blogas dar

11 kovo 2014, 23:48

Lietuvoje vyksta DRL (Day Running Lights – dienos šviesų žibintai) revoliucija. Pagaliau ne tik pažangūs vartotojai, bet ir įvairios kompanijos stengiasi pritaikyti visiškai naują automobilių apšvietimo principą saugumui keliuose užtikrinti. Dar truputį ir kiekvienas normalus vairuotojas tikriausiai supras: jo likimas priklauso nuo jo matomumo tiek naktį, tiek dieną. Bet iš tikrųjų DRL Еuropoje jau seniai užėmė svar¬bią ir garbingą vietą. Todėl šiame straipsnyje mes norime parodyti ne revoliuciją, o dar vieną inovacijų evoliucijos etapą šių šviesos diodų prietaisų rinkoje — garsios vokiečių kompanijos „Osram“ dienos šviesų žibintus.

Vairavimas dieną su įjungtais trumpųjų šviesų žibintais savo laiku mūsų automobilistų visuo­menėje tapo tokia pat erzinančia tema kaip politiniai debatai virtuvėse ir televizijos pokalbių laidose. Tačiau, nepaisant viso to, vieni vairuoja įsijungę trumpąsias šviesas, kiti – ilgąsias, dar kiti – priešrūkines, dar kiti – pažibinčius, yra ir tokių, kurie apsikarstė lemputėmis nuo dugno iki sto­go, o dar kiti tiesiog „išplaukia“ iš visiškos tamsos priešpriešinėje eismo juostoje kaip Hamleto tėvo šešėlis būtent tada, kai kitiems eismo daly­viams jau nebėra kur dingti. Būtent dėl šios mai­šaties įvyksta vos ne pusė bėdų mūsų keliuose. Yra daug „už“ ir „prieš“, beje, grynai techninių ir mokslinių. Pavyzdžiui, važiavimo su šviesomis dienos metu pirmtakai – skandinavai ir danai, kurie dar 1990 metais nustatė, jog trumposios šviesos privalomai turi būti naudojamos visus metus ir visą parą, vėliau pripažino, kad avarin­gumo sumažėjimas buvo fiksuojamas tik per pirmuosius tris metus. Yra ir neigiamų veiksnių, pavyzdžiui, blogesnis motociklininkų matomu­mas per veidrodėlius ir kiti, jau nekalbant apie 3–5 % padidėjusias kuro sąnaudas bei apkrovą automobilio elektros tinklui. Dėl šių priežasčių jau 2000 metų pabaigoje konstruktoriai sugal­vojo iš principo naują automobilių apšvietimo sistemą, kuri išsprendė visus trumpųjų švie­sų trūkumus šviesiuoju paros metu, – dienos šviesų žibintus DRL (Daytime Running Lights), sukurtus pagal LED technologiją. Jau nuo 2011 metų jie tapo privalomi visiems Europoje naujai gaminamiems lengviesiems automobiliams, o nuo 2012 metų rugpjūčio — ir naujiems euro­pietiškiems sunkvežimiams.

Tačiau mūsų šalyje, nepaisant žiniasklaidos supratimo, kad tai ne žaisliukas, ne madingas priešrūkinis žibin­tas ir ne papuošalas, bet nauja, svarbi, o dabar ir būtina, šiuolaikinių transporto priemonių pa­syvaus saugumo dalis, lygis yra daug žemesnis už vidutinį. Dažniausiai DRL sistema yra trak­tuojama kaip naujas mados „klyksmas“ ir nieko daugiau.

Taigi, kas yra DRL ir kokie jie turi būti? Visų pirma, DRL šviesa privalo būti labai ryški. Pagrindinė jų misija — duoti galimybę priešpriešiais atva­žiuojančio automobilio vairuotojui, pėsčiajam ir apskritai bet kuriam eismo dalyviui pastebėti automobilį iš kuo didesnio atstumo, esant bet kokioms oro sąlygoms. Trumposios šviesos, net jei jos galingos ir ksenoninės, niekada neatliks šio vaidmens, nes pagal savo paskirtį ir dėl ži­binto deflektoriaus konfigūracijos visa jų šviesa nukreipta į priekį, tačiau į apačią. Kokias galingas lemputes beįdėtumėte į savo žibintus, trumpo­sios šviesos neturi apakinti naktį, todėl dieną iš tolo mes matome tik nedidelę šviesos dalį, be to, tik periferinę. Pagal konstrukciją DRL šviesa nukreipta tiksliai į priekį. Todėl jų efektyvumas dieną maksimalus, o naktį jie negali apakinti.

Išvada labai paprasta — jei DRL yra žemos ko­kybės ir silpno ryškumo, tai nėra prasmės jų naudoti. Pagal europietiškus standartus, mini­malus DRL ryškumas turi būti ne žemesnis nei 400–500 cd. „Osram“ kompanijoje apskritai lai­koma, kad ryškumas, mažesnis nei 800 cd, taip pat nėra efektyvus, todėl jų gaminiai atitinka būtent šią minimalią reikšmę. O štai pigūs kinie­tiški, savo spalvų įvairove eglučių girliandas pri­menantys žaisliukai, kuriuos už perpus mažesnę kainą galima isigyti turguje ar vietinės reikšmės specializuotoje parduotuvėlėje, deja, negali pa­siekti net minimalių 400 cd. Todėl tokios šviesos ne tik beprasmės, bet tam tikra prasme pavojin­gos. Juk jei vairuotojas įsitikinęs, kad jo pigūs ta­riami DRL yra funkcionalūs ir blogo matomumo sąlygomis neįjungia žibintų, tai iš tikrųjų jis pats sau ir kitiems daro meškos paslaugą, galima pa­sakyti dar blogiau – pakiša kiaulę, be to, dar ir nematomą.

Taigi mes išsiaiškinome, kad pagrindinė DRL funkcija — maksimalus matomumas dieną. Vai­ruotojas lietingą dieną gali fiziškai nepastebėti pilko automobilio ant šlapio asfalto, bet trans­porto priemonei pasirodžius horizonte – tiesio­joje matomumo linijoje, DRL privalo ją apšviesti. Jei net įsivaizduosime, kad du automobiliai artė­ja priešpriešiais „vaikišku“ 90 km/h greičiu, jų su­minis artėjimas jau yra 180 km/h, tai reiškia, kad vos per kelias sekundes, o kartais – akimirksniu vairuotojai privalo priimti abiems pusėms tin­kamus sprendimus. O jei kiekvienas skrieja apie 150 km/h greičiu?..

Būtent DRL leidžia šią trumpą laiko atkarpą padaryti maksimaliai ilgą, be to, pasąmonės ly­gmenyje. DRL nepagerina vairuotojo regėjimo, bet pažymi automobilį, kad jis būtų matomas kitiems eismo dalyviams, nuo kurių priklauso ir pirmojo likimas. Todėl jų ryškumas, funkcio­nalumas bei sumontavimo tikslumas sudaro kiekvieno eismo dalyvio saugumo pagrindą. Ko gero, jei suprasime paprastą tiesą apie tai, kad pagrindinė DRL misija – tai kitų vairuotojų re­akcijos Jums pastebėti pagreitinimas esant bet kokioms eismo sąlygoms, tai visi kiti klausimai ir abejonės automatiškai atkrinta.

Ką gi naujo mums siūlo vokiečių kompanija „Osram“ šioje srityje? Visų pirma, tai gaminiai, turintys galingą ir „teisingą“ ryškumą. Mūsų rin­koje galima įsigyti dviejų rūšių DRL: „Osram 301“, kurio šviesos ryškumas 800 cd, ir labai galingas „Osram 101“, kurio ryškumas 1500 cd. Tačiau svarbus ne tik ryškumas. Nors DRL pasaulinėje rinkoje kompanija „Osram“ nėra pirmtakė, ji gali didžiuotis kitkuo – inovacijomis, geriausiomis techninėmis charakteristikomis ir nepakartoja­mu stiliumi.

Logiška, kad, ne pirma siūlydama rinkai tokio tipo apšvietimą, „Osram“ turėjo pasiūlyti kažką, kas neturi analogų, kas iš esmės skirtųsi nuo kitų, netgi išvaizda. Ir tai pavyko. Spręskite patys. Modelyje „101“ pirmą kartą pasaulinėje rinkoje DRL konstrukcijoje panaudota ne atskirų švie­sos diodų girlianda, o specialus šviesos diodas. Be to, pats šviesos diodas vienintelis apšviečia unikalų organinio stiklo vamzdelį. Panašūs sti­klai naudojami brangiuose laikrodžiuose. Šis stiklas yra labai stiprus ir atsparus smūgiams bei vibracijoms.

Šviesolaidį sudaro šviesai laidi prizmė su atšvai­tu. Tai užtikrina platesnį apžvalgos kampą. Juk paprasti DRL su pavieniais šviesos diodais priva­lo būti montuojami labai lygiai ir horizontaliai, t. y. lygiai 90 laipsnių kampu skersinei automo­bilio ašiai, nes šviesos diodas – tai taškas, o ne spindulys. Bet automobiliai ne kvadratiniai ir ra­diatorių grotelės, taip pat buferiai prie savo kraš­tų yra užapvalinti. Atitinkamai, jei DRL patenka į buferio konfigūracijos plokštumą, tai jie išlen­kiami tokiu pat kampu ašies atžvilgiu. Vadinasi, jie švies kampu ir dėl to bus prarasta dalis švie­sos, tenkančios priešpriešiais atvažiuojančiam automobiliui. Efektyvumas, t. y. jų maksimalus matomumas, nedingsta, bet vis dėlto stipriai su­mažėja. O šviesolaidis šviečia per visą vamzdelio ilgį, net esant pakankamai dideliam kampui, ne­prarasdamas efektyvumo ir matomumo. Beje, dėl tos pačios priežasties dabar naujuose „Аudi“ Q3, Q5, Q7 ir А6 modeliuose nebėra įprastinės „blakstienos“, žėrinčios šviesos diodais, o mon­tuojami būtent tokie šviesolaidiniai vamzdeliai.

Galima daryti prielaidą, kad šviesolaidžiai taip pat naudoja mažiau energijos. Juk vienas švie­sos diodas suvartoja mažiau nei 8 arba 10 W. Reikia pažymėti, kad šiuo atveju ekonomija nėra didelė, nes „Osram“ DRL naudojami labai galingi šviesos diodai, todėl, esant šimtaprocen­tiniam ryškumui, jie suvartoja 15 W, palyginimui – artimiausio konkurento DRL suvartoja 13,5 W. Bet skaičiuojant elektros energijos sąnaudas, kai įjungti trumpųjų šviesų žibintai, vis tiek yra fik­suojama beveik 10 kartų didesnė ekonomija ir mažesnė generatoriaus apkrova.

Šviesolaidinis vamzdelis suteikia dar daugiau galimybių priekinių žibintų dizainerių fantazijai. Su juo galima daryti viską ir suteikti DRL pačias įmantriausias konfigūracijas. Beje, net pagal išorinę išvaizdą firminiai „Osram“ išlenkimai šia­me gaminyje visuomet atkreips į save dėmesį ir taps ženklo vizitine kortele bei automobilio individualumo bruožu.

Jei jau prakalbome apie estetiką ir dizaino funkcionalumą, tai verta paminėti vieną labai svarbų techninį pasiekimą, kuriuo negali pasi­girti nė vienas, net garsiausias, gamintojas: DRL modelyje „Osram 101“ apsaugos nuo dulkių ir drėgmės klasė — IP69!

Ką tai reiškia? Kad suprastume apsaugos laipsnį, pakanka žinoti, kad nardyti skirti žibintai turi IP68 apsaugos klasę. Tad kam reikalinga dar aukštes­nė apsaugos klasė IP69 sausumoje naudoja­mam apšvietimo technikos įrenginiui? Reikalas tas, kad tiesioginis automobilio išorės plovimas aukšto slėgio įrenginiais apšvietimo prietaisams, kaip bebūtų keista, yra kur kas pavojingesnis nei darbas po vandeniu! Dauguma „Osram“ pa­našaus technologijų lygio konkurentų kartais daro drėgmės patekimo į vidų tikimybės prie­laidą. Neretai matome keliuose nekokybiškus tariamus DRL, kuriuose jau neveikia vienas arba visa šviesos diodų grupė. Nepamiršdami, kad DRL — tai ne tik saugumas, bet ir stilius, mes suprantame, kad net vienas neveikiantis DRL ži­binto diodas iškart gadina vaizdą ir atrodo kaip išluptas dantis, tada net geriausias automobilis tampa panašesnis į neprižiūrėtą traktorių.

Priežastis — žemas apsaugos nuo dulkių ir drė­gmės lygis. Po kelių plovimų į DRL lėtai patenka drėgmė, oksiduojasi vidiniai kontaktai, pažei­džiami atskiri šviesos diodai arba vienas iš švies­tuvų. DRL „Osram“— tai neįmanoma. Apsaugos klasė IP69 toleruoja praktiškai visas drėgmės po­veikio rūšis, ir „Osram“ pelnytai didžiuojasi šiuo parametru, ne be pagrindo siūlydamas tokius aukštus standartus, kaip svarbius, realius kon­kurencinius privalumus. Beje, dar kartą primin­sime pardavėjams ir vartotojams — žiūrėkite į pakuotę, juk daugelis gamintojų bijo nurodyti šiuos parametrus, o tai jau gali daug pasakyti.

Tokie rimti standartai reikalauja iš konstrukcijos labai tikslių detalių sujungimų. Jie pasiekiami naudojant aukštos kokybės sandarinamąsias medžiagas. Net klijams, jau nekalbant apie konstrukcijos komponentus, keliami aukšti nu­statyto standumo reikalavimai, o pats šviestuvas įkaitęs neturi „plaukioti.“ Nesunku atspėti, kad tokios hermetikų ir sujungimų kokybės negali sau leisti mažai žinomi prekių ženklai. Atitinka­mai aukštos kokybės daiktas niekuomet nebus pigus, bet jis turi būti pagamintas kruopščiai, su tiksliais detalių sujungimais.

„Osram“ gali pasigirti dar viena inovacija, ku­rios neturi kiti DRL gamintojai — tai GORE-TEX® membranos. Tai ne aklės, o speciali me­džiaga, kuri praleidžia drėgmę tik į vieną pusę, šiuo atveju – į išorę. Kam to reikia, jei kons­trukcijos apsauga tokio aukšto lygio? Viskas labai paprasta: viduje po didelių temperatū­ros svyravimų, pavyzdžiui, po ilgos eksploata­cijos žiemos metu, susidaro oro kondensatas. Membrana išleidžia drėgmės perteklių į išorę, neįleisdama jos atgal. Nė vienas gamintojas, išskyrus „Osram“, tokio įtaiso neturi. Taigi DRL „Osram“ — tai visas batiskafas, turintis IP69 apsaugos klasę, aukštesnę nei povandeninių šviestuvų, o dėl GORE-TEX® membranų kons­trukcijos viduje visada sausa. Be to, tokios pat GORE-TEX® membranos naudojamos ne tik šviestuvuose, bet ir valdymo blokuose. Beje, informacija ypač smalsiems: nereikia nuplėšti membranų, nes galite jas pažeisti.

Kalbant apie gaminio kokybę, reikia pami­nėti laidų kokybę. Jie yra labai lankstūs ir atlaiko maksimalų išlenkimą. Bet svarbiausia yra tai, kad tvirtinimai pagaminti ne tiesiog iš kokybiškų medžiagų – jie sertifikuoti kaip OEM, t. y. tiksliai tokie pat laidai ir jungtys pagal ES standartus naudojami visuose šiuo­laikinių europietiškų automobilių blokuose ir įrenginiuose. DRL „Osram“ naudojamos ir OEM jungtys, atitinkamai turinčios tą pačią apsaugos nuo dulkių ir drėgmės klasę, kaip konvejeryje. Ir tai yra automobilių gamintojų reikalavimai. Aukšta tokių smulkmenų koky­bė galiausiai turi įtakos ir didesnei savikainai, o tai reiškia – ir kainai. Bet, kaip mes supran­tame, geras nebūna pigus.

Be atsuktuvo, DRL „Osram“ komplektuose yra viskas, ko reikia jiems montuoti, įskaitant sąvaržas, varžtus ir net akles lemputėms. Pas­tarosios reikalingos tiems automobiliams, kuriuose kompiuteris pažibinčio lemputės trūkumą arba perdegusią lemputę traktuoja kaip klaidą. Nes DRL „Osram“ numatyti keli prijungimo variantai, taip pat, kaip pritemdy­tos DRL naktį atstoja pažibinčius. Jei tokiam naktiniam režimui prijungti DRL, tai pažibin­čiai neturi degti, tačiau kažkas jų grandinė­je privalo duoti komandą kompiuteriui, kad viskas gerai. Toks rūpinimasis meistru, kuris susidurs su šia nemalonia smulkmena, labai malonus ir apibūdina kruopštumo lygį ruo­šiant prekę rinkai. Nesikišdamas į kompiute­rio sistemą ir „smegenis“, net paprastas var­totojas gali savarankiškai sumontuoti akles. Beje, pažibinčiai suvartoja apytikriai tiek pat energijos, kiek visas DRL komplektas esant maksimalaus ryškumo režimui, o esant nakti­niam režimui, energijos suvartojama 2 kartus mažiau. Vadinasi, DRL ekonomiškesni ne tik nei žibintai dieną, bet ir nei pažibinčiai nak­tį. O dėl pažibinčių ir „teisingų“ DRL ryškumo efektyvumo nėra ko ginčytis – DRL šviesos yra ryškesnės dešimtis kartų, tai reiškia – ir saugesnės.

Žinoma, skeptikai pastebės, kad grožis ir sau­gumas – tai puiku, bet automobilių grotelių dizainas yra labai individualus, todėl ne į kie­kvieną automobilį galima „neskausmingai“ ir gražiai sumontuoti naują elementą, o pjaus­tyti buferio plastiką ne kiekvienas ryšis dėl tų pačių harmonijos sumetimų. Iš dalies tai tiesa. Bet kompanija „Osram“ atliko tyrimus ir teigia, kad modelis DRL „Osram 101“ tinka 70 % automobilių be didelio „chirurginio“ įsikišimo

Neįprasta rombo forma leidžia stambiose grotelėse montuoti juos ne tik horizonta­liai ir net ne tik vertikaliai, bet ir bet kuriuo pageidaujamu kampu. Tai suteikia dideles montavimo galimybes, neatsižvelgiant į kon­figūracijas ir kampus, — jie atrodys estetiškai teisingai, apgalvotai ir gražiai. Toks sprendi­mas įdomiai atrodo ant visureigių, pvz., ant papildomos įrangos, be to, DRL „Osram“ dėl nelygių kampų harmoningai „įsipaišo“ ir atro­do, lyg čia ir buvo numatytas. Paprastas, bet genealus geometrijos ir estetikos atžvilgiu sprendimas — dar vienas koziris ir automo­bilių puošybos („tiuningo“) individualumo, ir prietaisų ergonomikos srityse.

Visi modeliai atitinka EСЕ reikalavimus. Tai reiškia, kad tokius įrenginius leidžiama nau­doti ES šalyse. Todėl civilizuoti automobilių savininkai gali ramiai montuoti „Osram“ prie­taisus bei būti įsitikinę, kad tai visiškai teisėti ir sertifikuoti DRL, leistini Europoje, jei jie bus montuojami pagal taisykles.

Pats montavimas palengvintas iki pačių paprasčiausių schemų, prieinamų net pra­dedantiesiems. Komplekte yra labai išsami montavimo instrukcija, o svarbiausia, neutrali kalbų atžvilgiu: viskas pavaizduota komiksų, suprantamų kiekvienam bet kurioje šalyje, pavidalu. Instrukcijoje viso labo 4 žodžiai — juodas, raudonas, mėlynas ir oranžinis — tai 4 laidų spalvos. Net neraštingas, nemokantis skaityti, bet ne aklas elektrikas sugebės be problemų sumontuoti DRL per 1 valandą. Be to, dėl nestandartinės formos, montuo­jant modelį „101“, gali prireikti įpjauti groteles arba buferį, todėl komplekte rūpestingai nu­matyti lekalai. Juos galima išpjauti ir pridėti prie tinkančios montavimo vietos. Tokios montavimo smulkmenos ir rūpestingumas atspindi darbo kultūrą, būdingą tik rimtiems gamintojams.

DRL turi pažibinčių funkciją, tai yra naktį DRL ryškumas tampa 50 % blankesnis. Tai suteikia papildomą galimybę kombinuoti apšvietimo prietaisų darbą. Dauguma analogų tokios galimybės nesuteikia.

Pakuotė informatyvi, ant jos nurodytos ab­soliučiai visos charakteristikos ir standartai, tai retai pasitaiko kalbant apie konkurentų gaminius. Kai kurie net tyčia nenurodo pa­grindinių duomenų, kad paslėptų trūkumus, nors, pavyzdžiui, IP privalo būti nurodomas tiek ant lėktuvo žibinto, tiek ant namų roze­tės. Išprusęs pardavėjas arba pirkėjas, per­skaitęs užrašus ant „Osram“ pakuotės, žinos šio produkto konkurencinius privalumus.

„Osram“ DRL – tai naujas žings­nis tokių prietaisų raidoje. DRL 90 % ekonomiškesni nei žibin­tai, estetiškai gražūs bei funkcio­nalūs. Todėl galima drąsiai teigti, kad DRL iš „Osram“, aptarti šiame straipsnyje, dėl savo puikiausių charakteristikų užims automo­bilių dalių pardavėjų asortimen­te pačias garbingiausias vietas.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!