Ar reikia kuro sistemai valymo priemonės?

7 rugpjūčio 2018, 21:11

Benzinas yra gaminamas naftos perdirbimo gamyklose. Valymo procesas pradedamas distiliacija, kuri leidžia atskirti naftą į įvairias frakcijas. Atskiros frakcijos toliau apdorojamos, siekiant gauti bazines substancijas, kurios gali būti naudojamos kurui ir tepalams.

Kad kuras būtų tinkamas šiuolaikiniam automobiliui, benzinas turi atitikti tam tikrus reikalavimus, įskaitant lakumą, oktaninį skaičių ir nuosėdų polinkį susidaryti variklyje.

Naftos perdirbimo gamyklos gali patenkinti šiuos reikalavimus sumaišydamos skirtingas bazines medžiagas, o jų pasirinkimas priklauso nuo  turimų naftos žaliavų kaštų,  perdirbimo pajėgumo ir naftos kokybės. Benzino mišinio procese paprastai naudojamos šios bazinės medžiagos: butanas, izopentanas, lengvasis benzinas iš pirmos distiliacijos (SR), žemo slėgio riformeris, vidutinio slėgio riformeris, aukšto slėgio riformeris, FCC benzinas (pagamintas skysto katalizinio krekingo pagalba).

Benzino fizinės savybės daro didelį poveikį visai degalų sistemai ir degimo procesui. Projektuojant variklio degalų tiekimo sistemą, daroma prielaida tam tikram benzino tankiui. Pavyzdžiui, Europoje tradicinis bešvinis benzinas turi būti nuo 0,725 iki 0,78 g/cm3, tuo tarpu JAV – nuo 0,745 iki 0,765 g/cm3. Praktiškai pirmenybė teikiama didžiausiam tūriniam šiluminės vertės kiekiui (NHV) ir konkretaus degalų sunaudojimo kiekiui. Didėjant tankiui, benzino lakumas mažėja, o per mažas lakumas gali sukelti sunkumus eksploatuojant transporto priemones žemoje temperatūroje. Kita vertus, per didelis lakumas gali sukelti problemų aukštoje temperatūroje, ypač dėl garų blokavimo ir prasiskverbimo. Todėl benzino lakumas visada įtraukiamas į specifikacijas (pvz.: EN 228 Europoje ir ASTM D 4814 JAV).

Kita svarbi benzino savybė yra oktaninis skaičius. Oktaninis skaičius apibrėžia benzino atsparumą savaiminiam užsidegimui ir degimo procesui. Todėl minimalus oktaninis skaičius taip pat nurodytas specifikacijoje.

Tam tikrais priedais oktaninis skaičius gali būti padidintas. Anksčiau buvo naudojamas švinas, tačiau septintajame dešimtmetyje, įvedus katalizatorius, tokio benzino paklausa ėmė mažėti, o 90-jų metų pabaigoje benzinas su švinu buvo visai pašalintas. Tačiau kai kuriose rinkose atsirado ir kiti priedai, tokie kaip MMT (mangano metylocyklopentadienilas trikarbonilas), kuris pakeitė šviną.  Galima naudoti aromatinius junginius, alkoholius ir esterius su dideliu oktano skaičiumi, siekiant padidinti benzino oktaninį skaičių.

Benzino specifikacijos gerokai viršija tankį, lakumą, ir oktaninį skaičių. Griežtesni reikalavimai išmetamųjų teršalų ir aplinkos apsaugos srityse skatina (RFG) benzino plėtrą, kuris dėl cheminės sudėties turi atitikti tam tikrus papildomus reikalavimus. Visų pirma, kontroliuojamos aromatinių medžiagų, olefinų ir sieros kiekis. Pagrindiniu olefino ir sieros kiekio benzine šaltiniu yra FCC benzinas. Regeneruotas benzinas pabrėžia šių degalų charakteristikų svarbą – jo poveikį išmetamiesiems teršalams – parenkant benzino komponentus. JAV  2000 metais pabaigta programa Tier 2 Gasoline Sulfur sumažino sieros panaudojimą benzine iki 90 procentų – nuo 300 ppm iki 30 ppm per metus – turint galimybę naudoti naujas išmetamųjų teršalų kontrolės technologijas lengvuosiuose automobiliuose ir sunkvežimiuose, kurie mažina kenksmingą oro taršą. Kita Tier 3 Gasoline Sulfur programa sumažino ribą  vidutiniškai iki 10 ppm per metus, pradedant nuo 2017 metų 1 sausio.

Dėl tebevykstančių pasikeitimų aplinkos apsaugos ir išmetamųjų dujų emisijos reikia plačiau naudoti „ekologiškesnes“ bazines medžiagas, gautas iš katalizinio riformingo (perdirbimo), izomerizaciją ir t.t., o taip pat oksiduotų komponentų, tokių kaip MTBE (eteris tert-butil-metilo), ETBE (eteris tert-butil-etilo) ir etanolis. Daugelyje šalių oksigenatų maišymas daromas pagal reglamentą.

Benzino sudėtis turi didelę įtaką variklio švarumui. Pavyzdžiui, olefinai, esantys FCC benzine, dėl oksidacijos pridaro gumos nuosėdų. Jos gali sukelti įvairias problemas, pvz.: užblokuoti oro filtrus, purkštukus, anglies kaupimąsi ant stūmoklių vožtuvų, stūmoklių žiedų, ir t.t. Tai trikdo variklio darbą, padidina degalų sąnaudas ir galiausiai sukelia variklio gedimą. Benzinas su detergento priedais padeda palaikyti variklio švarą, sumažinti nuosėdų susidarymą iki 10-20 kartų.

Specifikacijos gali egzistuoti, bet ne visada jų laikomasi. Aukštos kokybės „žalios“ bazinės substancijos reikalauja daugiau apdorojimo, todėl yra brangesnės. Tai sukuria papildomą grėsmę sukčiavimui, o į benziną papuola žemos kokybės medžiagos, tiesiog „pigios ir purvinos“. Du lengvai pastebimi simptomai, rodantys blogos kokybės benziną, yra eksploatacinių automobilio savybių pokytis (priklausomai nuo degalinės, kurioje automobilis buvo papildytas) ir kontrolinių lempučių įsižiebimas „Check Emission Control” arba „Check Engine”. Tačiau šie įspėjimai yra matomi tik tada, kai kokybės nukrypimai yra ekstremalūs. Dažnai „gero“ ir „blogo“ kuro skirtumai nėra tokie dideli ir jie nėra taip greit pastebimi, tačiau variklį jie naikina iš lėto – destrukcija vyksta palaipsniui.

Nenuostabu, kad girdime apie degalų kokybės problemas besivystančiose šalyse. Cleveland State University padaryti tyrimai rodo didelius skirtumus tarp skirtingų markių benzino, parduodamo net JAV. Pasirodo, kad  naudojami labai įvairūs priedai: kai kurie naudoja tik minimaliai priedų, pagal vyriausybės standartus, o kiti – pavyzdžiui, „Shell V-Power“- viršija daugiau kaip penkis kartus.

Benzino ir alyvos sistemų valymo priemones siūlo „BIZOL“. Tokie priedai pagerina degalų įpurškimo sistemos veikimą ir bendrą variklio švarą. Yra dvi galimos „BIZOL Gasoline Clean+ g80“ įgyvendinimo strategijos:

Daroma prielaida, kad dažnai arba nuolat naudojamas lengvas detergentas , kad įpurškimo sistema būtų švari, o kita strategija reikalauja kitokio tipo detergento, paprastai daug didesnės koncentracijos, reguliariai naudojant per tam tikrą laiką pvz.: kas trečią kartą papildant degalus.

Naudojant žemos kokybės degalus, papildomai apkraunama variklio alyva ir gerokai sutrumpinamas jos eksploatavimo laikas bei nuosėdų susikaupimas variklyje, rekomenduojama periodiškai plauti.  „BIZOL Oil System Clean + o90“ galima visiškai išplauti variklį, kiekvienąkart keičiant alyvą.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!