Degimo ritės, pralenkiančios analogus

11 kovo 2014, 23:42

„Delphi“ firmos degimo ritės pasižymi precizišku degimo kampo išlenkimu, užtikrinančiu ekonomiškesnes kuro sąnau¬das bei patikimą variklio užvedimą.

Panašiai kaip ir visi kiti „Delphi“ firmos degimo sistemos elementai, degimo ritės leidžia variklio darbo val­dymo sistemai tiksliau kontroliuoti išmetamųjų dujų emisiją. Pagrindiniai degimo ritės gedimo požymiai: degimo vėlavimas, trūkčiojimas, di­desnis dūmingumas iš duslintuvo bei variklio perkaitimas.

Firmos „Delphi“ atsarginės dalys buvo suprojek­tuotos taip, kad atitiktų griežtus reikalavimus, keliamus originalioms atsarginėms dalims. Kiti atsarginių dalių tiekėjai to ne visada laikosi. Tai patvirtina žemos kokybės produktai, kurie gali turėti neigiamos įtakos transporto priemonės galingumui bei gali sugesti kur kas greičiau nei jų originalūs atitikmenys. Toliau pateikiame keletą skirtumų tarp originalių firmos „Delphi“ degimo ričių ir kitų šio tipo sprendimų.

Atliekant tikslius vidinių šerdžių konstrukcijų palyginimus, pastebėta, kad firmos „Delphi“ de­gimo ritės turi savo konstrukcijoje elektroma­gnetinio triukšmo lygio slopinimo rezistorius, o konkurentų žemesnės kokybės konstrukcijos neturi tokio rezistoriaus. Elektromagnetinio su­derinamumo stoka lemia signalo trikdžius bei problemas, susijusias su jautrumu ir atsparumu, kurie turi įtakos pačios ritės veikimui bei kitų su ja sąveikaujančių, trikdžiams jautrių elektrinių kom­ponentų darbui. Žemos kokybės atsarginės da­lys gali tapti brangių avarijų priežastimi, o rizika, susijusi su tokių dalių naudojimu, nėra to verta. Tai geriausias įrodymas, kad klientas gauna tai, už ką sumokėjo. Skirtumai tampa dar geriau mato­mi, pažvelgus į šių dalių pjūvius.

Kaip matome rentgeno nuotraukose dešinėje, konkurentų gaminyje (dešinė kraštinė nuo­trauka) laidų jungtys labai skiriasi, lyginant su firmos „Delphi“ gaminyje esančiomis, kurios yra išdėstytos ant spausdintos laidžios plokštelės. Konkurentų ritėje jungtys yra laidinės, todėl jos gali būti nutrauktos, o tai mažina ritės ilgaam­žiškumą. Bent vieno laido nutrūkimas sąlygoja ritės gedimą, todėl reikia papildomo remonto ir ją pakeisti. Susilpnėjusi arba nutraukta jungtis turi neigiamos įtakos ritės patikimumui ir gali sąlygoti degimo vėlavimą, trūkčiojimą, dides­nį dūmingumą iš duslintuvo ir (arba) didesnes kuro sąnaudas.

Lyginant firmos „Delphi“ degimo ritės pjūvį su konkurentų gaminiu, galima pastebėti aiškų ap­vijų skirtumą, kuris byloja apie ričių kokybės skir­tumus. Konkurentų žemos kokybės ritės apvija yra trijų sluoksnių. Oro burbuliukai epoksidinėje dervoje (trapiame termoplastiniame polimerų mišinyje, kuris išlaiko visą ritę) rodo, kad ritė yra ne visiškai pripildyta ir nepakankamai apsaugo­ta. Jei epoksidinė derva bus veikiama aukštos degimo sistemos temperatūros, oro burbuliu­kai, esantys dervoje, tikriausiai sukels skilimus. Atsiradus skilimų, bus gerokai sumažintas ritės atsparumas ir jos našumas. Aukštos kokybės ap­vijos, tokios kaip firmos „Delphi“ ritėje, užtikrina nuolatinį srovės, patenkančios į ritę, tekėjimą. Ši srovė indukuoja magnetinį lauką antrinėje ritė­je tam, kad sukurtų aukštos įtampos impulsą, reikalingą elektros kibirkštims generuoti užde­gimo žvakėse, kurios uždega kuro ir oro mišinį. Konkurentų gaminio žemos kokybės apvijos turi neigiamos įtakos perkeliant elektromagnetinį srautą, o tai negatyviai veikia įtampos perdavi­mo iš pirminės šerdies į antrinę šerdį momentą.

Taip pat galima pastebėti, kad konkurentas gaminyje panaudojo dar vieną papildomą ap­viją tam, kad kompensuotų apvijos sluoksnių ir epoksidinės dervos užpildymo trūkumus. Teigia­ma, kad tai optimizuoja aukštos įtampos impul­sų generavimą pirminėje šerdyje.

Nors darbo pradžia – kibirkščių generavimas žva­kėse ir variklio paleidimas – gana normali, tačiau dėl prastos apvijų bei epoksidinės dervos užpil­dymo kokybės negalima numatyti, kiek ilgai šis elementas veiks tinkamai ir kada galutinai suges.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!