„Brembo“ pajamos auga

18 lapkričio 2014, 23:39

Per pirmuosius devynis 2014 m. mėnesius „Brembo“ pajamos išaugo 16,1 %, t.y. iki 1 340,3 mln. eurų. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, grynasis pelnas išaugo beveik perpus.

EBITDA (pelnas prieš paskolų palūkanas, mokesčius ir amortizaciją) siekė 203,3 mln. eurų (+35 %), EDIT (veiklos pelnas) – 129,9 mln. eurų (+53,8 %), grynasis pelnas – 94,4 mln. eurų (+48,9 %).

Lyginant su 2013 m. pirmaisiais devyniais mėnesiais:

  • Pajamos išaugo 16,1 % (iki 1 340,3 mln. eurų);
  • Marža: EBITDA +35 % iki 203,2 mln. eurų, EBIT +53,8% iki 129,9 mln. eurų;
  • Grynasis pelnas +48,9 %, iki 94,4 mln. eurų;
  • Grynosios investicijos siekė 89,4 mln. eurų;
  • Grynosios skolos, lyginant su 2013 m. rugsėjo 30 d. balansu, sumažėjo 52,2 mln. eurų.

Iš viso per 2014 m. trečiąjį ketvirtį „Brembo“ grynosios pajamos sudarė 438,6 mln. eurų, t.y. 12 % daugiau, lyginant su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu. Remiantis duomenimis, pajamos išaugo 12,6 %.

2014 m. trečiąjį ketvirtį visos Grupės veiklos rūšys, išskyrus komercinių automobilių segmentą, prisidėjo prie pajamų augimo. Automobilių atsarginių detalių pardavimo pajamos padidėjo 14,9 %,  o motociklų – 16,1 %, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų ketvirčiu. Komercinių transporto priemonių atveju, pajamos sumažėjo 4,7 %, tai parodo rinkos silpnumą šiame segmente.

– „Užsienio investicijų dėka, „Brembo“ sustiprino savo buvimą tarptautinėse rinkose, už 2004 m. pirmuosius devynis mėnesius įmonės finansinė būklė yra gera visose srityse. Naujausi duomenys rodo pajamų ir pelno didėjimą, o tai patvirtina, kad Pietų Amerika tapo pirmaujančia rinka visoje grupėje.“ – teigia Alberto Bombassei, „Brembo“ grupės prezidentas.

Segmentuojant geografiniu lygmeniu, Europos rinkose vėl registruojamas didelis augimas – Vokietijoje +14,4 %, Italijoje +14,2 %, Didžiojoje Britanijoje +19,4 % ir +12,4 % Prancūzijoje. 2014 m. trečiąjį ketvirtį augimas pastebimas ir Šiaurės Amerikos rinkoje, tai tampa pirmaujanti „Brembo“ grupės eksporto grupė – +16 %. Pietų Amerikoje (Brazilija ir Argentina), atsižvelgiant į sudėtingą padėtį automobilių rinkoje, pastebėtas 10,4 % mažėjimas. Tačiau, reikėtų prabrėžti tai, kad lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu mažėjimas buvo tik 0,4 %. Gana priešinga situacija pastebima Azijos rinkose – trečiąjį ketvirtį pastebėtas net +24,9 % augimas, tam įtakos turėjo teigiamos motociklų rinkos tendencijos bei Kinijos rinkos augimas – +28,5 %.

2014 m. trečiąjį ketvirtį išlaidos už parduotas prekes ir kitos veiklos sąnaudos sudarė  298 mln. eurų, t.y. 1 % mažiau, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu.

Išlaidos personalui sudarė 76,8 mln. eurų, 2014 m. rugsėjo 30 d. įmonėje dirbo 7 703 žmonės, t.y. 462 asmenimis daugiau, lyginant su 2013 m. rugsėjo 30 d.

Paskutinį ketvirtį EBITDA sudarė 63,7 mln. eurų (14,5 % visų pardavimų). EBIT sudarė 39 mln. eurų (8,9%) pajamų, palyginimui 2013 m. tą patį ketvirtį EBITDA sudarė 29 mln. eurų (7,4 % pajamų). Nusidėvėjimas ir amortizacija padidėjo 10,2 % iki 24,6 mln. eurų.

Specialistai prognozuoja pajamų augimą ir likusią metų dalį. 

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!