Porada Delphi: Debitomačio keitimas žingsnis po žingsnio

14 vasario 2023, 11:37

Nusprendę pakeisti oro debitomatį, kad išardytumėte sugedusį debitomatį atlikite šiuos veiksmus.

Patikrinkite debitomačio korpuso būklę, ar plastikinėje medžiagoje nėra įtrūkimų. Jei aptinkama įtrūkimų, reikia pakeisti visą elementą , o ne patį jutiklį.

Jei korpuse nėra įtrūkimų – vadovaukitės išsamiomis debitomačio keitimo instrukcijomis. Pakeitę jutiklį, automobilyje sumontuokite visą debitomačio mazgą.

  1. Naudodami veržliaraktį ir tinkamą antgalį, atsukite oro įleidimą tvirtinančius varžtus. Švelniai atsukite apkabą ir atjunkite guminį vamzdelį, prijungtą prie oro filtro mazgo, kuriame yra debitomatis, įleidimo angos.
  2. Atsargiai nuimkite oro filtro bloką ir padėkite jį ant švaraus darbinio paviršiaus.
  3. Veržliarakčiu su atitinkamu antgaliu išmontuokite debitomačio mazgą iš oro filtro bloko.
  4. Padėkite debitmačio mazgą ant švaraus darbinio paviršiaus, jutiklio jungtis nukreipta į viršų. Tada, naudodami atitinkamą „Torx“ antgalį su skyle, atsukite visus varžtus.
  5. Išimkite sugedusį jutiklį iš mazgo viena ranka laikydami už srauto vamzdžio, o kita ranka už jutiklio jungties. Švelniai ištraukite jutiklį iš srauto vamzdžio, kol jutiklis bus visiškai išimtas.
  6. Atidarykite pakuotę su nauju jutikliu. Jutiklį neškite tik už jungties (NELIESKITE elektroninės dalies, nes galite sugadinti jutiklį). Įstumkite naują jutiklį į srauto vamzdį.
  7. Abiem rankomis laikydami srauto vamzdį, nykščiais įspauskite jutiklį į vamzdį.

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!