Stabdžių disko darbinio paviršiaus storio matavimai ir jo skirtumai

19 birželio 2013, 22:00

Kaip išmatuoti darbinio paviršiaus storį?

Taisyklingai galima išmatuoti tik su specialiu slankmačiu, pvz.: įmonės ATE (1 pav.). Slankmačių siūlo ir kitos įmonės. Palyginti su įprastu šis kiek kitoks:

• Turi matavimo kojeles (3 ir 4, 1pav.) – patogiau išmatuoti vietas, labai nutolusias nuo stabdžių disko paviršiaus išorinės briaunos;

• Matavimo kojelės – su ašmenimis (2), tad galima taisyklingai išmatuoti stabdžių disko darbinio paviršiaus storį, nors paviršiuje yra briauna. To neįmanoma padaryti su paprastu slankmačiu.

Kaip vieną kartą išmatuoti stabdžių disko darbinio paviršiaus storį?

• Lengvai atsukite varžtą (8), skirtą slankikliui su Nonijaus skale užfiksuoti;

• Atstumkite matavimo kojeles (3 ir 4) vieną nuo kitos, kad atstumas tarp jų būtų didesnis nei stabdžių disko darbinio paviršiaus storis, kuris bus matuojamas. Judanti matavimo kojelė (3) turi būti pastumta, kad susidurtų su slankikliu (5) ir jį nustumtų;weįtrė

• Įsidėmėkite, kai judanti matavimo kojelė (3) bus pristumta prie stabilios kojelės (4), slankiklį su Nonijaus skale (5) stums atrama (6). Prieš matuojant būtina atgal nustumti judančią matavimo kojelę (3) kartu su slankikliu su Nonijaus skale (5), kad priglaudus judančią matavimo kojelę (3) prie stabdžių disko paviršiaus slankiklis su Nonijaus skale (5) liniuotėje (7) nurodytų taisyklingą stabdžių disko darbinio paviršiaus matuojamojo storio vertę;

• Matavimo kojeles priglauskite prie stabdžių disko darbinio paviršiaus;

• Stabilios matavimo kojelės (4) ašmenis (2) prispauskite prie stabdžių disko darbinio paviršiaus;

• Slankmatį laikykite taip, kad linija jungianti ašmenis (2) būtų statmena darbiniam paviršiui. Priglauskite prie stabdžių disko darbinio paviršiaus judančios matavimo kojelės (3) ašmenis (2), kaip parodyta 1 pav. Jei matuosite kitaip, gausite didesnį rezultatą, nei yra iš tikrųjų;

• Priglaudus judančią matavimo kojelę (3) prie stabdžių disko darbinio paviršiaus, slankiklis su Nonijaus skale (5) slankmačio skalėje nurodys paviršiaus storį. Šią storio vertę galima nustatyti 0,1 mm tikslumu;

• Norint išsaugoti matavimo rezultatą slankmačio skalėje, būtina užsukti tvirtinimo varžtą (8), skirtą slankikliui su Nonijaus skale užfiksuoti;

• Baigę matuoti nuimkite slankmatį nuo stabdžių disko. Pirmiausia atgal nustumkite judančią matavimo kojelę (3) nuo stabdžių disko darbinio paviršiaus, tada jau galima nuimti slankmatį – stabdžių disko paviršiaus briauna netrukdys. Jeigu pamatavę užsukote varžtą (8), tai stabdžių disko darbinio paviršiaus matmenys bus išsaugoti slankmačio skalėje.

Išmatuotą stabdžių disko darbinio paviršiaus storį palyginkite su gamintojo pateiktais duomenimis arba, jeigu jų nėra, – su straipsnyje pateiktos lentelės duomenimis. Jei…

• …norite sužinoti eksploatuojamo stabdžių disko storį, lentelėje žiūrėkite minimalų leistiną stabdžių disko pavišiaus storį Bmin (mm);

• …norite sužinoti eksploatuojamo stabdžių disko storį, bet diskas tekintas ir šlifuotas, tai lentelėje žiūrėkite minimalų leistiną stabdžių disko darbinio paviršiaus storį apdirbus B0br/min (mm).

Stabdžių disko darbinio paviršiaus storį būtina išmatuoti keliose vietose – pradėkite nuo krašto, stumkite išilgai jo apsisukimo ašies spinduliui. Iš stabdžių disko matmenų galėsite įvertinti jo susidėvėjimo laipsnį ir patikrinti, kaip kinta storis spindulio link.

Kai kurios įmonės paženklina stabdžių darbinį paviršių – galima vizualiai įvertinti jo storį (žiūrėkite 2 pav.).

Kaip nustatyti stabdžių disko darbinio paviršiaus storio skirtumą?

Darbinė stabdžių disko dalis gali būti šiek tiek nusidėvėjusi, gali nebūti ašinio mušimo, bet, jei įvairiose vietose storis skirtingas, atsiras stabdymo momento pulsacija. Leistinas stabdžių disko darbinio paviršiaus storis yra nuo 0,01 iki 0,02 mm. Kadangi stabdžių disko darbinio paviršiaus storio skirtumai nuo 0,012 iki 0,015 mm, remiantis stabdžių diskų gamintojų duomenimis, tai jau gali sukelti stabdymo momento pulsaciją, tad matuojama 0,001 mm tikslumu. Tokiam tikslumui nustatyti turi būti naudojamas specialus jutiklio įrenginys, kurio autoservisai dažniausiai neturi (3 pav.).

Galima naudoti paprastą mikrometrą (4 pav.), bet gauti duomenys gali būti netikslūs (jo standartas – 0,01 mm), taigi storio skirtumai liks neišmatuoti.

Norint įvertinti stabdžių disko storio skirtumus, būtina išilgai stabdžių disko perimetro 10 – 15 mm nuo išorinio stabdžių disko krašto, išmatuoti nuo 12 iki 15 kartų. Negalima pamiršti: jeigu yra stabdžių disko darbinio paviršiaus storio skirtumų, tai jie nustatomi esant stabdžių disko darbinio paviršiaus ašiniam mušimui.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!