„Delphi thermal“ dabar yra „Mahle group“ dalis

22 rugsėjo 2015, 20:31

„Delphi thermal“ dabar yra „Mahle group“ dalis.

Antimonopolinės tarnybos davė sutikimą: 2015 m. liepos 1 d. MAHLE nupirko Anglijos automobilių gamintojų tiekėjo „Delphi Automotive PLC“ termoverslo šaką. Rezultatas – Štutgarte įsikūrusi įmonė plečia strategiškai svarbų temperatūros kontrolės verslo segmentą.

Ką tik pasibaigusi pirkimo procedūra leido MAH­LE padidinti savo svarbą daug vilčių teikiančia­me sektoriuje, nes vidaus degimo varikliams, elektrinėms pavaroms ir baterijų elementams reikia vis daugiau paprastų ir efektyvių tempe­ratūros valdymo sistemų.

Abiejų įmonių turėtas ir sujungtas produktų asortimentas idealiai tinka moduliams HVAC ir variklio aušinimo komponentams. MAHLE ypač svarbūs yra „Delphi“ temperatūriniai kompresoriai, kurių iki šiol taip trūko įmonės asortimente. Ši verslo dalis bus greitai integruota į įmonę kaip naujas padalinys. Oro kondicionavimo, pavaros aušinimo ir stacionarių įrenginių šilumokaičiai  – visa tai taps Temperatūros valdymo padalinio dalimi. Termoverslo sritis buvo pradėta plėtoti įsigijus įmonę „Behr“. Visos pirkimo procedūros buvo baigtos 2013 metais, o jau 2014 metais šis  padalinys sugeneravo apie 40 procentų visos MAHLE apyvartos.

13 „Delphi Thermal“ gamyklų Lenkijoje, Slovaki­joje, Vengrijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Meksikoje, Brazilijoje, Kinijoje ir Indijoje bei trys pagrindiniai tyrimų ir tobulinimo centrai, įsikū­rę Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje ir Liuksemburge, dabar prisidėjo prie iki šiol MAHLE turėtų 150 skirtingų gamy­bos vietų. Įmonės prijungimo rezultatas – apie 7 500 „Delphi Thermal“ darbuotojų prisijungs prie MAHLE grupės darbuotojų. 2015 metų pabaigoje bendras įmonės darbuotojų skaičius bus daugiau kaip 75 000.

Įmonės MAHLE pardavimai prisijungus „Delphi Thermal“ pradėjo staigiai augti: bendra MAHLE apyvarta 2015 metais sieks 11,5 milijardo eurų. Šie rezultatai bus pasiekti tuo atveju, jeigu pasaulinė ekonominė situacija išliks stabili.

„Sėkmingai įsigiję šią įmonę, mes sustiprinome savo pozicijas rinkoje ir patekome į svarbiau­sių pasaulyje temperatūros valdymo sistemas tiekiančių gamintojų trejetuką, – aiškino Wolf-Henning Scheider, „MAHLE Group“ valdybos pirmininkas, šias pareigas einantis nuo 2015 metų liepos 1 d. – Be to, sujungus pajėgas, mums atsivėrė naujos perspektyvos. „Delphi Thermal“ asortimentas puikiai papildė mūsų tu­rėtų produktų asortimentą ir pagilino žinias apie atitinkamas sistemas. Tai taip pat padės mums ir toliau plėsti Europoje, Šiaurės Amerikoje, Pie­tų Amerikoje bei Azijoje gaminamų produktų asortimentą“. Dr. Jörg Stratmann, Temperatūros valdymo padalinio vadovas ir „MAHLE Group“ valdybos narys, pridūrė: „Pasibaigus paskutiniųjų savaičių pasiruošimo darbams, visą savo energi­ją skirsime artėjantiems integracijos darbams. Laukiame prisijungiant naujų darbuotojų. Jie dar labiau sustiprins mūsų komandą ir prisidės savo patirtimi bei žiniomis. Kaip vienas didžiau­sių pasaulyje termosistemų tiekėjų, dabar ga­lėsime savo klientams pasiūlyti dar geresnius sprendimus.“

Kitame etape planuojama įsigyti uždarąją akci­nę bendrovę „Shanghai Delphi Automotive Air- Conditioning System Co. Ltd. (SDAAC)“, esančią Kinijoje. Besiderančios šalys tikisi šį įmonės perė­mimą užbaigti 2016 metais.

Apie MAHLE

Įmonė MAHLE, kaip pasaulinė automobilių bei variklių pramonės partnerė ir inovacijų diegimo lyderė, siūlo unikalias sistemines žinias, kurias galima pritaikyti variklių, filtravimo, elektronikos / mechatronikos sistemų ir temperatūros valdy­mo srityse. Pramonei skirtos originalios įrangos tiekimo srityje MAHLE gali pasiūlyti technologiš­kai modernius sprendimus, lengvai pritaikomus komercinės paskirties automobilių ir mechaniz­mų gamyboje bei kitose pramonės srityse. Ne­naujų automobilių priežiūros verslo padalinys taip pat siūlo atskiras MAHLE produktų dalis, atitinkančias aukščiausius originalios įrangos ga­mintojo reikalavimus.

MAHLE turi savo atstovybes beveik visose di­džiausiose pasaulio automobilių dalių rinkose.  2014 metais įmonėje dirbo apie 66 000 darbuo­tojų 150 skirtingų gamybos vietų ir jie sugenera­vo beveik 10 milijardų eurų apyvartą. Dešimtyje pagrindinių tyrimų ir tobulinimo centrų, esančių Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, JAV, Brazilijoje, Japonijoje ir Indijoje, dirba beveik 5 000 inži­nierių, užsiimančių išskirtinai tobulinimu bei tyrimais. Visi čia dirbantys specialistai savo dė­mesį skiria ateities koncepcijoms, produktams ir sistemoms.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!