Alyvos kokybė ir turbokompresoriaus ilgaamžiškumas

19 spalio 2015, 22:05

Automobiliuose vis dažniau naudojami vidaus degimo varikliai su turbokompresoriumi. Gali kilti pagunda sakyti, kad beveik visų savaiminio uždegimo variklių konstrukcijoje yra suspausto oro padavimas (daugiausia naudojant turbokompresorių), o rinkoje vis dažniau pasirodo priverstinio uždegimo varikliai su suspausto oro padavimu.

Nepaisant variklio tipo, turbokompresoriaus guoliai yra tepami variklio alyva, tiekiama nau­dojant variklio tepimo sistemą. Kadangi turbo­kompresoriaus darbo pobūdis gerokai skiriasi nuo variklio (ypač atsižvelgiant į apsukas ir vy­raujančias temperatūras), alyvos darbo sąlygos yra daug sudėtingesnės. Turbokompresoriuje alyva atlieka šias funkcijas:

guolių tepimą, užtikrinant tinkamą jų darbą;

sudaro šilumos perdavimo iš turbinos link kompresoriaus barjerą;

pašalina darbo metu susidariusius teršalus;

sudaro sąlygas tinkamam labirintinio sanda­rinimo žiedo darbui.

Atsižvelgiant į vykdomas funkcijas, bet kokie tepimo sistemos darbo sutrikimai arba prasta tepimo priemonės kokybė sukelia turbokom­presoriaus gedimus.

Aukštai temperatūrai neatspari alyva (koksavimasis)

Mažas alyvos atsparumas didesnėms tempe­ratūroms gali daryti įtaką jos skaidymuisi ir prie guolių slydimo paviršių prikepusių likučių susi­darymui, dėl kurio sumažėja radialinis tarpas, todėl sutrinka besisukančios sistemos darbas ir gali užsikirsti turbokompresorius. Be to, susidarę alyvos skilimo produktai anglies dalelių pavidalu sukelia labirintinio sandarinimo žiedo užsiblo­kavimą ir alyvos išsiliejimą (1 pav.). Kraštutiniais  atvejais koksavimosi produktai kaupiasi alyvos grįžimo kanale ir gali sumažinti jo skersmenį arba visiškai užkimšti (2 pav.). Dėl tokio gedimo dažniausiai pasireiškia alyvos nuotėkis turbo­kompresoriaus šaltoje ir karštoje pusėje. Alyvos koksavimosi reiškinį taip pat gali sukelti alyvos tiekimo arba grįžimo kanalo terminės apsaugos trūkumas. Tai nėra susiję su alyvos kokybe.

Mažai priedų, apsaugančių nuo putų susidarymo, turinti alyva

Mažas alyvos atsparumas putojimui gali sukelti guolio darbo sutrikimus, kurie panaikina pavir­šiuje esantį alyvos sluoksnį ir lemia greitą guo­lio dilimą dėl trinties arba jo užsikirtimą. Be to, alyvos putojimas gali sukelti alyvos ištekėjimą iš turbokompresoriaus dėl sulėtėjusio grįžtamojo srauto, kurį riboja susidariusi suspensija. Alyvos putojimas taip pat gali pasireikšti dėl visiškai skirtingų savybių alyvų sumaišymo, pavyzdžiui, papildant alyvos trūkumą.

Netinkamo klampumo arba netinkamų klampumo savybių (priklausomai nuo temperatūros) alyva

Alyvos klampumas veikia tinkamą slydimo guolių darbą. Didelis nukrypimas nuo klampu­mo, numatyto konstruojant slydimo guolį, gali sukelti tepimo sluoksnio nykimą ir guolių užsi­kirtimą. Dažnai žymaus klampumo pasikeitimo priežastis yra ne vien tik prasta alyvos kokybė, bet jos užteršimas kitais eksploataciniais skys­čiais, t. y. aušinimo skysčiu arba degalais. Per  didelis alyvos klampumas (neprisiderinimas prie klimato sąlygų) gali lemti pasikartojančius „sau­sus paleidimus“ arba turbokompresoriaus dar­bą esant ribotam tepimui, kuris sukelia greitesnį guolių susidėvėjimą ir sutrumpina turbokom­presoriaus tarnavimo trukmę. Be to, padidinto klampumo alyva ilgiau teka filtro apėjimo kana­lu, todėl kyla turbokompresoriaus alyvos grandi­nės užteršimo ir jo gedimo pavojus.

Netinkamas alyvos lygis

Turbokompresoriaus gedimą gali sukelti tiek per mažas, tiek per didelis alyvos lygis. Dėl per­nelyg žemo alyvos lygio žymiai sutrumpėja tur­bokompresoriaus tarnavimo trukmė ir kyla jo pažeidimo pavojus. Per didelis alyvos lygis gali sukelti alyvos ištekėjimą iš turbokompresoriaus, dėl kurio gali būti neteisingai nustatytas gedi­mas bei atliktas pakeitimas nauju.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!