeisti filtro ar variklio vamzdelio sriegį.

Filtrą sukite tol, kol tarpinė pasieks variklio korpusą, o po to priveržkite ranka vadovaudamiesi filtro gamintojo nurodymais, aprašytais ant filtro korpuso arba įpakavimo. Daugumai lengvųjų automobilių alyvos filtrų tai sudaro 3/4 arba 1 pilną apsisukimą. Dyzeliniams varikliams ši reikšmė gali būti didesnė. Ji priklauso nuo sriegio žingsnio ir jėgos, reikalingos pirminiam tarpinės prispaudimui, kuris užtikrins sujungimo sandarumą eksploatacijos metu.

Apibendrindami norime pabrėžti, kad nepriklausomai nuo to, kokį filtrą montuosite – skysčio ar dujų, norėdami gauti patikimą, sandarų sujungimą būtinai patikrinkite:
• ar sandarinimo tarpinė yra tinkamai sumontuota filtre arba jo korpuse;
• ar tarpinės paviršius yra lygus, be įskilimų, pažeidimų arba užterštumo;
• ar kitų sistemos elementų paviršiai, su kuriais kontaktuoja tarpinė, taip pat yra lygūs ir švarūs;
• ar filtras buvo prisuktas vadovaujantis gamintojo nurodymais.

Tinkamai atlikę visus aukščiau išvardintus veiksmus ir reikalavimus, pakeitę kuro arba alyvos filtrus, paleidę variklį būtinai patikrinkite sujungimų sandarumą. Jei sujungimuose nėra skysčių prasisunkimo, tai reiškia, kad montavimo operacijos buvo atliktos teisingai ir sandarinimo tarpinės atlieka savo funkcijas.

Medžiaga paruošta pagal „Filter Manufacturers Council – Technical Service Bulletin 94-3R1“
 

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!