Kodėl reikia keisti alyvą?

20 balandžio 2021, 11:03

Šiuolaikinių vidaus degimo variklių alyvos sistemų aptarnavimas daugiausia yra orientuotas į ekologiją. Todėl jį atliekant reikia atsižvelgti į tokius svarbius veiksnius, kaip:
a) keitimo intervalas, apibrėžtas automobilio rida kilometrais,
b) alyvos specifikacija.

Pirmąjį kriterijų serviso rekomendacijose nurodo automobilio gamintojas. Pastebimas reikšmingas šio intervalo pratęsimas, lyginant su senesnio tipo varikliams skirtomis alyvos sistemos aptarnavimo rekomendacijomis. Šiuo metu standartinis intervalas yra 30 000 km ar 40 000 km rida, kuri, atsižvelgiant į vidutinį eksploatavimo laikotarpį, vidutiniškai apima 1,5–2 metus.

Svarbus dalykas, į kurį turi atkreipti dėmesį naudotojas, yra automobilio gamintojo nurodymas, kad šis rekomenduojamas intervalas gali būti sutrumpintas, netgi perpus. Tokios rekomendacijos priežastis yra automobilio eksploatavimo sąlygos, dažnai apibūdinamos kaip sunkios ar sudėtingos. Kalbant apie naudotoją, kuris yra tiesiogiai atsakingas už alyvos keitimą, toks sąlygų interpretavimas turėtų būti laikomas tipiškai subjektyviu požiūriu. Praktikoje dažniausiai taikomos rekomendacijos, skirtos įprastoms
eksploatavimo sąlygoms, t. y. nurodoma viršutinė alyvos sistemos aptarnavimo intervalo riba, išreikšta ridos kilometrais. Šiuo atveju taip pat svarbus ekonominis aspektas, į kurį atsižvelgia vartotojas.

Antrasis kriterijus, lemiantis tinkamą alyvos sistemos aptarnavimo atlikimą, yra tiesiogiai susijęs su pačios alyvos savybėmis. Alyva, kaip variklio tepimo sistemų darbo veiksnys, turi vykdyti tris pagrindines užduotis:
a) sumažinti trintį tarp bendradarbiaujančių dalių,
b) priimti šilumą,
c) išvalyti alyvos magistralę ir apsaugoti nuo korozijos.
Šios užduotys yra vienodos visų rūšių alyvoms. Variklio alyvos, naudojamos atsižvelgiant į variklio tipą (uždegimo suspaudimu ar kibirkštinio uždegimo) – tai produktai, kurių kokybė yra tiksliai apibrėžta pagal taikomas klasifikacijas ir privalo atitikti jų nuostatas.

Pagrindinė taisyklė, į kurią visada reikia atsižvelgti, yra tinkamos alyvos pasirinkimas pagal gamintojo nurodymus ir jos keitimas bei tepimo sistemos aptarnavimas pagal serviso rekomendacijas. Renkantis variklio alyvą, reikia atsižvelgti į kokybės ir klampumo klasifikacijas. Naudojamos dvi kokybės klasifikacijos:
a) API – Amerikos klasifikacija (American Petroleum Institute – Amerikos naftos institutas),
b) ACEA – Europos klasifikacija (Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles – Europos automobilių gamintojų asociacija).
Alyvų klampumo klasifikacija sutrumpintai žymima SAE J300 (Society of Automotive Engineers – Automobilių inžinierių draugija). Alyvos kokybės ir klampumo specifikacijų žymėjimai yra nurodyti pakuočių etiketėse.

Kitas svarbus tinkamo alyvos pasirinkimo kriterijus konkrečiai variklio versijai, yra automobilio gamintojo specifikacija, taip pat nurodyta pakuotės etiketėje. Apibūdinanti alyvą specifikacija yra naudojama kaip katalogo numeris, pavyzdžiui, alyvos klampumo specifikaciją SAE 5W-20 HC E-FO, („Febi“ 108350) com/, atitinka tokios kokybės specifikacijos – ACEA A1/B1, C5, API SN, ir automobilių gamintojų specifikacijos – „Fiat“ 9.55535- CR1, „Ford“ WSS-M2C945-A, WSS-M2C948-B, „Chrysler“ MS 6395; „Jaguar“ STJLR.03.500.

Alyvos sistemos aptarnavimo rekomendacijų laikymasis visų pirma yra būtinas dėl šiuolaikinių vidaus degimo variklių konstrukcinių savybių. Alyva, be pirmiau minėtų pagrindinių funkcijų, taip pat yra naudojama paskirstymo sistemos darbo kontrolei. Todėl viena iš šios sistemos veikimo sutrikimo priežasčių yra sena alyva arba netinkamai parinkta alyvos specifikacija. Alyvos senėjimas tiesiogiai įtakoja pagreitėjusį bendradarbiaujančių dalių nusidėvėjimą, kurį sukelia ribotas tepimas arba jo trūkumas, antikorozinės apsaugos nebuvimas, teršalų pernešimas alyvos magistralėje, sukeliantis jos pralaidumo sumažėjimą. Netinkamos specifikacijos alyva – tai visų pirma neteisinga pasirinkti alyvos parametrai, ypač jos klampumas, kuris kinta priklausomai nuo temperatūros. Klampumas – tai vienas iš svarbiausių parametrų, nurodytų alyvos saugos duomenų lape,

Komentarai

Komentaras turi būti ilgesnis nei 5 ženklai.

Atkreipkite dėmesį į taisykles!

Komentarų nėra. Būkite pirmas!